3.2 - Analýza kulturní politiky

Tato linie se snaží podporovat projekty spolupráce soukromých nebo veřejných organizací (jako jsou kulturní oddělení vnitrostátních, regionálních nebo místních orgánů, kulturní observatoře nebo nadace, katedry univerzit specializované na kulturu, profesionální organizace a sítě), které mají přímé a praktické zkušenosti v oblasti analýz, odhadů či hodnocení vlivu kulturních politik na místní, regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni ve vztahu k cílům Evropského programu pro kulturu.

Tyto projekty, v délce od 12 do 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 60 % způsobilých nákladů projektu do výše 120 000 € na každý rok činnosti.

Formuláře jsou po vyhlášení výzvy k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php − Funding Opportunities.

Termín uzávěrky je 3. října 2012 POZOR NOVÝ TERMÍN UZÁVĚRKY JE 7. LISTOPADU 2012 (více o změně najdete zde).

Leták k programu Culture v češtině je ke stažení zde.

Příklady úspěšných projektů jsou uvedeny v publikaci vydané Evrpskou komisí. Ke stažení v angličtině, němčině nebo francouzštině je na http://ec.europa.eu/culture/news/culture-in-motion-conference-15-16-february-in-brussels_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru