Cena M. van der Rohe

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, Program Kultura  a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně pravidelně již od roku 1988. Cílem soutěže je "najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti."

Zároveň jsou vydávány výzvy pro zájemce o pořádání Ceny.

ČESKÉ ÚSPĚCHY

Stavbám realizovaným na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci poměrně daří, opakovaně se dostaly do finále soutěže. Mezi východoevropskými státy jsou však zatím nejúspěšnější Slovinci a Chorvati. „Proč se žádná tuzemská stavba od českého architekta již delší dobu neobjevila ve finále soutěže, je těžké vysvětlit. Najdeme tu hned několik prací, které by svou architektonickou úrovní do finálového výběru jistě patřily. Možná je to způsobem prezentace, možná tím, že porotci se v tom obrovském množství staveb soustředí především na osvědčená jména a země s tradičně vysokou architektonickou úrovní“, říká Karolina Jirkalová.

Do finále soutěže se v předchozích letech dostaly:

  • 1997 – IPB Banka v Brně / Aleš Burian, Gustav Křivinka
  • 2001 – MUZO v Praze / Stanislav Fiala/D3A
  • 2003 – Palác Euro v Praze / Petr Malinský, Richard Doležal, Petr Burian, Michal Pokorný, Martin Kotík
             – průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě – Josef Pleskot
  • 2005 – Klášter trapistů v Novém Dvoře / John Pawson
  • 2007 – Obchodní dům Selfridges and Co., Birmingham / Jan Kaplický a Amanda Levete, Future Systems

Zdroj ČKA

www.miesbcn.com

 

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru