Cena EU pro současnou architekturu

Cena Evropské unie pro současnou architekturu/Cena Miese van der Roheho - výsledky

Dne 11. dubna 2005 byla udělena Cena Evropské unie za současnou architekturu/Cena Miese van der Roheho nizozemskému architektovi Remu Koolhaasovi za projekt zastupitelského úřadu Nizozemského království v Berlíně.

Vedle hlavní ceny byla rovněž udělena i zvláštní cena pro nadějné architekty dotovaná částkou

10 000 eur. Vítězem se stal projekt BasketBar v Utrechtu, jehož autory jsou Pieter

Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaass a Mark Linnemann.

Bliže viz http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/409&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr a www.miesbcn.com/en/ed_2005.html

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru