2007

V rámci programu Evropské unie Culture bylo v roce 2007 uděleno 130 grantů (77 krátkodobých projektů, 10 dlouhodobých projektů, 1 projekt v tzv. třetí zemi a 42 projektů z oblasti literárních překladů).

Podpora kulturních projektů (krátko- a dlouhodobé projekty, literární překlady a spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích)

Seznam všech podpořených projektů

Krátkodobé

Dlouhodobé (i s výší grantu )

Ve třetích zemích

Literární překlady

Podpořené projekty s českou účastí v roce 2007

České organizace se v rolích hlavních organizátorů podílí na čtyřech projektech a v rolích spoluorganizátorů na osmi projektech.

Hlavní organizátoři – krátkodobé projekty

 • Národní galerie v Praze (Mobility − Re-reading of the Future), grant: 194 498 eur
 • Gallery Art Factory (New Media in Urban Environment − European Art Dialog), grant: 193 268 eur (Pozn.: Projekt nebyl nakonec realizován)
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (Immediate-Immersive Media Dance Integrating in Telematic Environments), grant: 184 092 eur

Literární překlady

 • Transteatral (Anthology of the European Dramaturgy of the 2nd Half of the 20th Century − Latin Series)

  Moscato, Enzo: Přímořský bordel s městem (2008)
  Moscato, Enzo:  Piece noire (Kanária) (2008)
  Renaude, Noëlle:  Popel a lampióny (2008)
  Grumberg, Jean-Claude:  Maminka se vrátí, chudáčku sirotku (2008)
  García, Rodrigo:  Prométheus (2008)
  García, Rodrigo:  Král Lear (2008)
  Mayorga, Juan:  Noční živočichové (2008)

  Výše grantu: 3537,5 €

Spoluorganizátoři – krátkodobé projekty

 • Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky − European Culture expressed in Agricultural Landscapes (EucaLand)
 • Statutární město Brno − Animaliter
 • Mamapapa − Hanging Around/HeimatQuartier
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) − Post Me − New ID − The Post Human Condition of Modern Europeans
 • Mars Promotion − A Night of Urban Gypsies
 • Janáčkova akademie múzických umění − Cultural Mobility of Deaf Artists of Europe
 • Cross Czech − Mobility − Re-reading of the Future
 • Hudební fakulta Akademie múzických umění − Concertando

 

2. Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni

Celkem bylo v rámci výzvy na rok 2007 uděleno 44 grantů (6 vyslanců, 24 sítí a 14 festivalů). Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru