Evropské organizace - provozní granty

Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti - výsledky výzvy na rok 2006

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy na rok 2006 v rámci podpory Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti.

Roční provozní granty mohou být přidělovány na podporu provádění stálých pracovních programů organizací nebo sítí podporujících evropskou kulturu a spolupráci v oblasti kultury a podílejících se na kulturním životě a organizování kultury. Hlavní činnosti těchto subjektů musí přispět k posílení a účinnosti činnosti Evropských společenství v oblasti kultury.

Seznam vybraných organizací je k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/culture/eac/other_actions/support_eur_org/pdf_word/selected_organisations_3805.pdf

Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti

Dne 18. srpna 2005 Evropská komise vydala prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání návrhů v rámci programu na podporu stálých činností subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti.

Roční provozní granty mohou být přidělovány na podporu provádění stálých pracovních programů organizací nebo sítí podporujících evropskou kulturu a spolupráci v oblasti kultury a podílejících se na kulturním životě a organizování kultury. Hlavní činnosti těchto subjektů musí přispět k posílení a účinnosti činnosti Evropských společenství v oblasti kultury.

Tyto subjekty musí být součástí alespoň jedné z následujících kategorií:

  • subjekty, které plní roli kulturního „vyslance“ a podporují povědomí o evropském společném kulturním dědictví (orchestry, sbory a jiné umělecké společnosti)
  • subjekty nebo sítě subjektů působící v oblasti kultury, které vyvíjejí činnosti jako zastupování účastníků na úrovni Evropských společenství a/nebo šíření informací o činnosti Evropských společenství a/nebo vyhledávání a šíření informací v oblasti legislativy, vzdělávání a sdělovacích prostředků
  • subjekty, které organizují evropské kulturní události jako předávání cen, festivaly nebo kulturní „představení“ skutečného evropského rozměru

Způsobilí žadatelé

Neziskové subjekty působící v oblasti kultury v alespoň jedné ze tří kategorií uvedených výše a sledující cíl zaměřený na veřejný prospěch. Tyto subjekty musí právně existovat více než dva roky a musí mít sídlo v jednom z členských států Evropské unie. Dále musí prokázat skutečný evropský rozměr, tím že jejich členové, partneři nebo spolupracovníci pocházejí alespoň ze sedmi různých evropských zemí nebo vyvíjejí činnosti alespoň v sedmi různých evropských zemích, nebo tím, že zapojí alespoň sedm různých evropských zemí.

Rozpočet

Celkový rozpočet, který je k dispozici na rok 2006, představuje 3 462 000 eur. Max. finanční podpora požadovaná jednotlivými žadateli bude záviset na jejich vlastní rozpočtové úrovni. Alespoň 20 % celkového rozpočtu subjektů musí být spolufinancováno z jiných zdrojů, než jsou zdroje Evropských společenství.

Max. doba trvání ročního programu činnosti předloženého žadateli je dvanáct měsíců a musí souhlasit s obdobím rozpočtového roku subjektu.

Termín uzávěrky byl 28. října 2005.

Výzva (Čj)

Specifications (Aj)

Specifications (Fj)

Spezifikationen (Nj)

Veškeré další potřebné dokumenty jsou přístupné na internetových stránkách www.europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/part2_form_en.html

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru