Cena EU pro kulturní dědictví

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra – výzva 2006

Mezinárodní organizace Europa Nostra byla Evropskou komisí pověřena realizací každoročního udílení Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra. Vynikající výsledky v oblasti kulturního dědictví budou oceněny šesti peněžitými odměnami, každá v hodnotě 10 000 eur, medailemi a diplomy v těchto kategoriích:

 • vzorový projekt restaurování a) v oblasti architektonického dědictví, b) kulturní krajiny, c) sbírek uměleckých děl a d) archeologických míst
 • výjimečná studie v oblasti kulturního dědictví
 • služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny)

Termín uzávěrky byl 1. září 2006 (kategorie 2), resp. 15. září 2006 (kategorie 1 a 3).

Blíže viz www.europanostra.org

Kontakt: Eléonore de Merode, Europa Nostra, Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Den Haag, T +31/70/30 24 052, F +31/70/36 17 865, E ao@europanostra.org

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra - výsledky za rok 2005

Organizace Europa Nostra oznámila ve své tiskové zprávě z 13. března 2006 vítěze dalšího ročníku Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra, pořádané od roku 2002 v rámci programu Culture 2000. 

Celkem bylo registrováno 214 přihlášek, z nichž bylo vybráno pět vítězů v pěti kategoriích:

 • ochrana architektonického dědictví (turecké lázně, Ömeriye, Nikósie, Kypr)
 • ochrana kulturní krajiny (silnice de la Plata, Extremadura, Španělsko)
 • ochrana uměleckých děl (fotografická sbírka Edwarda Chambré Hardmana, Liverpool, Spojené království)
 • výjimečné studie (Anna Sulimowska-Ociepka, Slezská technická univerzita, Polsko) 
 • služba ochraně kulturního dědictví (Maisons Paysannes, Francie) 

Vedle těchto ocenění bylo rovněž uděleno devět medailí (druhá cena) a sedmnáct diplomů (třetí cena) - z České republiky uspěla, a diplomem byla oceněna, sbírka středověkých deskových maleb Mistra Teodorika z Kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Pět hlavních cen bude vítězům předáno během slavnostní ceremonie, která se uskuteční v madridském královském paláci El Pardo v červnu 2006. Každá z cen je doprovázena finanční odměnou ve výši 10 000 eur.

Blíže viz www.europanostra.org/lang_en/index.html

Zpráva Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture 2000

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra – výzva 2005

Mezinárodní organizace Europa Nostra byla Evropskou komisí pověřena realizací každoročního udílení Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra. Vynikající výsledky v oblasti kulturního dědictví budou oceněny šesti peněžitými odměnami, každá v hodnotě 10 000 eur, medailemi a diplomy v těchto kategoriích:

 • vzorový projekt restaurování a) v oblasti architektonického dědictví, b) kulturní krajiny, c) sbírek uměleckých děl a d) archeologických míst
 • výjimečná studie v oblasti kulturního dědictví
 • služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny)

Termín uzávěrky byl 1. srpna 2005 (kategorie 2), resp. 1. září 2005 (kategorie 1 a 3).

Blíže viz www.europanostra.org/lang_en/0260_activities_new_awards_dossier.html

Kontakt: Eléonore de Merode, Europa Nostra, Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Den Haag, T +31/70/30 24 052, F +31/70/36 17 865, E ao@europanostra.org

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru