newss (stránka 4)

Zobrazené záznamy: od 31 do 40 (celkem 75)
Stránka: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Engage Audiences: Audience Development - výzva partnerům

Projekt chce oslovit kulturní organizace, které se více přiblížily přístupu zaměřenému na publikum a jejichž činnost stojí za to šířit a sdílet na evropské úrovni. Identifikace dobré praxe by pak měla sloužit jako základ pro další, budoucí výzvy týkající se práce s a rozvoje publika. Uzávěrka je 30. dubna 2016.

28.4.2016 11:06 Více

Pfefferwerk Foundation se studií vzdělávání uměním pro integraci menšin sbírá úspěšné projekty/případy - výzva

Cílem této části projektu je identifikovat dobrou praxi a metody na poli uměleckého a kulturního vzdělávání v Evropě. Shání tak subjekty, které by se zúčastnili předběžného průzkumu na základě kterého by pak byly vybrány excelentní projekty užívající různých uměleckých forem. Mí přitom jít o formáty zasahující děti a mladé v minoritních skupinách, zranitelné sociální exkluzí, marginalizací a diskriminací. Dotazník zabere 20 minut a je obsažen v příloze.

26.4.2016 16:16 Více

Výsledky výzvy EACEA 29/2015 Podpora evropské spolupráce pro rok 2016

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015 na projekty evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií - na projekty menšího rozsahu kategorie 1 a projekty většího rozsahu kategorie 2. České organizace se zapojí do třech evropských projektů spolupráce.

26.4.2016 8:40 Více

Online platforma Crowdfunding4culture.eu o sobě dává vědět a vyzývá k zapojení

Projekt představí web s ambicemi stát se jedinečným informativním hubem pro kohokoli se zájmem o crowdfunding, o různé modely a platformy, (po)učení se z (ne)úspěšných iniciativ a další tipy a triky k tématu. Pomoci by měl všem subjektům kulturního sektoru.

21.4.2016 16:50 Více

Evropská síť kreativních hubů byla spuštěna

Následuje to tedy výzvu Evropské komise z roku 2015. Cílem projektu je utužit sítě kreativních hubů po celé Evropě. Týká se to všech zemí spadajících do programu Kreativní Evropa. Projekt trvá od únoru 2016 do únoru 2018.

13.4.2016 23:41 Více

Engage Audiences a studie o práci s publikem - výzva

Jak říká samotný název, cílem "Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations" je profilování publik ve středu kulturních organizací a nastínění úspěšných metod a postupů v oblasti rozvoje publika i jejich šíření mezi evropské organizace. Výzva je určena menším a středním kulturním organizacím, jejichž fungování by výše zmíněnou problematiku náležitě ilustrovalo. Uzávěrka je 15. dubna 2016.

16.3.2016 8:35 Více

Future Architecture Platform 2015 zveřejnila výsledky výzvy a vítězné návrhy

Future Architecture Call for Ideas 2015 obdržela 291 návrhů od 524 umělců z 39 zemí z celého světa. Tento ideový soubor reflektuje kritické myšlenky nastupující generace architektů a designerů ve vztahu k existujícím modelům, které formují disciplínu architektury.

15.3.2016 20:13 Více

Festivalová platforma SHAPE zveřejňuje seznam umělců pro rok 2016

SHAPE je Kreativní Evropou podporovanou platformou pro inovativní hudebníky a audiovisuální umělce, jejíž každoroční výběr umělců skýtá základ pro 16 SHAPE festivalů. Letos se na nich představí na 48 níže jmenovaných umělců.

15.3.2016 19:40 Více

Česká účast v evropských projektech: Program Kultura 2007-2013

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura vydává souhrnnou publikaci, ve které najdete kompletní přehled 150 podpořených projektů z programu Evropské unie Kultura 2007–2013, do kterých byly zapojeny české organizace.

17.2.2016 16:15 Více

Kreativní Evropa – Kultura. Vybrané projekty 2014–2015

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura představuje publikaci věnovanou podpořeným evropským projektům. Jedná se o aktuální příklady mezinárodní spolupráce právě probíhajících projektů. Jejím cílem je sloužit jako odrazový můstek v počáteční fázi realizace vlastního projektu.

20.1.2016 10:40 Více
Zobrazené záznamy: od 31 do 40 (celkem 75)
Stránka: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru