Cena Turn on Literature pro elektronická literární díla - výzva

Cenu pořádají dánské Roskilde Libraries s partnery z Norska a Rumunska. Vítězná díla budou mít velké výstavy ve všech 3 jmenovaných zemích. Elektronickou literaturou tu nejsou rozuměny e-booky, ale multimediální literární artefakty plně zakusitelné skrze digitální technologie. Uzávěrka je 10. 6. 2017.

Vybráno bude 5 prací, které budou vystaveny a jedno z nich získá prestižní Turn on cenu a ohodnocení ve výši 1000 eur. Vítěz bude také mít přednášku v norském Bergenu a dánských knihovnách - na každou z těchto akcí získá příspěvek 1500 eur na pokrytí nákladů.

Cena si chce klást otázky, jak společenský digitální obrat ovlivňuje způsob, jak čteme a vytváříme literaturu, jak je literatura obohacována digitálními médii, jaké dopady mají média na kulturu a jak se ta mění v kontextu digitálu.

Přihlášené práce nesmí být starší než dva roky, musí být v angličtině a prezentovatelné na obrazovce, projektoru atd.

Podrobnosti i odkaz na přihlašování děl najdete v odkazu níže.

http://www.turnonliterature.eu/index.php/2017/04/06/the-turn-on-literature-prize-call-for-works-of-electronic-literature/Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru