Institut umění

Institut umění byl založen v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování společenské prestiže umění, podporovat výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytovat informační a poradenské služby, prezentovat a propagovat české umění v zahraničí a věnovat se vzdělávací činnosti.

Hlavní aktivity

  • správa informačních portálů:
  1. kulturní portál (www.institutumeni.cz / www.culturenet.cz), který poskytuje mj. aktuální informace o grantech a příležitostech v oblasti kultury, adresář kulturních subjektů, materiály ke kulturní politice a přehled možností finanční podpory projektů
  2. hudební portál (www.czechmusic.org)
  3. literární portál (www.czechlit.cz)
  • poskytuje informace a konzultace o možnostech finanční podpory uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie)
  • realizuje Program tvůrčích rezidencí spočívající v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců; vedle vysílání českých umělců do zahraničí se IU zároveň stará o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české straně
  • zpracovává projekty z oblasti kulturní politiky – v roce 2011 budou dokončeny dva výzkumné projekty podpořené Ministerstvem kultury (Studie stavu, struktury, podmínek a financování uměníSociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR.). V minulosti IU zaštiťoval např. projekty Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013 a Vstupní analýzu současných vazeb trhu práce se sektorem kultura.

Institut umění má tři samostatné sekce – pro oblast tance, literatury a hudby. Hudební sekce je rovněž sídlem české sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO – České hudební rady (http://chr.nipax.cz/).

Kontakt
T 224 809 134 / 118 / 119
E info@institutumeni.cz

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru