Pozvánka na setkání sociálně komunitní kulturně-divadelní sítě Caravan Next

Formats of Caravan Next je jednodenním setkáním v dánské Holstebro Festuge a to 10. - 18. 6. 2017. Poskytuje příležitost pro sdílení, probírání zkušeností účastníků s různými způsoby zapojení publika a s rozvojem nových festivalových formátů. 

Caravan Next is a large-scale Social Community Theatre (SCT) collaborative project connecting professional artists with communities and local citizens in a network of theatre organisations and cultural institutions. Caravan Next consists of 13 partners from 11 European countries, which will promote theatre and art events throughout Europe, from September 2015 till the begining of 2019.

Caravan Next velkým projektem spolupráce na poli sociálně komunitního divadla a spojuje profesionální umělce s komunitami a místními občany v síti divadelních a kulturních organizací. Čítá na 13 partnerů z 11 evropských zemí, které pořádají a podporují umělecké události po celé Evropě a v rámci projektu tak budou činit až do roku 2019.

Program, další informace a kontakt najdete v přiloženém dokumentu.

DokumentPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru