Česká kancelář

Česká kancelář programu Culture byla zřízena Ministerstvem kultury ČR v Divadelním ústavu v r. 2001 (od jara 2007 Institutu umění-Divadelním ústavu) a její činnost je podporována programem Evropské unie Culture. Hlavním posláním kanceláře je informovat a poskytovat konzultace českým, především kulturním organizacím o programu EU Culture a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů. Poskytované služby České kanceláře Culture jsou bezplatné.

 

Česká kancelář je součástí sítě národních kanceláří, které jsou zřízeny v každé zemi účastnící se programu Culture.

Náplní kanceláře je vykonávat tyto činnosti:

  • zajišťovat propagaci a informovanost občanů České republiky o programu Culture
  • usnadňovat účast na programu co největšímu počtu zájemců (umělců a kulturních pracovníků)
  • zajišťovat kontakt s dalšími institucemi, které poskytují podporu kulturnímu sektoru v České republice
  • podporovat propojení a vzájemné působení mezi účastníky/organizátory programu Culture a jinými subjekty zapojenými do dalších programů Evropského společenství v oblasti kulturních projektů
  • zajišťovat kontakt s Evropskou komisí a partnerskými organizacemi v zahraničí, napomáhat při vyhledávání spoluorganizátorů projektů v rámci programu Culture

 

Kancelář spolupracuje s Národním památkovým ústavem, kde sídlí Sekce pro kulturní dědictví programu Culture. Projekty z oblasti kulturního dědictví doporučujeme konzultovat v této sekci.

c/o Národní památkový ústav − ústřední pracoviště
Eva Lukášová (vedoucí)
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
T 257 010 151, 257 010 249, 257 532 309
T/F 257 010 248
culture2000heritage@up.npu.cz
www.npu.cz/html/culture2000heritage

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2011

Zpráva o činnosti 2010

Zpráva o činnosti 2009

Zpráva o činnosti 2008

Zpráva o činnosti 2007

Zpráva o činnosti 2006 + Příloha

Zpráva o činnosti 2005

Zpráva o činnosti 2004 

Zpráva o činnosti 2003 

Zpráva o činnosti 2002 

Zpráva o činnosti 2001 

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru