Tender na provedení studie mapující byznys modely rodinných domů, jež jsou kulturním dědictvím - výzva

Přípravná studie tedy zmapuje existující byznys modely soukromě vlastněných domů v EU, které jsou kulturními památkami, srovná je a jako výsledky předloží zjištěné nejlepší praktiky a možné inovace. Částka na tyto účely činí 500 000 eur a uzávěrka je 13.9. 2017.

Řečená částka může být po dohodě rozdělena mezi několik uchazečů - v závislosti na rozsahu jimi poskytnutých služeb.

Cílem výzkumu je podořit možnosti a kapacity soukromých vlastníků domů, které jsou kulturním dědictvím a vybavit je inovativními byznys modely. Studie přispěje k cílům Evropského roku kulturního dědictví, a to šířením a zvyšováním povědomí o hodnotě evropského kulturního dědictví.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293575-2017:TEXT:EN:HTML&src=0Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru