2009

 

Petrohradská filharmonie hledá partnery (Rusko)

Hlavním cílem projektu Petrohradské filharmonie je pokus překonat takzvanou krizi moderní hudby, která se projevuje vzájemným nepochopením umělců a veřejnosti.

Mezi nejdůležitější aktivity projektu jsou: mezinárodní konference "Problems of overcoming of the crisis phenomena in modern music art" (teoretická část); mezinárodní soutěž skladatelů “Musical context" (praktická část); mezinárodní hudební festival "Stars of New Europe" (část pro veřejnost).

Tyto tři hlavní části projektu se uskuteční v Petrohradu (Rusko), celková délka je plánovaná na cca 14 měsíců.

Podrobný popis projektu ke stažení zde.

Kontakt: Svetlana Simonova, Programm Director, Philharmonic Society of Saint Petersburg, Stremyannaya str. 19, 191025 St. Petersburg, Russia, M +7 921 300 81 63, T/F +7 812 314 36 06, +7 812 571 29 25, T +7 812 575 72 63

 

Les Choeurs (Belgie) hledá partnery

Společnost Les Choeurs de l'Union Européenne hledá třetího partnera z ČR pro mezinárodní hudební projekt, na který bude žádat o dotace z evropského programu CULTURE s uzávěrkou 1. října 2009.

Jedná se o hudební koncerty v Berlíně, Lipsku, Drážďanech a Praze v rámci 20. výročí sjednocení Německa, chtějí vyzdvihnout zlepšující se vztahy mezi východem a západem po pádu Berlínské zdi. Téma projektu je velice symbolické a proevropské.

Webové stránky partnerů: belgický Les Choeurs de l'Union Européenne  www.choeurs-union-europeenne.net a německá Philharmonie der Nationen www.philharmonie-der-nationen.de

Kontakt: Christian Dufour, E christian-dufour@skynet.be, T +32 2657 5998, T +32 4774 537 86

 

Společnost Innovation Culture Europe hledá partnery

Společnost Innovation Culture Europe připravuje projekt "United States of Europe", pro který hledá partnery. Na projekt se bude žádat o dotaci z programu EU Culture s uzávěrkou již 1. října 2009.

"Spojené státy Evropy"

  • 10 států, 10 umělců, 3 generace ..... diverzita v 1 identitě?
  • Výstava, která představí evropskou identitu z pohledu 3 generací v 10 evropských státech.
  • Projekt Evropanů pro Evropany.

Popis projektu zde.

Seznam partnerů zde.

Kontakt: Johanna Suo, 38 avenue de Versailles, 75016 Paris France, E johanna@ice-eu.net, www.ice-eu.net, T +33 (0)6 60 35 45 90 nebo T +46 (0)73 986 32 12

Zavod Celeia ze Slovinska hledá partnery

Zavod Celeia hledá partnery k mezinárodnímu projektu Festival of the Human Voice (zúčastní se výzvy programu Culture, strand 1.2.1).

Festival of the Human se zaměřuje na výzkum použití a projevu lidského hlasu v soudobé hudbě, užití v multimédiích atp.

Kontakt: Zavod Celeia, Krekov trg 3, 3000 Celje, Slovenia

Více o projektu zde.

Výzva k účasti na rezidenci v Aarhusu, Dánsko

Výzva k účasti na rezidenci projektu Development of New Art v Entré Scénen, kulturním centru v Dánsku.

Skupina/organizace (4-7 osob) dostane příležitost studovat divadelní/umělecké téma, jež si sama zvolí. V přihlášce musí uvést, jaký projekt a jaká specifika chtějí zúročit v této rezidenci. Organizátoři rezidence budou pořádat inspirativní setkání a workshopy se specialisty a zkušenými umělci v této oblasti. Podle daného tématu budou osloveni přední dánští umělci a vědci, (více informací viz příloha).

!!! Tato rezidence je určena pro umělce, kteří již začali s přípravami projektu, nebo jeho přípravu plánují, a chtěli by na něm intenzivně pracovat. !!!

Datum: 22. ledna – 6. února 2010
Uzávěrka přihlášek: 19. října 2009
Vybraní uchazeči budou informováni do 25. října 2009
Organizátoři hradí veškeré náklady
Místo konání: Entré Scénen, Aarhus, Dánsko
Organizátor: Entré Scénen, Dánsko (www.entrescenen.dk)
Kontaktní osoba: Jesper de Neergaard: jesper@entrescenen.dk

Více na stánce: www.novasit.cz/cs/novinky.php?id=40

 

Výzva - rezidence v Lodzi

Rezidence organizovaná Katedrou kultury v Lodzi - součást projektu DNA

5-denní rezidence je založená na práci divadla Chorea a je zaměřena na práci s tělem, hlasem a rytmem a možnostmi, jakými může umělec užít všechny tyto komponenty dohromady. Workshop-rezidence bude obsahovat náročný fyzický trénink s prvky akrobacie, tance a choreografie založené na arytmických kánonech a výrazné práci s hlasem – od dechových cvičení a nekonvenčních způsobů užití hlasového ústrojí po chorálový zpěv (více informací viz příloha).

!!! Tato rezidence je určena umělcům, kteří chtějí rozvíjet své fyzické schopnosti, jež mohou užít v dalších projektech. !!!

Datum: 17. – 21. listopadu 2009
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2009
Vybraní uchazeči budou informováni do 2. října 2009
Organizátoři hradí cestovní náklady a ubytování
Účastníci hradí manipulační poplatek 100 Euro
Deadline plateb: 12. října 2009
Místo konání: Art Factory, Łodz, Polsko
Organizátor: Katedra kultury, Polsko (http://katedrakultury.pl/)
Kontaktní osoba: Zofia Dworakowska: katedrakultury@gmail.com

Více na stránce: www.novasit.cz/cs/novinky.php?id=45

 

Regionální knihovna Stiliyana Chilingirova v Shumenu, Bulharsko

Bulharská regionální knihovna Stiliyana Chilingirova v Shumenu hledá partnery a spoluorganizátory z České republiky pro mezinárodní projekty spolupráce. Možné projekty by měly vnímat knihovnu jako místo mezikulturního dialogu, měly by propagovat literaturu cestou literární turistiky nebo zkoumat roli ženy-knihovnice v dnešním světě.

Kontakt: Mrs. Krassimira Aleksandrova (Managing Director), Regional Library "Stiliyan Chilingirov", 9700 Shumen, bul. Slavyanski 19, T/F 00359 54 87 093, E aleksandrova@iservice.bg

Více informací o knihovně najdete na www.libshumen.org/20en.php.

Popis nabídky partnerství zde.

Projekt “Spiegel der Zeit – Mirror of time”, Německo

Německá společnost Eurogrant hledá partnery pro projekt “Zrcadlo času”, jenž by měl rozšířit Evropský mezikulturní dialog a mezikulturní výměnu. Eurogrant hodlá využít výzvy programu Culture, Strand 1.2.1. a hledá partnery ke spolupráci.

Cílem projektu plánovaná roadshow společně s programem na lokální úrovni v oblasti vědy, hudby, umění a politiky, který se bude týkat tématu “Evropa a hodnoty” a má ambice přispět k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Tento projekt je pozitivně přijímán jak politiky, tak dalšími relevantními organizacemi.

Pokud máte zájem, hlaste se do 21. srpna 2009.

Kontakt:
Frank Bösenberg, Geschäftsführer/CEO, Eurogrant GmbH, www.eurogrant.de
T +49-351-274 98 26
F +49-351-274 98 28
M+49-170-206 84 25
E frank.boesenberg@eurogrant.de

Webové stránky projektu najdete na adrese www.spiegel-der-zeit.eu

Romanian Peasant Museum, Rumunsko

Bukurešťské Romanian Peasant Museum hledá partnery pro projekt v rámci programu Culture Virtual Museum of Childhood in Romania.

Romanian peasant Museum hodlá založit v tuto chvíli virtuální muzeum (jednak kvůli absenci prostoru, ale také pro oslovení širokého evropského publika), které se bude zabývat tématikou dítěte na venkově a předměstí v 19., 20. a 21. století v Rumunsku. V druhém roce projektu uspořádáme několik současných výstav, které se tak stanou výstavními „sály“ ve virtuálním muzeu.

Podrobný popis projektu najdete zde.

Projekt YouTheater, Belgie

Belgický umělec Tim Segers hledá partnery pro projekt YouTheater, který byl součástí festivalu Beaufort03 v Belgii.

Popis projektu najdete zde.

Více na www.hanstheys.be/artists/tim_segers/.

Wales Arts International (WAI), Velká Británie

Velšská kulturní organizace Wales Arts International hledá partnery a spoluorganizátory z České republiky pro mezinárodní projekty programu Culture 2007 - 13.

WAI má zájem navázat spolupráci v následujících oblastech:
mobilita umělců, tvůrčí rezidence a výměny, vzdělávání umělců, virtuální spolupráce, multilingvismus a kulturní identita, kreativní ekonomika a kulturní management.

Kontakt: Zelie Flach, European Officer, Wales Arts International, T + 44 29 2044 1383, F + 44 29 2044 1400, E Zelie.Flach@wai.org.uk.

Více informací najdete na www.wai.org.uk.

Fondazione Centro Studi Rinascimento Musicale, Itálie

Italská kulturní organizace Fondazione Centro Studi Rinascimento Musicale hledá partnery a spouorganizátory pro plánovaný projekt Programu Culture s uzávěrkou 1. října 2009. Projekt se bude zabývat tématem evropské vokální hudby.

Kontakt
: Marilena Del Romano, C.so Umberto I, 395 65016 Montesilvano (Pe), T (+39) 085.835820, www.civica.cc, E m.delromano@civica.cc.

Více informací najdete na http://digilander.libero.it/rinascimento/history.htm.


Hudební škola George Gershwina, Padova

Italská Hudební škola George Gershwina hledá spoluorganizátory a partnery pro kulturní projekt Programu Culture s uzávěrkou 1. října 2009.

Kontakt: Ms Laura COPIELLO, Scuola di musica Gershwin, Via Tonzig 9, I – 35129 Padova, E progetti@spaziogershwin.org, T +39 049 774588.

Více informací o projektu najdete zde.

Guggenheimovo muzeum v Bilbau, Španělsko

Muzeum Guggenheim v Bilbau hledá evropské partnery pro mezinárodní projekt programu Culture s uzávěrkou 1. října 2009. Projekt se bude věnovat tématu moderní venkovní sochy a její ochraně, obnově a udržování. Součástí projektu bude založení sítě odborníků a kulturních organizací zabývajících se současným sochařstvím.

Kontakt: Arantza García, Dpto. de Conservación, Museo Guggenheim BILBAO, T +34 944 039 126, F +34 944 359 061, E agarcia@guggenheim-bilbao.es.

European Home Movies Net, Itálie

Italská organizace, která je součástí kulturního projektu European Home Movies Net hledá partnery a spoluorganizátory pro nový projekt Programu Culture pro rok 2010 s uzávěrkou žádosti 1. října 2009. Název projektu je Hangout Hunters.

Kontakt: Carlo Libondi, T +39 0444 327840, E info@dnasrl.it

Více informací na www.ehmn.eu/. Stručný popis projektu najdete zde.

Asociatia 37, Rumunsko

Nezisková organizace Asociatia 37 z Rumunska hledá partnery a spoluorganizátory pro kulturní projekt.

Více informací najdete zde.

Etnografické muzeum v Bělehradě, Srbsko

Etnografické muzeum v Bělehradě nabízí partnerství a roli spoluorganizátora v programu EU Culture 2007-2013 a hledá vhodný projekt v oblasti kulturního dědictví a mezioborové spolupráce.

Více informací najdete zde.

Innovation Culture Europe (ICE) - Švédsko

Švédská nezisková organizace ICA hledá partnery z České republiky pro kulturní projekt United States of Europe. Projekt si klade za cíl prozkoumat téma evropské identity napříč desíti zeměmi a přes tři generace.

Více na www.ice-eu.net/en/.

Popis projektu a kontakty najdete zde.


Řecká kulturní agentura WORLD-CEF - 4 kulturní projekty

Řecká kulturní agentura WORLD-CEF Cultural Management nabízí partnerství a spolupráci na čtyřech projektech Programu Culture.

Kontakt: Evi Sfikaki, WORLD-CEF Co - 3, Theofrastou Street -11635 Athens - Greece, T 00302 107 566 120, M 00306 972 837 020, evi@worldcef.eu, www.worldcef.eu

Více informací najdete zde.

Art Legacy and Quorum for Inclusion: ARLEQUIN

Španělská Nadace Ave Maria hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Art Legacy and Quorum for Inclusion: ARLEQUIN, zaměřený na vztah umění a fyzicky postižených osob.

Kontakt: Benigno Moreno, Artur Carbonell 11, SP-08870 Sitges, T +34667509408, E ing-it@terra.es, www.fundacioavemaria.orgwww.fundacio-avemaria.com

Setkání zájemců o partnerství a spolupráci na mezinárodních kulturních projektech, Maďarsko

Dne 20. června 2009 pořádá maďarská kancelář programu Culture neformální setkání za účelem vyhledání partnerů pro kulturní projekty financované EU ve městě Pécs. Setkání bude součástí mezinárodní konference Pésc - Ars GEometrica 2009 věnované spolupráci vědy s uměním a tématu kreativity a inovací.

Více informací o konferenci najdete  zde a také na stránkách http://pecsikult.hu/page2009.

V případě zájmu o účast na setkání kontaktujte E partner-est@kulturpont.hu. Uzávěrka je 12. června 2009.

Nezisková organizace Fondazzjoni Temi Zammit, Malta

Maltézská nezisková organizace Fondazzjoni Temi Zammit hledá partnery pro připravovaný krátkodobý projekt programu Culture, který se bude věnovat mezikulturní operní adaptaci Schillerovy nedokončené knihy Die Maltezer. Projektu se zúčastní spoluorganizátoři z Itálie a Bulharska. Uzávěrka žádosti o projekt je 1. října 2009.

Kontakt: Lawrence Attard, E lawrence.attard@ftz.org.mt, T +356 2340 2189, F +356 2133 1505.

Více informací najdete na http://temi.ftz.org.mt/www/.

Společnost Espace Catastrophe, Belgie

Společnost Espace Catastrophe zabývající se cirkusem a pouličním divadlem hledá partnery a spoluorganizátory pro připravovaný krátkodobý projekt v rámci programu Culture na rok 2010-2012.

Více informací na www.catastrophe.be.

Popis projektu najdete zde, podrobněji tady. Kalendář plánovaných akcí tu.

Divadelní společnost TOPOS ALLOU, Řecko

Řecké divadlo TOPOS ALLOU se sídlem v Aténách hledá partnery a spoluorganizátory pro připravovaný krátkodobý projekt v rámci programu EU Culture s uzávěrkou 1. října 2009. Tématem projektu bude antická tragédie. Připravované aktivity budou zahrnovat představení, přednášky i semináře. Vhodnými partnery jsou divadla a divadelní společnosti.

Kontakt: Kamtsis Nikos, T +302108656004, E nkamtsis@vivodinet.gr

Více informací najdete na www.topos-allou.gr.

Ministerstvo kultury, Malta

Ministerstvo kultury na Maltě hledá partnery z kulturní oblasti (muzea, galerie, knihovny apod.) pro program Evropské unie CIP-ICT v rámci projektu Evropská digitální knihovna Europaena.

Kontakt: Caldon Mercieca, Culture and Audiovisuals Unit, Ministry of Education, Culture, Youth and Sport, Auberge d'Italie, Merchants Street, Valletta VLT 1170, Malta, E caldon.mercieca@gov.mt, T + 356/22 91 50 57.

Více informací o programu EU najdete na ec.europa.eu/cip/index_en.htm. Popis projektu je zde. Více na www.culture.gov.mt.

Loutkové divadlo Gozart, Londýn

Loutkové divadlo Gozart sídlící v Londýně hledá pro svůj evropský projekt "Cheer the Street" partnery a spoluorganizátory. Divadelní společnost Gozart se specializuje na pouliční představení, street art, na loutky a masky v nadživotní velikosti. Projekt je zaměřen na evropské děti a na možnost bezpečného, přístupného hraní si ve veřejném prostoru. Partneři se budou podílet na představeních, seminářích, pouličních přehlídkách a stáncích, na doprovodné hudbě a občerstvení.

Kontakt: Alberto San Andres, 122 A Endymion Road, London SW2 2BP, UK, T +44/7762089748, E gozartlondon@hotmail.com.

Více informací najdete na www.gozart.com. Popis projektu je k dispozici  zde.

The Institute for Music and Art of Molise, Larino, Itálie

Institut hudby a umění založený 24. září 2008 v Larinu v Itálii hledá partnery a spoluorganizátory pro kulturní projekty.

Kontakt: Instituto di Musica e Arte del Molise, Via Cluenzio Aulo Avito 28, 86035 Larino Campobasso, Italia, E info@imamolise.it, presidente@imamolise.itdirettoreformazione@imamolise.it.

Více informací najdete na www.imamolise.it/istituto?l=en.

Teatrino Clandestino, Bologna, Itálie

Boloňská divadelní společnost Teatrino Clandestino hledá hlavního organizátora a nabízí se jako spoluorganizátor a partner projektu programu Culture pro rok 2009.

Kontakt: Giorgia Mis, Sede Operativa: Via del Pratello 53, 40122 Bologna, T + 39 051 8552017, T +39 329 0898744, giorgia@teatrinoclandestino.org, Enza Amato, T +39 329 0898745, info@teatrinoclandestino.org

Více informací o divadle najdete na www.teatrinoclandestino.org a také zde.

k360 kulturservices GmbH, Vídeň

Vídeňská k360 kulturservis GmbH hledá spoluorganizátory a partnery v České republice pro dlouhodobý projekt programu Culture s uzávěrkou 1. října 2009.
Hlavním cílem projektu je podpora evropské kulturní výměny a vytvoření mnohojazyčné databáze umělců, událostí a pracovních nabídek. Partnery projektu jsou v tuto chvíli Rakousko a Německo.

Kontakt: Christian Nothegger, k360 kulturservices GmbH, Stolzenthalerg. 4, 1080  Wien, T +43/19900124, M +43/6509241708

Více informací najdete na www.k360.netwww.kulturprogramm.net.

Omen Theatre, Bělehrad

Srbská společnost Omen Theatre zabývající se vizuálním uměním a současným tancem hledá spoluorganizátory a partnery pro vzdělávací projekt Stepping out určený studentům středních škol. Kontakt: Gordana Lebović, Gavrila Principa 3, Belgrade, omen.te@eunet.yu, www.web-stage.org/omen, T + 381 262 76 37.

Více informací najdete v popisu projektu a v popisu činnosti organizace.

Theater of Movement MIMART, Bělehrad

Srbská divadelní společnost MIMART zabývající se neverbální komunikací hledá spoluorganizátory a partnery pro projekt The Chosen Ones.

Kontakt: Nela Antonović, Gandijeva 11/31, 11070 Novi Beograd, Belgrade, Republic of Serbia, T +381/11 3176-188, M +381 63 80 75 810, mimart_na@hotmail.com, www.teatarmimart.org

Více informací najdete zde.

Nové centrum současného umění SUPERNOVA, Riga, Litva

Nové centrum současného umění SUPERNOVA hledá spoluorganizátory a partnery z Evropy. SUPERNOVA je zaměřena na výstavy a prodej uměleckých děl a také na kurátorskou práci.

Kontakt: Līva Kupča, T +371 26 77 75 10, liva.kupca@epasts.lma.lv. Zane Onckule, kvartals@gmail.com, T +371 26 53 74 38. SUPERNOVA, Krāmu 3, Riga - 1050, Latvia

Více informací najdete zde.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru