Podpořené projekty C2000

Výsledky jednotlivých výzev

Každý rok probíhá v Generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) Evropské komise, které má na starost program Culture 2000, výběrové řízení na projekty, které získají daný rok finanční podporu. Evropská komise zveřejňuje kompletní seznam s krátkým popisem všech vybraných projektů po ukončení výběrového řízení a po podpisu všech smluv mezi Evropskou komisí a hlavními organizátory o podmínkách podpory projektů.

Výsledky výběrových řízení si můžete prohlédnout na stránkách Evropské unie 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Seznam organizací, které se zúčastnily programu Culture 2000 naleznete na
http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2000/operators/operateurs_cult_en.html

Přehled jednoletých projektů najdete na
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/project_annuel/projects1_en.html

Přehled víceletých projektů najdete na
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/pluriannuel/projects2_en.html

Český překlad výsledků si můžete stáhnout z dolní části této stránky − menu Dokumenty ke stažení.

EUCLID UK, plnící roli Britské kanceláře programu Culture 2000, provozuje databázi projektů podpořených Evropskou unií, tj. i programem Culture 2000.

http://cupid.culture.info

Popisy projektů s českou účastí v letech 2001−2005 naleznete na podstránkách Podpořených projektů.

Pokud připravujete projekt a hodláte požádat o jeho podporu v rámci programu Culture, je užitečné pročíst si krátké charakteristiky projektů, které získaly podporu v minulých letech (program Culture 2000). Získáte tak konkrétní představu o typu projektů podporovaných tímto programem.

Grant Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury České republiky se rozhodlo podpořit vybrané projekty v rámci programu Culture 2000/Culture. Za tímto účelem od roku 2002 vypisuje Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které budou organizátory nebo spoluorganizátory projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Culture 2000/Culture v příslušném roce, více zde.

Modelová smlouva s vedoucím projektu

Jednoleté projekty
Víceleté projekty
Překlady

Pozn.: Všechny dokumenty jsou v anglickém jazyce.

Dokumenty ke stažení

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru