Dotační program MK ČR

Dotační program MK ČR na podporu podpořených projektů v rámci programu EU Kultura

POZOR!!! V TUTO CHVÍLI NELZE O PŘÍSPĚVEK ŽÁDAT.

Ministerstvo kultury pozastavilo dotační program na podporu podpořených projektů programem Kreativní Evropa - Kultura, které administruje Samostatný odbor Evropské unie, v souvislosti s  novelou zákona o rozpočtových pravidlech. O obnovení řízení budou žadatelé informováni na webových stránkách Ministerstva kultury a Kanceláře Kreativní Evropa - Kultura zhruba do 2 měsíců. 

-------

Prostřednictvím Samostatného oddělení Evropské unie vypisuje Ministerstvo kultury ČR granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programu EU Culture. Grantové řízení je určeno českým právnickým a fyzickým osobám s živnostenským oprávněním, které jsou "organizátory" nebo "spoluorganizátory" projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Kultura.

Hodnocení projektů bude probíhat ve třech samostatných rovinách

  • míra zapojení žadatele do projektu (hlavní organizátor, spoluorganizátor)
  • právní forma žadatele (nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, podnikatelský subjekt – právnická osoba, podnikatelský subjekt – fyzická osoba, obec a pod.)
  • očekávaný přínos projektu pro rozvoj české kultury

ŽÁDOSTI V ROCE 2017:

Rozpočet pro rok 2017 činí 3 500 000 Kč s následujícím procentuálním klíčem pro jednotlivé subjekty:

  • žadatel - nezisková organizace 17 %
  • žadatel - zisková organizace 14 %
  • partner - nezisková organizace 12 %
  • partner - zisková orgniazace 10%

Maximální množství finančních prostředků, které může jeden projekt a jeden subjekt v jednom roce získat však nesmí být větší než 250 tis. Kč.

Žádosti lze podávat průběžně.

Informace, formulář žádosti a rozpočtu najdete zde.

 

Kontakt

Zdenka Hofbauerová
Samostatné oddělení EU
Ministerstvo kultury ČR 
Milady Horákové 139, 160 00 Praha 6
T  257 085 303
M 725 505 735
zdenka.hofbauerova@mkcr.cz

Grantové programy v dalších zemích účastnících se programu Culture

Přehled připravený chorvatskou kanceláří v červenci 2011 najdete ZDE.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru