2012 - podpořené projekty

Výsledky - podpora krátkodobých projektů (linie 1.2.1)

V únoru 2012 Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy roku 2011 zaměřené na mezinárodní projekty spolupráce v rámci linie 1.2.1. Bylo podpořeno celkem 112 projektů v celkovou dotací EU ve výši 19.269.268,85 eur. Ze 13 podaných českých žádostí uspěly tři organizace: Divadlo Archa o.p.s., Česká centra, Nadace Arbor Vitae. Evropských projektu se bude účastnit i deset českých organizací v roli spoluorganizátora. Další uzávěrka je 1. října 2012.

Výsledky - podpora dlouhodobých projektů (linie 1.1)

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy roku 2011 zaměřené na dlouhodobé mezinárodní projekty spolupráce v rámci linie 1.1. Bylo podpořeno celkem 14 projektů s celkovou dotací EU ve výši 21 236 547,62 eur. České organizace se zapojí do 8 projektů v roli spoluorganizátora. Podporu získají tyto organizace: Centrum současného umění DOX, Divadlo Archa (účastní se dvou projektů), Magistrát města Pardubic, Institut umění – Divadelní ústav, Hudební informační středisko, Unie českých pěveckých sborů a CIANT.

Výsledky - podpora organizacím činných na evropské úrovni (linie 2)

V únoru 2012 Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy z roku 2011 zaměřené na podporu organizací činných na evropské úrovně v rámci linie 2. Provozní grant získá celkem 16 projektů (12 projektů v kategorii sítě a 4 projekty v  kategorii vyslanec) v celkové výši 1 353 074,59 eur. V této výzvě neuspěla žádná organizace z České republiky.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru