2010 - podpořené projekty

Program Culture − výzvy na rok 2010 - výsledky

 

Projekty ve třetích zemích (linie 1.3.5)

Výkonná agenturu pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) uveřejnila výsledky výzvy na podporu mezinárodních projektů ve třetích zemích (linie 1.3.5). Ve výběrovém řízení bylo vybráno 16 projektů, dva subjekty z České republiky (Česká centra a Občanské sdružení Zdravotní klaun) uspěly v roli spoluorganizátora. Kompletní výsledky najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/selection/selection_strand_135_2010_en.php

Performing Arts Cooperation between Central Europe and Palestine - The Clowndoctors

Země: AT + SL, CZ, SK, HU, AT, DE, Palestina

Vedoucí projektu: ROTE NASEN CLOWNDOCTORS INTERNATIONAL GEMEINN. PRIVATSTIFTUNG
Spoluorganizátoři:
● Društvo za pomoč trpečim in bolnim - Rdečinoski-clowndoctors, SL
● Občanské sdružení Zdravotní klaun, CZ
● Občianske združenie červený nos Clowndoctors, SK
● Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, HU
● Rote Nasen Clowndoctors, Verein zur Förderung der Lebensfreude, AT
● Rote Nasen Deutschland e. V. Clowns im Krankenhaus, DE
Přidružení partneři ze třetí země:
● Al Kasaba Theatre and Cinematheque, PA
● INAD Center for Theater and Arts, PA
Výše grantu: 200 000 €
Více na www.rednoses.eu

Fashion Road: Dialogue Across Borders

Země: UK + CZ, DK, DE, RO, Arménie
Vedoucí projektu:
BRITISH COUNCIL, UK
Spoluorganizátoři:
● Czech Centres, CZ

● Danish Cultural Institute, DK
● Goethe-Institut e.V., DE
● Institutul Cultural Roman, RO
Přidružený partner ze třetí země: The Armenian Fashion Council, AM
Výše grantu: 125 461 €
Více na www.britishcouncil.org

[nahoru]

 

Literární překlady (linie 1.2.2)

Dne 20. května 2010 zveřejnila Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu výsledky výzvy 1.2.2 - literární překlady pro rok 2010. Celkem bylo podpořeno 107 projektů ze 210 žádostí, úspěšnost tak činila 51 %. Přeloženo bude 502 knih. Celková výše dotací činí 2 741 931,04 eur. Z České republiky uspěla 3 nakladatelství: Dauphin Praha, Twisted Spoon Press a Transteatral o. s.

Z České republiky uspěla 3 nakladatelství: Dauphin Praha, Twisted Spoon Press a Transteatral o. s.

DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA
Výše grantu: 24.827,44 €
www.dauphin.cz

 • Björn Larsson, Filologens dröm (švédsky --> česky)
 • Botho Strauss, Wohnen, dämmern, lügen (německy --> česky)
 • Carl Frode Tiller, Innsirkling (norsky -->  česky)
 • Dinis Machado, A que diz molero (portugalsky --> česky)
 • Goran Vojnovic, Cefurji raus! (slovinsky --> česky)
 • Janusz Rudnicky, Chodzie, idziemy (polsky --> česky)
 • Naja Marie Aidt, Bavian (dánsky --> česky)
 • Sasa Stojanovic, War (srbsky --> česky)
 • Wladimir Kaminer, Russendisko (německy --> česky)

TRANSTEATRAL O. S.
Výše grantu: 9.827,00 €
www.divadlo.cz/transteatral

 • Bontempelli Massimo, Minnie la candida (italsky --> česky)
 • De Ghelderode Michel, Le ménage de caroline (francouzsky --> česky)
 • Del Valle Inclan Ramon, Luces de Bohemia (španělsky --> česky)
 • Füst Milàn, Boldogtalanok (maďarsky --> česky)
 • Kokoschka Oskar, Orpheus und eurydike (neměcky --> česky)
 • Pirandello Luigi, Il giuoco delle parti (italsky --> česky)
 • Vildrac Charles, Le paquebot tenacity (francouzsky --> česky)
 • Wedekind Frank, Franziska (německy --> česky)
 • Wedekind Frank, Hoppla, wir leben! (německy --> česky)

TWISTED SPOON PRESS
Výše grantu: 11.074,50 €
www.twistedspoon.com

 • Emil Hakl, Let čarodějnice (česky --> anglicky)
 • Pelo Riikka, Taivaankantaja (finsky --> anglicky)

Zahraničními nakladatelstvími budou přeložena z češtiny tato díla:

 • Michal Ajvaz, Cesta na jih (do bulharštiny)
 • Michal Ajvaz, Druhé město (do norštiny)
 • Karel Čapek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (do španělštiny)
 • Viola Fischerová, Co vyprávěla dlouhá chvíle (do norštiny)
 • Jiří Hájíček, Selský baroko (do chorvatšiny)
 • Emil Hakl, O rodičích a dětech (do norštiny)
 • Petra Hůlová, Stanice tajga (do polštiny)
 • David Zábranský, Slabost pro každou jinou pláž (do maďarštiny)
 • Tomáš Zmeškal, Milostný dopis klínovým písmem (do polštiny)

Zahraničním nakladatelem bude přeloženo do češtiny toto dílo:

 • Dobnik Ivan, Voda puscave (slovinsky)

Celkové výsledky literárních překladů najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/selection/selection_strand_122_2010_en.php

 

 

[nahoru]

Evropské subjekty činné na evropské úrovni (linie 2)

Dne 8. března 2010 zveřejnila Výkonná agentura (EACEA) kompletní výsledky výzvy určené subjektům činným na evropské úrovni - linie 2. V rámci této výzvy uspěla poprvé i české centrum CIANT, a to v kategorii ambasadorů.
Český CIANT - mezinárodní organizace pro umění na nové technologie (www.ciant.cz) získává dotaci na provozní náklady ve výši 160 000 €.

Seznam všech podpořených subjektů najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/selection/selection_strand_2_annual_2009_en.php

Krátko- a dlouhodobé projekty

V únoru 2010 zveřejnila Výkonná agentura (EACEA) kompletní výsledky výzvy projektů spolupráce linie 1.1 – dlouhodobé projekty a linie 1.2.1 – krátkodobé projekty na rok 2010. V rámci krátkodobých projektů bylo podpořeno celkem 108 projektů (z 315 žádostí, úspěšnost činila 34,29 %). V rámci dlouhodobých projektů se jednalo o 10 projektů (z 40 žádostí, úspěšnost činila 25 %).

Z českých organizací uspělo s projekty celkem pětadvacet organizací, dvaadvacet organizací v krátkodobých projektech a tři organizace v rámci dlouhodobých projektů.
V rolích vedoucího projektu v rámci krátkodobých projektů uspělo šest organizací (z osmnácti podaných žádostí, úspěšnosti činí 33,3 %), v rámci dlouhodobých projektů jediný podaný projekt bohužel těsně neuspěl. V rolích spoluorganizátorů uspělo v rámci krátkodobých projektů šestnáct organizacítři spoluorganizátoři dlouhodobých projektů.

Popisy projektů a odkazy na jednotlivé projekty budou doplňovány postupně.

Podpořené krátkodobé projekty (výzva 2010 pro linii 1.2.1)

Dne 10. února 2010 zveřejnila Výkonná agentura (EACEA) výsledky výzvy linie 1.2.1 na rok 2010; celkem bylo podpořeno 108 projektů. Z českých organizací uspělo celkem dvaadvacet organizací v roli vedoucího projektu šest organizací a v roli spoluorganizátorů šestnáct organizací.

Seznam všech podpořených krátkodobých projektů najdete na
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/selection/documents/strand_121/01_vol1_selected_projects.pdf

Hlavní organizátoři

 • Národní knihovna ČR
 • MVP Agency s. r. o.
 • Národní galerie v Praze
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Centrum pro kulturu a společnost o. s.

Spoluorganizátoři

 • Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) o. s.
 • Theatrum Kuks
 • mamapapa o. s.
 • Central European Music Agency (CEMA)
 • Středoevropský institut současného umění
 • Zdravotní klaun o. s.
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (2 projekty)
 • Vernon Fine Art s. r. o. (festival TINA B.)
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Society for the Convergence of Science and Art (SCART)
 • ARS/KONCERT s. r.o. (Brno International Music Festival)
 • Statutární město Brno
 • Dům umění města Brna
 • Alliance française de Plzeň

EMBARK - ENHANCE MANUSCRIPTORIUM THROUGH BALKAN RECOVERED KNOWLEDGE

Země: Česko + Srbsko, Řecko, Bulharsko

Popis: Projekt  EMBARK (Rozšíření manuscriptoria o balkánské historické knižní fondy)
se zaměří na výzkum významných balkánsko-slovanských historických knižních fondů a jejich elektronické zpřístupnění. Projekt  zároveň podpoří mezikulturní dialog, spolupráci odborné veřejnosti a mladých vědců v oblasti studia rukopisů a soustředí se na rozvíjení metodologie a na příklady dobré spolupráce. Cílem projektu národních knihoven čtyř evropských zemí je rozšířit evropskou síť pracovníků v oblasti kultury a podpořit jejich vzájemnou mobilitu a výměnu zkušeností. Výsledky projektu budou zahrnuty do digitální knihovny Manuscriptorium a vybrané knižní dokumenty se představí veřejnosti na výstavách v jednotlivých partnerských zemích. Celý projekt ukončí závěrečná konference v Sofii.

Vedoucí projektu: NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Spoluorganizátoři:
● Narodna Biblioteka Srbije, Srbsko
● Veria Central Public Library, Řecko
● Institute for Bulgarian Language, Bulharsko
Výše grantu: 175 639 €
Více na: www.nkp.cz

PARALLEL EXPERIENCE, Four Gates for European Culture

Země: Česko + Německo, Rakousko, Slovensko

Popis: Projekt Paralelní zkušenosti: čtyři brány do evropské kultury je programem mezinárodního kulturního putování, jenž představí široké veřejnosti současné umění jednotlivých partnerských zemí. Projekt zdůrazní koncept kultury jako systém sociální kontroly, v němž si člověk formuje své normy a chování. V rámci projektu se uskuteční řada výstav, performance, workshopů či promítání dokumentárních filmů, které budou probíhat zdarma v zúčastněných partnerských městech.

Vedoucí projektu:
MVP AGENCY, S. R. O.
Spoluorganizátoři:
● Kultur Aktiv e.V., Německo
● Institut für kulturresistente Güter, Rakousko
● Asociácia pre kultúru, vzdelavanie a komunikáciu, Slovensko
Výše grantu: 97 128,24 €
Více na: www.mvp.cz

SPARE TIME - Utopias on the Verge of Commonness

Země: Česko + Švédsko, Bulharsko, Lotyšsko

Popis: Těžištěm projektu Volný čas – Utopie na okraji všednosti je spolupráce mladých umělců, kritiků umění a kunsthistoriků ze čtyř zemí na tématu, jehož cílem je zmapovat vliv aktivit volného času na současnou společnost. Projekt se bude zabývat volnočasovými aktivitami v oblasti literatury, umění, hudby a sportu vznikajícími ve dvacátém století a přetrvávajícími až do současnosti. Výstupem projektu bude výstava v Národní galerii v Praze a součástí projektu bude práce mladých umělců se studenty na společných dílnách věnovaných volnočasovým aktivitám.

Vedoucí projektu: NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Spoluorganizátoři:
● Bild Museet, c/o Umea University, Švédsko
● National Museum For Bulgarian Visual Arts, Bulharsko
● Latvian National Museum of Art, Lotyšsko
Výše grantu: 125 605 €
Více na: www.ngprague.cz

CHAllenging Networked CommunitiEs

Země: Česko + Turecko, Německo, Francie

Popis: Projekt se zabývá propojováním uměleckých komunit za použití současných sociálních sítí, technologií a komunikačních kanálů. Cílem je podpořit mezikulturní dialog a dát šanci novým uměleckým talentům k rozvíjení a sdílení svých myšlenek, dovedností a znalostí. Projekt je zaměřen na podporu kreativity a vzdělanosti sociálních skupin, menšin či jinak znevýhodněných skupin. Vybudováním otevřené on-line platformy CHANCE na základě vzájemné kolegiální produkce dojde k podpoře masové spolupráce, k diskuzi a vzdělávání uživatelů.

Vedoucí projektu: CIANT (International Centre for Art and New Technologies)
Spoluorganizátoři:
● BODY-PROCESS ARTS ASSOCIATION, Turecko
● Nuromedia GmbH, Německo
● M2FCréations, Francie
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.ciant.cz

Artyčok.TV: open archive

Země: Česko + Slovinsko, Srbsko, Slovensko

Popis: Projekt online televize současného umění Artyčok.TV  má za cíl rozšířit se a spolupracovat v dalších evropských zemích a vytvořit dostupný archív současného umění v Evropě, který by sloužil jako vzdělávací a výzkumný prostředek studentům umění a odborníkům a zároveň jako zdroj současné umělecké praxe a přístupů pro co nejširší veřejnost. Otevřený archív poskytne informace o umělcích, rozhovory s umělci, reportáže s kurátory prezentujícími různé umělecké přístupy a přispěje tak k lepšímu pochopení současného umění na veřejnosti. Projekt bude probíhat současně na národní i na evropské úrovni. 

Vedoucí projektu: AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE 
Spoluorganizátoři:
● Kud Mreža/Alkatraz Galerija, Slovinsko
● Remont - independent artistic association, Srbsko
● SPACE, Slovensko
Výše grantu: 76 000 €
Více na: www.avu.cz

Europa-Umleitung - Durchmessen eines Kulturraums

Země: Česko + Makedonie, Bulharsko
Popis: Tento projekt je založen na otevřeném dialogu mezi východem a západem, mezi základními geografickými a ideologickými liniemi, které protínají Evropu a EU, které překračují stávající politické, kulturní a systémové hranice. Čtyři mladí autoři - Goce Smilevski ze Skopje, Angel Igov ze  Sofie/Ruse, Petra Hůlová z Prahy a další autor ze Stuttgartu – absolvují měsíční pobyty v každé partnerské organizaci. Během pobytu budou pracovat na textu, jehož výsledkem by měla být aktuální studie kulturního prostředí. Tyto texty pak budou podkladem pro další režijní zpracování a knižní vydání.

Vedoucí projektu: CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST, o. s.
Spoluorganizátoři:
● NGO Kontrapunkt, Makedonie
● Internationale Elias Canetti Gesellschaft, Bulharsko
Výše grantu: 155 000 €
Více na:

"Arts & Culture Reshaping Urban Life"

Země: Německo + IT, CZ

Popis: Hlavním záměrem projektu s názvem Regenerace městského života uměním a kulturou je přinést do městského prostředí sdílený prostor pro umění a podpořit tak kreativitu a stimulovat estetické vnímání městského prostředí a sebevyjádření především mladých lidí žijících v rozdílném kulturním, sociálním a etnickém prostředí. Na projektu bude v pěti uměleckých dílnách spolupracovat okolo 3000 mladých lidí a 50 mezinárodních umělců, kteří společně vytvoří umělecká díla, veřejné akce a performance. Součástí projektu budou také dvě mezinárodní konference a webová galerie vytvořených děl.

Vedoucí projektu:
Fokolar-Bewegung Solingen
Spoluorganizátoři:
● Cooperativa GenRosso – International Performing Arts Group, IT
● Associazione Culturale Modo, IT
● UVUO – UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA, O. S., CZ
Výše grantu: 178 278 €
Více na: www.fokolarbewegung.de

MASKS ON STAGE

Země: Itálie + DE, ES, FR, CZ, IT

Popis: Projekt Masky na jevišti se zabývá dědictvím improvizovaného divadla barokní Itálie,  tzv. komedií profesionálních herců Commedia dell’arte all’Italia. Hlavním cílem projektu je propagace, šíření a výuka tohoto typu divadla (založeného na improvizaci) na mezinárodní škole, kterou v průběhu dvou let bude navštěvovat deset studentů z partnerských zemí. Výsledné jevištní nastudování divadelních her pak bude mít možnost shlédnout široká veřejnost na turné po celé Evropě.

Vedoucí projektu: TeatroVivo Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Spoluorganizátoři:
● Theatre Narrattak GbR, DE
● Asociacion Cultural Gozarte, ES
● Compagnie Les Tetes de Bois, FR
● ASSOCIATION THEATRUM KUKS, CZ
● Associazione Culturale Euralia Polo Culturale dei Navigli, IT
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.teatrovivo.eu

PHONART - The Lost Languages of Europe

Země: Rakousko + CZ, HR, RS

Popis: Projekt PHONART - Ztracené jazyky Evropy vznikl společným úsilím pěti evropských uměleckých organizací na podporu nových mezioborových uměleckých děl a performance.  Každý z partnerů kurátorsky povede projekty věnující se ztraceným jazykům a dialektům v Evropě (např. Cincari, Istrioto) a připraví turné, na kterém se představí umělci v ostatních partnerských zemích. Součástí projektu bude spolupráce umělců na veřejných akcích, vytvoření webových stránek PHONARTU s virtuálním archivem zvuků dokumentujícím ztracené jazyky a výzkum sociopolitických vazeb a evropské identity skze umění a jazyk. Projekt bude zakončen společným živým vysíláním v zúčastěných zemích ve střední a jižní Evropě. 

Vedoucí projektu:
Enterprise Z Kultur- und Eventverein
Spoluorganizátoři:
● MAMAPAPA, CZ
● Mani DRUSTVO S OGARNICENOM ODGOVORNOSCU, HR
● Pucko Otvoreno Uciliste Grada Rovinja, HR
● RingRing, RS
Výše grantu: 191 950 €
Více na: www.klanghaus.at

Wind Art Festival Europe 2011-2012

Země: Nizozemí + SE, CZ, DK, FR

Popis: Evropský festival varhanní hudby bude probíhat úplně poprvé v partnerských a jiných evropských zemích. Projekt vychází z potřeby obnovit varhanní repertoár, rozšířit způsoby hudebního provedení a přilákat nové posluchače. Cílem projektu je navázat na tradici varhanních koncertů a přetvořit je v tvůrčí událost, která se odehrává ve všech uměleckých oborech. Partneři vyzvali umělce z oblasti tance, divadla, filmu, poezie, vizuálního umění, hudby a literatury, aby začlenili prvek varhan do svých uměleckých děl a představili se na festivalu. Projekt by měl oslovit na 40 000 lidí, které mohou shlédnout 80 představení na 50 místech, na nichž se bude podílet 200 umělců z celé Evropy.

Vedoucí projektu: Stichting Voor de Wind
Spoluorganizátoři:
● Musik i Syd, SE
● CEMA - CENTRAL EUROPEAN MUSIC AGENCY, CZ
● Golden Days sekretariatet, DK
● Festival International Toulouse les Orgues, FR
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.festivalvoordewind.nl

ERASED WALLS

Země: Polsko + SK, DE, CZ

Popis: Cílem projektu je prozkoumat současnou situaci v zemích a v regionech Střední a Východní Evropy pomocí umění. Bude se zabývat otázkami, kudy se země vydaly po osvobození z komunistické ideologie a systému, zda-li oslavují svobodu nebo se potýkají s novými disproporcemi a hranicemi. Důraz bude kladen na přeshraniční mobilitu umělců a mezikulturní dialog. V rámci projektu jsou naplánovány tři výstavy v partnerských městech a dvě konference.

Vedoucí projektu: Centrum Kultury "Zamek"
Spoluorganizátoři:
● SPACE, SK
● ConcentArt e.V, DE
● STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT SOUČASNÉHO UMĚNÍ, CZ
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.zamek.poznan.pl

Performing Arts in Hospital – The Clowndoctors

Země: Rakousko + AT, DE, IT, PL, CZ, HU, SK, SI

Popis: Projekt s názvem Zdravotní klauni - Performing arts v nemocnicích se soustředí na vzájemný vztah mezi uměním a společností. Zdravotní klauni vystupují v nemocnicích pro těžce nemocné děti nebo v pečovatelských centrech pro děti se zdravotním postižením. Práce zdravotních klaunů podporuje proces uzdravování a snižuje stres a izolaci malých pacientů používáním divadelních prvků komedie a pantomimy. Smysl projektu je vzdělávací a podporuje nadnárodní mobilitu. Má za cíl vyškolit umělce v sedmi evropských zemích, podpořit vznik sítě zdravotních klaunů a nabídnout služby zdravotním zařízením. Součástí projektu bude kampaň Red Noses Action Day 2012 pro širokou veřejnost.

Vedoucí projektu: Rote Nasen Clowndoctors International Gemeinn. Privatstiftung
Spoluorganizátoři:
● Rote Nasen Clowndoctors, Verein zur Förderung der Lebensfreude, AT
● Rote Nasen Deutschland e. V. Clowns im Krankenhaus, DE
● Teatro Due mondi - associazione culturale, IT
● Fundacja Sektor, PL
● OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍ KLAUN, CZ
● Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, HU
● Občianske združenie červený nos Clowndoctors, SK
● Društvo za pomoč trpečim in bolnim - Rdeči noski-clowndoctors, SI
Výše grantu: 200 000 €
Více na:

UOMO DI PAGLIA - The Straw Man, european intercultural project

Země: Francie + IT, CZ

Popis: Mezikulturní projekt s názvem Strašák je experimentálním, uměleckým a kulturním projektem, který kombinuje digitální umělecké postupy a technologicky orientované tělesné performance. Střediskem projektu je mezikulturní dialog o symbolu figury strašáka a uskutečnění nových forem umělecké činnosti na téma lidského těla. Během projektu dojde k aktivní mezinárodní spolupráci mezi zavedenými a mladými umělci a studenty na technice digitálního umění a elektronického divadla. Výsledky projektu budou představeny veřejnosti na hlavních festivalech vizuálního umění.

Vedoucí projektu: FEARLESS MEDI@TERRANEE
Spoluorganizátoři:
● I.B.I., IT
● CIANT - MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE V PRAZE, CZ
Výše grantu:
200 000 €
Více na: www.festivalvoordewind.nl

EXCHANGE RADICAL MOMENTS!

Země: Rakousko + AT, MK, IT, CZ, DE

Popis: Projekt s názvem Výměna zásadních okamžiků je novým druhem festivalu umění, jenž se věnuje mezioborovým postupům a novým uměleckým formám s důrazem na zvláštní okamžiky. Hlavním cílem festivalu je vytvořit síť evropských uměleckých institucí, které prozkoumají hranice současné umělecké produkce a povedou mimo monolit světa umění reprezentovaný tradičními prostory muzea a galerie.

Vedoucí projektu: Kulturverein Die Fabrikanten
Spoluorganizátoři:
● pro mente Upper Austria, AT
● Center for Contemporary Public Arts ELEMENTI, MK
● aMAZelab/MAST [Museo Arte Sociale e Territoriale], IT
● VERNON FINE ART SPOL. S R. O. (TINA B. FESTIVAL), CZ
● Slubfurt e.V., DE
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.fabrikanten.at

Artists’ Books on Tour - Artists’ Competition and Mobile Museum

Země: Rakousko + CZ, SI

Popis: Projekt s názvem Umělecká kniha na turné prozkoumá žánr knihy jako uměleckého díla. Hlavní náplní projektu bude mezinárodní soutěž pro současné umělce a zavedení mobilního muzea, kde budou mimo jiné vystaveny výsledné realizace návrhů knih. Výstava knih v mobilním muzeu pocestuje po partnerských zemích. Projekt se uskuteční nejen v zemích spoluorganizátorů, ale počítá s využíváním Facebooku jako prostoru k navázání kontaktů s umělci z celé Evropy.

Vedoucí projektu: MAK-Österreich. Museum für angewandte Kunst / GegenwartskunstKulturverein Die Fabrikanten
Spoluorganizátoři:
● UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE, CZ
● Mednarodni grafični likovni center, SI
Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.mak.at

Aux confins de l'Humanisme Musical - Monde Slave et Culture Méditerranéenne

Země: Francie + IT, CZ, HR

Popis: Tento hudební a muzikologický projekt si klade za cíl zhodnocení hudebního dědictví střední a východní Evropy z období konce renesance. Projekt se zabývá studiem vývoje humanitní kultury ve slovanských zemích a pronikání nových prvků v různých formách hudebního jazyka. Program se soustředí na dvě výzkumná témata: převzatý lidový žánr Moresca, a hudbu italských menšin v Praze v 16. století. Třetí osa programu se zabývá vytvořením biografické databáze zpěváků a hudebníků aktivních v Praze a Raguse v 16. století.

Vedoucí projektu: Université François-Rabelais de Tours
Spoluorganizátoři:
● Université de Palerme, IT
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, CZ
● Académie croate des Sciences et des Arts, HR
Výše grantu: 151 710 €
Více na: www.festivalvoordewind.nl

European Public Art Centre - EPAC

Země: Lotyšsko + CZ, NO, UK, NL, PT, FI

Popis:
Projekt Evropského centra veřejného umění se skládá z desíti víceúčelových venkovních výstavních prostorů, které budou instalovány v každé z partnerských zemí. Plánovaná první výstava v centrech s názvem Veřejné technologie bude výsledkem spolupráce mezi obory umění a vědy. Nedílnou součást projektu tvoří semináře, workshopy, diskuze u kulatého stolu a založení sítě současného umění, vědy a technologie CAST (Contemporary Art, Science and Technologies). Projekt má za cíl rozšířit síť CAST a vybudovat centra veřejného umění v téměř všech evropských zemích.

Vedoucí projektu: Centre for Art Management and Information - MMIC
Spoluorganizátoři:
● SCART - SOCIETY FOR CONVERGENCE OF SCIENCE AND ART, CZ
● Trondheim Elektroniske Kunstsenter, NO
● C-lab, UK
● Arts and Genomics Centre University Leiden, NL
● Ectopia – Experimentacao artistica associacao, PT
● The Finnish Bioart Society, FI
Výše grantu: 99 000 €
Více na: www.mmic.lv; www.pinkhouse.lv

Music Masters on Air: European Broadcasting Festival

Země: Belgie + PL, TR, ES, SI, PT

Popis: Smyslem evropského rozhlasového festivalu Music on Air je dosažení kvalitní spolupráce mezi festivaly a vysílacími společnostmi a především podpora mladých a začínajících hudebníků a skladatelů vážné hudby v Evropě. Projekt se opírá o sedm hlavních evropských hudebních festivalů v sedmi partnerských zemích. Na projektu se bude rovněž podílet Evropská vysílací unie (EBU) a Evropská festivalová asociace (EFA). Každý z festivalů se ponese v jiném duchu, první se odehraje na téma hudby a životního prostředí.

Vedoucí projektu: Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa vzw
Spoluorganizátoři:
● Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, PL
● Sevda-Cenap and Music Foundation, TR
● Festival Internacional de Música y Danza de Granada, ES
● Festival Ljubljana, SI
● Associação Internacional de Música da Costa do Estoril, PT
● ARS/KONCERT SPOL. S. R. O. - BRNO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL, CZ
Výše grantu: 172 660 €
Více na: www.festivalbrxl.be

Et Lettera - writing pictures, drawing words

Země: Francie + HU, PL, CZ, RO, ES

Popis: Název projektu Et Letera – psané obrazy, kreslená slova odkazuje na úzký vztah mezi písmem jako písemným a grafickým znakem. Hlavním cílem projektu je ukázat proces osvojování si psaní, přiblížit vztah mezi ilustrací a písmem a zvýšit informovanost o rukopisu v digitální současnosti. Na projektu budou spolupracovat umělecké školy, muzea a knihovny z partnerských zemí. Jedním z výstupů projektu je plánovaná putující výstava, která představí mimo jiné slabikáře, kaligrafii či tiskařské techniky ze sbírek partnerských měst. V rámci výstavy proběhnou dílny pro děti, studenty a učitele škol a dvě konference na téma psaní a čtení. Zároveň se uskuteční studijní pobyty na výměnu zkušeností pro knihovníky a pedagogické pracovníky a dojde k vytvoření webových stránek věnovaných procesu psaní v Evropě.

Vedoucí projektu: City of Strasbourg
Spoluorganizátoři:
● Deri Museum, HU
● City of Warsaw, PL
● CITY OF BRNO, CZ
● “A.D. Xenopol” Arad County Library, RO
● Consorci de Biblioteques de Barcelona, ES
Výše grantu: 181 687,84 €
Více na: www.strasbourg.eu

MINIMOB

Země: Francie + RO, CZ, ES, PL

Popis: Tento projekt má v úmyslu podpořit kreativitu a prozkoumat proměnlivost městské reality dnešní Evropy za použití bezdrátové technologiie mobilních telefonů. Projekt nabízí pět uměleckých rezidencí v pěti evropských městech. Umělci se v nich budou soustředit na zachycení městského prostředí a odhalování sociální a prostorové specifičnosti jednotlivých míst v krátkých filmech pomocí mobilních telefonů. Součástí projektu jsou workshopy pro umělce a konference na téma využití kreativního a demokratického potenciálu bezdrátových technologií. Plánovány jsou také národní a evropské soutěže pro veřejnost o nejlepší film za použití mobilního telefonu. Filmy budou dostupné na webových stránkách a k vidění na festivalech pocket filmů a mobilního umění.

Vedoucí projektu: Dédale
Spoluorganizátoři:
● Centre culturel français de Timisoara, RO
● CIANT - MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE V PRAZE, CZ
● PANSPERMIA, ES
● Stowarzyszenie Artystyczne Makata, PL
Výše grantu: 199 945,50 €
Více na: www.dedale.info

REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments

Země: Slovensko + CZ, IS, FR, SK, RO

Popis: Projekt REMAKE je zaměřen na koprodukci a mezinárodní prezentaci nových uměleckých děl inspirovaných bohatou historií evropského umění nových médií. Centrem projektu je výzkum skupiny teoretiků MONOSKOP o umění nových médií a kultuře v Evropě, který je socio-poetickou analýzou historického rozvoje umění a technologií od roku 1960 do současnosti v převážně Střední a Východní Evropě s cílem vytvořit pevný a odborný základ pro teoretiky a kritiky umění. Cílem projektu je rozšířit tento výzkum a obohatit jej hravou formou o produkci současných děl, která budou inspirována konkrétními a známými (ale také zapomenutými) díly umění nových médií z různých evropských zemí. Na výstavu navazují přednášky, semináře a umělecké rezidence v zemích organizátorů.

Vedoucí projektu: Atrakt Art – Zdruzenie pre aktualne umenie a kulturu
Spoluorganizátoři:
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA, CZ
● The Lost Horse Gallery, IS
● PiNG, FR
● Multiplace, SK
● AltArt Foundation for Alternative Arts, RO
Výše grantu: 97 905 €
Více na: www.atrakt.sk

L'esprit des cafés, l'âme des poètes

Země: Francie + CZ, IT, HU

Popis: Cílem projektu je podpořit šíření evropské poezie mezi evropskou veřejností, odhalit a zpřístupnit Evropanům společné básnické dědictví a povzbudit setkávání a dialog mezi různými kulturami a osvětlit statut „básníka 21. století“. Kdo je dnes schopen vyjmenovat 3 básníky píšící v jiném jazyce než je jeho vlastní? „Duch kaváren, duše básníků“ chce podpořit objevení a osvojení si tohoto uměleckého a duševního dědictví napříč Francií, Maďarskem, Itálií a Českou republikou.

Vedoucí projektu: Association Arteco
Spoluorganizátoři:
● ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEN, CZ
● Associazione Culturale d'Altrocanto, IT
● 3 Solyom, HU
Výše grantu: 81 346

[nahoru]

Podpořené dlouhodobé projekty (výzva 2010 pro linii 1.1)

Dne 1. února 2010 zveřejnila Výkonná agentura (EACEA) výsledky výzvy linie 1.1 na rok 2010. V rámci douhodobých projektů bylo celkem podpořeno 10 projektů. Z českých organizací v roli vedoucího projektu nikdo neuspěl a v rolích spoluorganizátorů uspěly tři organizace.

Seznam všech podpořených dlouhodobých projektů najdete na
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/selection/documents/strand_1_1/01_list_selected_projects.pdf

Spoluorganizátoři

 • Národní archiv − projekt European Network on Archival Cooperation
 • Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. − projekt Cradles of European Culture
 • JOHAN, centrum pro kulturní a sociální projekty − Parkinprogress 2010−2013

European Network on Archival Cooperation

Země: Rakousko + SI, RS, HU, DE, HR, AT, HU, ES, SK, CY, IT

Popis: Cílem projektu Evropské sítě archívní spolupráce je založení efektivní spolupráce mezi národními archívy a rozšíření evropské sítě pro písemné kulturní dědictví, která posílí povědomí veřejnosti o společné evropské historii. Smyslem projektu je nabídnout všem občanům Evropské unie přehledný a snadný přístup k informacím o historické paměti skrze internet. Výstupy projektu zahrnou digitalizaci a heslování záznamů, které navýší obsah evropských archivních portálů APEnet a Europeana a rozšíření sítě evropských kulturních institucí ICARUS. Další důležitou činností budou workshopy zaměřené na výměnu znalostí a zkušeností, školení a konference a publikování výsledků projektu všemi dostupnými médii co nejširší veřejnosti. 

Vedoucí projektu: Diözese St. Pölten - Diözesanarchiv, Rakousko
Spoluorganizátoři:
● Arhiv Republike Slovenije, SI
● Balkanološki Institut SANU, RS
● Budapest Főváros Levéltára, HU
● Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, DE
● Hrvatski Drzavni Archiv, HR
● International Centre for Archival Research, AT
● Magyar Országos Levéltár, HU
● Ministerio de Cultura, Subdir. Gen. de los Archivos Estatales, ES
● Ministerstvo vnútra SR - Slovenský narodný archív, SK
● NÁRODNÍ ARCHIV, CZ
● Scuola Normale Superiore di Pisa, IT
● Università degli Studi di Napoli Federico II, IT
● Universität zu Köln, DE
Výše grantu: 2 249 000 €
Více na: www.dsp.at/dasp/

Cradles of European Culture

Země: Slovinsko + BE, NL, IT, CZ, DE, SK, FR, HR

Popis: Hlavní cíl pětiletého projektu Kolébky evropské kultury spočívá v překročení hranic národních památkových institucí a v budování celoevropské spolupráce. Těžištěm projektu je historický výzkum Středofrancké říše, jenž se v období od roku 850 do roku 1050 rozkládala od Středozemního až po Severní moře.  V rámci projektu dojde k navázání spolupráce s deseti památkovými institucemi, které se budou věnovat významu evropské geokulturní historie ve fungování současné evropské společnosti. Jedním z výstupů projektu se stane Středofrancká stezka kulturního dědictví určená pro širokou veřejnost. Vybraná zastavení na stezce patří vskutku mezi kolébky evropské kultury a budou z nich vybudována evropská interpretační centra.

Vedoucí projektu: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Spoluorganizátoři:
● Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw, BE
● Gemeente Nijmegen, NL
● IBACN Emilia Romagna, IT
● ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, CZ
● Provinciaal Archeologische Museum Velzeke, BE
● Provinciaal archeologisch museum Ename, BE
● Research Institute for the Heritage, NL
● Roman-Germanic Commission of the German Archaeological Inst, DE
● The Monument Board of the Slovak Republic, SK
● Université de Provence, FR
● University of Rijeka, Faculty of Humanities & Social Sciences, HR
Výše grantu: 2 140 000 €
Více na: www.zvkds.si

Parkinprogress 2010-2013

Země: Francie + UK, LV, CY, HU, BE

Popis: Tento putovní projekt sbližuje mladé umělce a mladé tvůrčí profesionály z oblasti kultury podílející se na různých etapách tvorby díla a vyžaduje zkušenosti napříč mnoha obory. Projekt putuje po 6 místech v 6 různých zemích. V každém bodu trasy mladí umělci obsadí jeden park nebo zalesněné místo, aby vytvořili zvláštní prostor, „parkinprogress“, složený z různých uměleckých návrhů sdílených se širokou veřejností. Parkinprogress je první fáze rozsáhlejšího projektu, který má za cíl vytvořit síť mladých umělců a tvůrčích profesionálů schopných pracovat společně na transdiciplinárních projektech evropského rozměru.

Vedoucí projektu: Pépinières européennes pour jeunes artistes, FR
Spoluorganizátoři:
● Arts Council England East Midlands, UK
● Culture and Arts Project NOASS, NGO, LV
● JOHAN, CENTRUM PRO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ PROJEKTY, CZ
● Mozgó Ház Alapítvány / Moving House Foundation, HU
● Transcultures, BE
Výše grantu: 914 630 €
Více na: www.art4eu.net

[nahoru]

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru