Sekce pro kulturní dědictví

Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture

Kancelář spolupracuje s Národním památkovým ústavem, kde sídlí Sekce pro kulturní dědictví programu Culture. Projekty z oblasti kulturního dědictví doporučujeme konzultovat v této sekci.

c/o Národní památkový ústav − ústřední pracoviště
Pavla Hlušičková
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1
T 257 010 140
E kreativnievropa@npu.cz

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru