2006

Výsledky grantového řízení pro rok 2006

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2006 uděleno 201 grantů (performing arts/scénická umění 46, překlady 70, literatura 14, kulturní dědictví 52 a výtvarné umění 19).

Jednoleté projekty
Tyto projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně tří spoluorganizátorů ze tří různých zemí účastnících se programu Culture 2000.

Víceleté projekty
Dlouhodobější projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně pěti spoluorganizátorů z pěti různých zemí účastnících se programu Culture 2000.

Podpořené projekty s českou účastí v roce 2006

České organizace se podílí celkově na 37 projektech. V 17 případech v rolích hlavních organizátorů a ve 20 případech v rolích spoluorganizátorů.

 

Hl. organizátor roční projekty

Hl. organizátor víceleté projekty

Spoluorg. roční projekty

Spoluorg. víceleté projekty

CELKEM

Kulturní dědictví

2

2

6

2

12

Performing arts

3

-

7

1

11

Výtvarné umění

-

-

1

-

1

Literatura, knihy, četba

2

-

1

2

5

Překlady

8

-

-

-

8

CELKEM

15

2

15

5

37

Pozn.: Nakladatelství Mladá fronta uspělo se svým jednoletým projektem v oblasti literatury a četby, nicméně nakonec se zástupci Evropské unie nepodepsalo smlouvu.

Úspěšnost českých organizací účastnících se grantového řízení v pozici vedoucích projektů činila 51,5 %. V porovnání s celkovou úspěšností žadatelů (39,0 %) lze tento výsledek hodnotit pozitivně.

Jak si čeští žadatelé stojí v porovnání s žadateli z ostatních zemí Evropské unie se můžete dozvědět zde.

Jedná se o tyto organizace

Hlavní organizátoři – roční projekty

 • Polypeje – společnost pro obnovu a využití historických památek
 • Muzeum města Brna
 • Farma v jeskyni
 • Ostravské centrum nové hudby
 • Petarda Production
 • Baronet

Literární překlady

 • Dauphin
 • Argo (dva projekty)
 • Agite/Fra
 • Barrister and Principal
 • Oikoymenh
 • Academia
 • Společnost pro odbornou literaturu

Hlavní organizátoři – víceleté projekty

 • Město Karlovy Vary
 • Divadelní ústav (projekt byl ještě před započetím jeho realizace převeden na Národní divadlo v Praze)

Spoluorganizátoři – roční projekty

 • Boii o. s.
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Communicatio Humana − C. H. Expo s. r. o.
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Ars Brunensis Chorus
 • Divadelní ústav (2 projekty)
 • Ratolest Brno
 • Konzervatoř Duncan Centre
 • Festival Konfrontace
 • Divadlo Maškaron
 • Manus
 • Bazilika o. p. s.
 • Mezinárodní vydavatelská agentura
 • Město Velké Meziříčí

Spoluorganizátoři – víceleté projekty

 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (2 projekty)
 • Cross Czech a. s.
 • Středoevropský dialog o. s.
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tematické členění projektů s českou účastí

 • Kulturní dědictví: 12 projektů
 • Performing arts/scénická umění: 11 projektů
 • Výtvarné umění: 1 projekt
 • Literatura, knihy a četba: 4 projekty
 • Překlady: 8 projektů
 • Projekty ve třetích zemích: 1 projekt (Pozn.: V součtu zahrnut pod performing arts/scénická umění.)

Kulturní dědictví – roční projekty
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generation

Vedoucí projektu: Polypeje – společnost pro obnovu a využití historických památek
Grant: 123 931 €
Trvání projektu: 1. července 2006−30. června 2007
Popis: Plánované činnosti − organizace pilotních dílen, vytvoření velké putovní výstavy, podpora pořádání druhotných dílen, organizace závěrečné konference, spolupráce s médii na propagaci projektu i jednotlivých akcí.
Cíle: Upozornit na existenci památek a pamětihodností jako důležitých součástí kulturního dědictví občanů Evropské unie, podpořit mezikulturní dialog i mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti záchrany pamětihodností, podpořit zaměstnanost a rozvoj mezinárodní turistiky.

Spoluorganizátoři

- APPONIANA (SK)
- FUNDACJA ZAMEK CHUDÓW (PL)
- MĚSTO ROSICE (CZ)
- PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA (IT)
- ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU (SK)

Jiří Kroha (1893–1974) – Architect, Painter, Designer, Theorist

Vedoucí projektu: Muzeum města Brna
Grant: 51 370 €
Trvání projektu: 1. listopadu 2006−31. října 2007
Popis: Podstatou projektu je zachování tvorby tohoto významného autora pro evropskou veřejnost. Činnosti − podpora sdílení architektonického kulturního dědictví na evropské úrovni pomocí organizace výstavy a konference; bylo také naplánováno zrestaurování a shromáždění Krohových děl a vydání monografie Jiří Kroha (1893−1974) v českém a anglickém jazyce.
Cíle: Podpora sdílení architektonického kulturního dědictví na evropské úrovni; zpřístupnění díla J. Krohy širší evropské veřejnosti a podpora vzájemného povědomí o kultuře a historii evropských národů; posílení vzájemné výměny znalostí a zkušeností v oblasti dějin umění.

Spoluorganizátoři

- ARCHITEKTURZENTRUM WIEN (AT)
- MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCLAVIU (PL)

Partneři

- EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH (CH)
- FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ (CZ)
- IOWA STATE UNIVERSITY (US)
- NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE (CZ)
- ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AKADEMIE VĚD ČR (CZ)

Kulturní dědictví – roční projekty
Subjekty z ČR jako spoluorganizátoři

The Vanished Cities

Vedoucí projektu: Musei Civici di Como (IT)
Grant: 147 400 €
Trvání projektu: 15. května 2006−30. dubna 2007
Popis: Vytvoření a vývoj softwaru a vytvoření multimediálních instalací; renovace, reorganizace a přizpůsobení děl pro pamětihodnosti, výstavy a archeologické parky; kulturní výměna s partnery; souborné služby pro zájezdy a prohlídky s průvodcem; konference představující tento projekt a semináře na téma historické a archeologické dědictví; výstavy.
Cíle: Objevení starověkých evropských měst; vytvoření multimediálních instalací v každém z nalezišť, které by zpřístupnily minulost návštěvníkům; vytvoření kulturní sítě spojující muzea, archeologické parky a kulturní asociace po celé Evropě.

Spoluorganizátoři

- MATRICA (HU)
- A. I. TH. S. (GR)
- BOII (CZ)
- FODESBA (ES)
- KARDJALI (BG)

Europa DenkMal Jugend!

Vedoucí projektu: Kreisau – Initiative Berlin (DE)
Grant: 114 000 €
Trvání projektu: 1. září 2006−30. srpna 2007
Popis: Sedm mladých lidí z každé z účastnických zemí se spojí na dobu jednoho roku v Dolním Slezsku, aby zde společně pracovali na praktickém zkoumání společných kulturních kořenů s cílem oživení a rozvoje tohoto dědictví. Naplánovány byl tyto aktivity: rezidence, semináře s otevřenými diskuzemi, dny otevřených dveří, mezinárodní konference.
Cíle: Mezi cíle projektu patří: trvalá podpora společného kulturního dědictví a vytvoření vazeb mezi minulostí a budoucností; rozvoj propojení ochrany pamětihodností a historických budov s mezinárodní mládežnickou prací; upevnění vědomí společné historie tří regionů (Brandenburska, Dolního Slezska a Čech); rekonstrukce památkově chráněného domu pro budoucí využití jako místa setkávání mladých lidí.

Spoluorganizátoři

- FUNDACJA KRZYZOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO (PL)
- STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ (CZ)

Partneři

- AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (CZ)
- STIFTUNG ERINNERUNG, VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT (DE)
- STIFTUNG GROSSES WAISENHAUS ZU POTSDAM (DE)

Continuum Medicum. Creating a Virtual Archive for the History of Healthcare in Central Europe

Vedoucí projektu: Medical University of Vienna (AT)
Grant: 57 648 €
Trvání projektu: 1. října 2006−30. září 2007
Popis: Cílem projektu je rekonstrukce podmínek každodenního života ve střední Evropě v době ranné moderní doby prostřednictvím digitalizace relevantních dokumentů z archívů. Psané zdroje a předměty z menších archívů a muzeí (závěti, smlouvy, další právní dokumenty) budou dány do souvislosti se sériovými zdroji z větších archívů (materiály o historii zdravotní péče, lékařského vzdělávání a institucionálními lékařskými znalostmi), aby tak biografická data dala smysl individuálním osudům a umožnila hlubší náhled do životních podmínek. Databáze osobních informací převzatých z těchto dokumentů umožní sledovat individuální biografie napříč dnešními národními hranicemí. Činnosti zahrnují jednodenní dílny otevřené pro veřejnost, přednášky na univerzitách v Praze a ve Vídni a závěrečnou konferenci v Praze.
Cíle: Umožnit nejmodernější přístup k časně moderním zdrojům, které jsou schované v archívech ve střední Evropě a které se zabývají zdravotní péčí a nemocemi. Poskytnout zdarma snadný přístup pro veřejnost. Poskytnout kompletní informace o tomto dědictví na primární i sekundární úrovni. Propojit historické informace prostřednictvím rejstříků. Propojit rozdílné typy dokumentů a informací. Nabídnout službu vědecké veřejnosti, školám a také místním cílových skupinám.

Spoluorganizátoři

- PANNONHALMI FOAPATSAG (HU)
- UNIVERZITA KARLOVA (CZ)
- VEREIN FŰR SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN (AT)

Partneři

- KOMITAT SOPRON (HU)
- STADTMUSEUM MISTELBACH (AT)
- VOLKSBILDUNGSHAUS WIENER URANIA (AT)

Leisure Time in Fascism – The Instrumentalization of the Holiday

Vedoucí projektu: Stiftung neue Kultur (DE)
Grant: 145 350 €
Trvání projektu: 1. září 2006−31. srpna 2007
Popis: Projekt spočívá v putovní mezinárodní výstavě v Německu, Itálii a Česku a přípravě polské jazykové verze výstavy.
Cíle: Široká evropská veřejnost bude těžit z poskytnutých informací na téma volného času v době fašismu díky srovnávacím jevům, které zlepší komunikaci mezi kulturními institucemi a veřejností v zemích účastnících se výstavy.

Spoluorganizátoři

- COMMUNICATIO HUMANA – C. H. EXPO s. r. o. (CZ)
- DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'UNIVERSITA DI TORINO (IT)
- POLSKI ZWIĄZEK B. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH HITLEROWSKICH WIĘZIEŃ (PL)

Partneři

- ARBOS – GESELLSCHAFT FÜR MUSIK UND THEATER (AT)
- DOKUMENTATIONSZENTRUM REICHSPARTEITAGSGELAENDE, NŰRNBERG (DE)
- EVANGELISCHE GEMEINDE SASSNITZ (DE)
- FORUM FÜR LEVANDE HISTORIA, STOCKHOLM (SE)
- FUNDACJA POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE (PL)
- NORDLICHTER e. V., RUEGEN (DE)
- SCHULEN IN SASSNITZ UND SAMTENS, INSEL RUEGEN (DE)
- STADT SASSNITZ (DE)
- STIFTUNG ERINNERUNG, VERANTWOTUNG UND ZUKUNFT, BERLIN (DE)
- STIFTUNG TOPOGRAPHIE DES TERRORS, BERLIN (DE)
- VERDI (VEREINIGTE DIENSTLEISTUNGSGEWEKSCHAFT) (DE)
- ZENTRUM FÜR ANTISEMITISMUSFORSCHUNG, BERLIN (DE)
- ŽIVÁ PAMĚŤ o. p. s. (CZ)

Ornamental Prints – Dissemination of Design from the Renaissance to the Biedermeier Period

Vedoucí projektu: MAK – Osterraichisches Museum F. Angewandte Kunst/Gegenwartskunst (AT)
Grant: 150 000 €
Trvání projektu: 1. října 2006–30. září 2007
Popis: Projekt se soustředí na ornamentální umění z 15. až časného 19. století. Tři specializované instituce s důležitými sbírkami historických dekorativních tisků budou spolupracovat na následujících činnostech: vytváření sítě; digitalizaci a výzkumu; dílnách; výstavě a propagaci výsledků.
Cíle: Dlouhodobým záměrem projektu je poskytnutí kompletního a snadno přístupného vědomostního systému vztahujícího se k ozdobným tiskům, které by měly být aktivně udržovány a využívány všemi evropskými sbírkami ozdobných tisků.

Spoluorganizátoři

- STAATL. MUSEEN ZU BERLIN PREUßISCHER KULTURBESITZ KUNSTBIBLIOTHEK (DE)
- UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE (CZ)

Partneři

- EMD (AT)
- INSTITUT FÜR MUSEUMSKUNDE (DE)

Die Monchsordern − Botschafter des Friedens und der Europaischen Kultur

Vedoucí projektu: Comitato Promotore Cultura dei Mari (IT)
Grant: 149 049 €
Trvání projektu: 15. září 2006−14. září 2007
Popis: Projekt vytvoří síť benediktýnských a cisterciáckých klášterů, které jsou otevřeny pro veřejnost. Ve spolupracujících klášterech proběhne cyklus akcí, z nichž každá potrvá 3–4 dny, a také konference a výstavy zaměřené na objasnění specifického typu kulturního dědictví.
Cíle: Podpora širších znalostí kulturního dědictví, které je uchováváno v klášterech; podpora ochrany a věčného uchování gregoriánského chvalozpěvu jako fundamentální součásti evropské hudby.

Spoluorganizátoři

- ARS BRUNENSIS CHORUS (CZ)
- MONASTERIO MONTSERRAT (ES)
- KLOSTER ST OTTILIEN (DE)

Partneři

- ABBAYE ST MICHEL DE CUXA (FR)
- ABBAZIA SACRO SPECO DI SAN BENEDETTO SUBIACO (IT)
- KLOSTER BEURON (DE)
- KLÁŠTER EMAUZY (CZ)
- KLOSTER MELK (AT)
- MONASTERIO SANTA MARIA DE POBLET (ES)

Kulturní dědictví - víceleté projekty
Subjekt z ČR jako hlavní organizátor

Thermae Europae

Vedoucí projektu: Město Karlovy Vary (CZ)
Grant: 618 000 €
Trvání projektu: 1. října 2006−30. září 2009
Popis: Příprava analytické studie evropského termálního dědictví a její zveřejnění; příprava knihy zabývající se historií termálních nalezišť a jejich architektonického dědictví; fotografická reportáž historických termálních nalezišť v Evropě; příprava čtvrtletního kulturního časopisu; příprava série kulturních akcí vycházejících z tématu vody a termální kultury; cestovní výstava; veřejná prezentace kulturní sítě a propagační nástroje; vědecké a propagační materiály budou vydány v osmi evropských jazycích.
Cíle: Studium společných přístupů při ochraně architektonického dědictví a nových metod valorizace kulturního dědictví; povznesení lázní jako kulturních center a historických míst.

Spoluorganizátoři

- MESTO PIEŠŤANY (Sl)
- COMUNE DI ACQUI TERME (IT)
- AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ – MĚSTO VELINGRAD (BG)
- WEST SWEDEN (SE)

Partner

- EUROTEC CONSULTING (BE)

Theatre Architecture in Central Europe (TACE)

Vedoucí projektu: Divadelní ústav (CZ)*
Grant: 758 500 €
Trvání projektu: 15. října 2006−10. října 2009
Popis: Cílem projektu je prezentace existujících znalostí a informací o vývoji divadelní architektury ve střední Evropě. Částečné vývojové tendence v jednotlivých regionech budou dány do kontextu širší evropské perspektivy. Činnosti − vytvoření databáze divadelní architektury, dvě architektonické dílny, seminář pro odborníky, dvě publikace, dvě výstavy (cestovní výstava a experimentální výstava), multimediální CD/DVD, webové stránky.
Cíle: Vytvoření systému pro registraci a ochranu budov (divadelní architektury); registrace, popis a  sbírání informací o divadelní architektuře do databáze; prezentace evropského kulturního dědictví atraktivní a rozmanitou formou; rozšíření znalostí o evropském kulturním dědictví; podpora komunikace mezi odborníky na evropské úrovni.

* Před započetím realizace byl projekt převeden na Národní divadlo v Praze; samotná realizace projektu začala počátkem r. 2008.

Spoluorganizátoři

- DIVADELNÝ ÚSTAV (SK)
- INSTITUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO (PL)
- ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTEZÉT (HU) 
- SLOVENSKI GLEDALISKI MUZEJ (SI)

Kulturní dědictví − víceleté projekty
Subjekty z ČR jako spoluorganizátoři

Travel in Europe

Vedoucí projektu: Dibe of the University of Genoa (IT)
Grant: 761 157 €
Trvání projektu: 1. září 2006−31. srpna 2009
Popis: V rámci projektu budou vytvořeny průkopnické virtuální cestovatelské webové stránky, kde budou mít návštěvníci možnost zažít náročnou a zajímavou hru prostřednictvím vzájemné interakce s virtuálními zástupci evropského kulturního dědictví. Mezi hlavními aktivitami jsou dílny pro mladé lidi a kulturní manažery i výstavy jednotlivých spoluorganizátorů představující konečné výsledky.
Cíle: Podpora a zlepšení pochopení a ochrany důležitého evropského kulturního dědictví. Mezinárodní výměna poskytne dodatečný podnět k zapojení mladých lidí a vytvoří spolupráci mezi kulturními operátory z různých zemí.

Spoluorganizátoři

- ADEC (FR)
- CIANT (CZ)
- CIDA – CULTURAL INDUSTRIES DEVELOPMENT AGENCY (UK)
- INSTITUTO POLITECHNICO DE TOMAR (PT)
- KIBLA (SI)
- MANCOMUNIDADE DE MUNICIIOS AROUSA NORTE (ES)
- NATIONAL FORUM ALTERNATIVES PRACTICE INITIATIVES (NF API) (BG)

Multimedia4all (MM4ALL)

Vedoucí projektu: The Brunswick Town Charitable Trust (UK)
Grant: 291 898 €
Trvání projektu: 12. června 2006−8. srpna 2008
Popis: Projekt vytvoří snadno použitelné multimediální výukové nástroje pro kulturní operátory a poskytne školicí programy na využití této nové technologie v kulturním sektoru. Projekt bude podpořen výstavami mapujícími vznik multimediálních titulů zaměřených na kulturu.
Cíle: Rozšířit iniciativu multimediálních nástrojů Conveyor; zapojit mladé lidi do starosti o evropské kulturní památky; propagovat kulturní dialog a upozornit na takové problémy jako je kulturní rozdílnost; podpořit kulturní operátory, aby přijaly technologii Conveyor a vytvořily více multimediálních titulů o tématech důležitých pro jejich muzea a návštěvníky.

Spoluorganizátoři

- AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU (PL)
- CROSS CZECH a. s. (CZ)
- HERITAGE MALTA (MT)
- MEDIA INTEGRATION AND COMMUNICATION CENTER (MICC) (IT)

Performing arts/scénická umění - roční projekty
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři

Search for the Message

Vedoucí projektu: Farma v jeskyni (CZ)
Grant: 135 602 € 
Trvání projektu: 1. září 2006−31. srpna 2007
Popis: Tento projekt vybuduje divadelní spolupráci zahrnující tři země a využívající jejich kulturní dědictví jako základ pro spolupráci, která zahrnuje následující činnosti − tři terénní výzkumy: "Švédsko německýma očima, Česko švédskýma očima, Dánsko českýma očima" včetně studií specifického kulturního dědictví každé ze zemí v podobě písní, obrazů, historie, pohádek; vytvoření divadelního koncertu; choreografické představení a pohybově-hlasové představení; uvedení festivalu Search for the Message tvořeného představeními, koncerty, filmy a konferencí o kulturním dědictví jednotlivých zemí.
Cíle: Vytvořit opravdový projekt spolupráce umělců ze zúčastněných zemí s novátorským pohledem na současné divadlo; propagace tvořivosti a nadnárodního šíření kulturního dědictví včetně mobility umělců a jejich práce.

Spoluorganizátoři

- COMPANIE JUS DE LA VIE (SE)
- EVOÉ PERFORMING ARTISTS (DE)
- OŚRODEK BADAŃ TWÓRCZOŚCI JERZEGO GROTOWSKIEGO i POSZUKIWAŃ TEATRALNO-KULTUROWYCH (PL)
- TRUC SPHÉRIQUE (SK)

Partneři

- DAH THEATRE (SRB)
- GOLDEN DOWN (CZ)
- LOFT (DE)
- STELLA POLARIS (NO)
- ŠVANDOVO DIVADLO (CZ)
- DIVADELNÍ ÚSTAV (CZ)
- THEATRE LABOR (DE)
- THEATRE PERSONA (IT)

Music of Today: Collaborative Events with Ostravská banda

Vedoucí projektu: Ostravské centrum nové hudby
Grant: 48 450 €
Trvání projektu: 1. května 2006−31. prosince 2006
Popis: Prezentace současné hudby z východní, střední a západní Evropy v podobě stručného hudebního programu v rozdílných částech Evropy včetně oblastí, které postrádají důslednou prezentaci a podporu nové hudby. Organizace dílny a mistrovských lekcí jevištní praxe a skladby nové hudby.
Cíle: Podpora a šíření hudby mladých skladatelů z Česka, Polska, Slovenska a Francie, prezentované v kontextu hlavních děl současné hudby. Práce s velkým souborem hudebníků z rozdílných zemí a kulturních zázemí. Vytvoření příležitostí pro práci s orchestrem pro začínající skladatele.

Spoluorganizátoři

- CONSERVATOIRE NATIONAL DE LA REGION DE PARIS (FR)
- JANÁČKOVA FILHARMONIE (CZ)
- MUSIC CENTRE SLOVAKIA (SK)

Lewron Orchestra Wichry

Vedoucí projektu: Petarda Production (viz www.lewronorchestra.cz)
Grant: 149 200 €
Trvání projektu: 1. května 2006−30. listopadu 2006
Popis: Pokračování rozsáhlé a úspěšné hudební a divadelní show odehrávající se v Polsku, na Slovensku a v Česku. Show bude vycházet z pověstí a legend těšínského Slezska, regionu ležícího mezi Českem, Slovenskem a Polskem, regionu, který je tavícím kotlem kultur a tradic. Cílem projektu je představení těchto legend v atraktivní a svěží formě co největšímu počtu diváků.
Cíle: Rozšíření spolupráce a povědomí o místních kulturních tradicích.

Spoluorganizátoři

- PAM (POLSKA AGENCJA MUZYCZNA) (PL)
- ZETMEDIA (SK)

Partneři

- AMS POLAND (PL)
- DEVELOPERS S. A. (PL)
- ECONOMOS (SK)
- GAZETA POLAND, GLOS (PL)
- JAP (SK)
- KRONIKA (PL)
- POLSKIE RADIO KATOWICE (PL)
- RAIFFEISEN BANK (PL)

Performing arts/scénická umění − roční projekty
Subjekty z ČR jako spoluorganizátoři

Open Here: ConsTRUCKtions – conNEXTions

Vedoucí projektu: Kulturreferat der Landeshauptstadt München (DE)
Grant: 148 720 €
Trvání projektu: 10. listopadu 2006−9. listopadu 2007
Popis: ConsTRUCKtions – conNEXTions je evropský kulturní projekt na téma migrace, skládající se z následujících částí: mezinárodních uměleckých laboratoří (týmy zahrnující všechny evropské partnery); interaktivní cesty týmu umělců spolu s měnícími se účastníky cestujícími na náklaďáku (nazvané ConsTruck) po městech evropských partnerů; pevných programů/festivalů napříč uměleckými disciplínami ve spolupráci s týmem ConsTruck; synteze a transformace výsledných setkání (Art Lab následována závěrečnými akcemi v pěti evropských zemích).
Cíle: Mezi cíle projektu patří: povzbuzení otevřené umělecké debaty na jedno z dnešních nejdůležitějších témat, a tak přispět k tolerantnímu spolužití lidí v Evropě; zredukování bariér obyvatel měst prostřednictvím interaktivních a na proces zaměřených struktur, a tak zaručit co nejširší veřejné povědomí a zapojení se; vytvoření sítí evropských umělců prostřednictvím nadnárodní spolupráce v rámci uměleckých laboratoří a festivalů.

Spoluorganizátoři

- ACINEP (ES)
- METAL CULTURE (UK)
- SOHO IN OTTAKRING (AT)
- DIVADELNÍ ÚSTAV (CZ)

Partneři

- COSMOS OF CULTURE (GR)
- GOETHE-INSTITUT ATHEN (GR)
- MŰNCHENER VOLKSHOCHSCHULE GMBH (DE)
- MUFFATHALLE (DE)
- PASINGER FABRIK GmbH (DE)

CmArtParty

Vedoucí projektu: Community Music Ltd. (UK)
Grant: 129 620 €
Trvání projektu: 1. srpna 2006−30. června 2007
Popis: Projekt vytvoří mezinárodní evropskou síť hudebních a uměleckých přehlídek a vzdělávacích příležitostí pro začínající i zkušené hudebníky a umělce, především z Maďarska, Česka, Norska a Velké Británie, a to prostřednictvím využívání digitálních technologií a příležitostí, které nabízí globální internet. V účastnických zemích se uskuteční série šesti dvoutýdenních projektů zahrnující představení, dílny a kurzy. Projekty budou směsí výuky a představení profesionálních i začínajících umělců, kteří byli opomíjeni ať už z etnických nebo společenských důvodů, za účasti mládežnických skupin z místních projektů, což zajistí výrazné lokální zapojení se do projektu.
Cíle: Vytvořit příležitosti pro nové talenty, kteří budou moci předvést a rozšířit své umění v mezinárodním kontextu, se zvláštním zaměřením na ty vycházející z romského nebo formálně vzdělávacího prostředí; vytvořit a vyvinout lokální projekty, které by byly stálým zdrojem pro místní hudebníky a umělce poté, co aktivity projektu skončí.

Spoluorganizátoři

- A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (HU)
- RATOLEST BRNO o. s. (CZ)
- TRONDHEIM (NO)

Partneři

- CRIME CONCERN (UK)
- ČESKÉ CENTRUM LONDÝN (UK)
- RICH MIX CENTRE (UK)
- SOUND CONNECTIONS (UK)

Recycle Art Performances (R. A. P.) for Children

Vedoucí projektu: Fondazione Umbria Spettacolo (IT)
Grant: 81 057 €
Trvání projektu: 1. července 2006−30. června 2007
Popis: Evropská spolupráce bude hostit řadu evropských spoluorganizátorů: představení a dílen včetně veřejných. Před každou sérií bude v jejich městech organizována všemi spoluorganizátory dílna Baraccopoli dei bambini, která zapojí i místní úřady a školy.
Cíle: Cílem projektu je vytvoření uměleckého díla od začátku, od představení-dílen, vytvořených a předvedených na téma recyklace jako symbolu moderní společnosti a přímo zapojujících veřejnost (dospělé i děti) jako protagonisty aktivit a jejich společenského významu. Rozšíření veřejného zájmu o tvůrčí proces; citlivost k otázkám společenské diskriminace a ekologické uvědomění; využití jazyka – překlad.

Spoluorganizátoři

- DANCE UMBRELLA LONDON (UK)
- KONZERVATOŘ DUCAN CENTRE (CZ)
- JUNGES ENSEMBLE STUTTGART (DE)
- FESTIVAL KONFRONTACE (CZ)
- THEATER IM PFALZBAU (DE)

The Great Dragons´Parade – European Myths and Legends

Vedoucí projektu: Groteska (PL)
Grant: 150 000 €
Trvání projektu: 18. září 2006−17. září 2007
Popis: Jde o divadelní projekt vycházející z evropských mýtů a legend vybraných pozvaným etnografem. Příprava zdrojových pramenů pro dílny vztahující se k legendám, účastníkům, organizátorům; řada uměleckých dílen pro mladé umělce, děti, učitele, animátory (Irsko); výstava dětských kreseb; tři venkovní představení a průvod draků prezentující evropské legendy v Dublinu, Praze a Krakově; živý přenos představení na internetu z Krakova.
Cíle: Vytvořit přístup k širší kulturní účasti pokud jde o společné kulturní dědictví, a to prostřednictvím mýtů a legend; upozornění na kulturní rozdílnost a mnohojazyčnost; umožnit partnerům výměnu zkušeností vycházejících z nové umělecké představivosti založené na keltské, slovanské, polské a jiné evropské mytologii

Spoluorganizátoři

- ST PATRICKS FESTIVAL (IE)
- DIVADLO MAŠKARON (CZ)

Partneři

- BILL BROOKMAN PRODUCTIONS Ltd. (UK)
- TEATR LALEK ARLEKIN, ŁÓDŹ (PL)
- TEATRO DO ELEFANTE (PT)

Feed the Artists, that Feed the Mind

Vedoucí projektu: Cultural Company World-CEF (GR)
Grant: 132 265 €
Trvání projektu: 18. září 2006−30. dubna 2007
Popis: Prezentace nové hry vycházející z filozofie účinku, který může mít jídlo prostřednictvím divadla; s přispěním dalších evropských kolegů pokusit se prezentovat ve formě "představení“ a "happeningu " různé projevy na téma Feed the Artists, That Feed the Mind (Nakrmte umělce, který krmí duši). Moderní divadelní hra s dvěmi ústředními prvky: a) Gastronomie prostřednictvím historie a divadelní umění jako filozofie, estetika, vkus, kulturní výměna a umění, b) Vaření a láska, láska k tělu: dvě univerzální témata, kdy lidé s různými orientacemi mohou spolu navzájem komunikovat.
Cíle: Odborníci přesáhnou obvyklé hranice své profese a budou čelit jiným odborníkům a přijímat od nich kritické komentáře; studenti získají zkušenosti s širší evropskou rozmanitostí umělecké zkušenosti než je obvyklé; účastnící se veřejnost zažije díky tomuto jídelnímu festivalu evropskou atmosféru a uvědomí si různorodost kultur prostřednictvím tradičních pokrmů z celé Evropy.

Spoluorganizátoři

- EUROPARTNERS 2000 FOUNDATION (BG)
- MANUS (CZ)

The Vagrant Comedia

Vedoucí projektu: Associazione Pro Loco (IT)
Grant: 128 900 €
Trvání projektu: 15. října 2006−14. října 2007
Popis: Tři linie činností − realizace mezinárodního festivalu, který bude předzvěstí sekcí prezentovaných jednotlivými spoluorganizátory; realizace zcela nové mezinárodní koprodukce za účasti umělců ze zúčastněných zemí; zavedení mezinárodního výukového programu, kterého se zúčastní evropští učitelé.
Cíle: Propagace commedie dell'arte v rámci Evropské unie, která je uznávaná jako podstatný základ dnešního populárního divadelního umění a jako základ současných scénických umění jako např. pouličního divadla, loutkového divadla, tradičního i moderního cirku; povzbudit mobilitu umělců a inscenací v tomto sektoru; vytvoření mezinárodní koprodukce; povzbudit iniciativy výzkumné, konzervační; integrace kulturního dědictví v tomto oboru.

Spoluorganizátoři

- ASSOCIAZIONE CULTURALE SARABANDA (IT)
- BAZILIKA o. p. s. (CZ)
- FIAR ASS. CULTURAL (PT)

Partneři

- ASSOCIAZIONE BURATTINI E CANTASTORIE (IT)
- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO CHE CAMMINA (IT)
- C. K. SOLNICE (CZ)
- CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA (PT)
- COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (IT)
- COMUNE DI GENOVA (IT)
- MINISTERIO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI (IT)
- PLEBANIA SEM NYIRBATOR (HU)
- PROVINCIA DI BOLOGNA (IT)
- PROVINCIA DI GENOVA (IT)
- REGIONE EMILIA ROMAGNA (IT)
- STUDIO DELL'ARTE CZ (CZ)
- TEATRO O BANDO (PT)

Performing arts/scénická umění − víceleté projekty
Subjekt z ČR jako spoluorganizátor

D. A. N. C. E.

Vedoucí projektu: Ballet Preljocaj (F), viz www.danceacrosseurope.com
Grant: 882 000 €
Trvání projektu: 1. srpna 2006−30. června 2009
Popis: Účastnící se studenti jsou již vybráni a pracují ve dvou skupinách. Fáze 1: vytvoření choreografických prací s použitím forem nových médií; bude zakončeno představeními. Fáze 2: vytvoření nové skupiny studentů: konkurzy, výběr, výcvik. Prolínání bude také pokračovat. Fáze 3: Přesun znalostí a nejlepších praktik v rámci veřejného vývoje, umělecká tvorba a prolínání.
Cíle: D. A. N. C. E. (Dance Apprenticeship Network Across Europe, Taneční učební síť napříč Evropou) byla vytvořena, aby přinesla veřejnosti, scénickým umělcům a skupině evropských studentů ucelený program tvůrčích, vzdělávacích a veřejných aktivit s důrazem na interdisciplinární přístup při percepci současného světa.

Spoluorganizátoři

- CHARLEROI / DANSES LA RAFFINERIE (BE)
- CIANT (CZ)
- ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE DE MARSEILLE (FR)
- FONDAZIONE TEATRO DUE (IT)
- RANDOM DANCE COMPANY (UK)
- THE FORSYTHE COMPANY (DE)

Projekty ve třetích zemích
Subjekt z ČR jako spoluorganizátor

South American European Choreographers´ Encounters

Vedoucí projektu: ArtsAdmin (UK)
Grant: 147 904 €
Trvání projektu: 1. června 2006−30. ledna 2007
Popis: Tento projekt je unikátní první akcí svého druhu v tomto regionu za účelem vývoje interkulturního společného díla současného tance. Bude se věnovat řadě současných velmi diskutovaných témat v oblasti spolupráce i v oblasti současných uměleckých vývojů umělecké formy. Projektu se zúčastní 19 tanečníků z několika latinskoamerických a evropských zemí účastnících se novátorského  koprodukčního procesu. Mezi aktivity patří čtyřtýdenní setkání a konference v Brazílii, po které bude následovat nazkoušení prací a turné po třech brazilských městech.
Cíle: Hlavními cíly jsou: vytvoření nových praktických příležitostí pro kulturní výměnu a spolupráci mezinárodního významu; sjednotit tanečníky, kteří mají jinak málo příležitostí ke spolupráci; rozšířit spolupráci Evropy s jižní Amerikou, především prostřednictvím vytvoření skutečných uměleckých svazků mezi umělci; zlepšení pochopení evropských umělců a kulturních operátorů současné reality moderního tance v jižní Americe.

Spoluorganizátoři

- AL KANTARA (PT)
- DIVADELNÍ ÚSTAV (CZ)

Partneři

- BIENAL DE DANCA DO CEARA (BR)
- CONSULADO GERAL DA FRANCA NO RIO DE JANEIRO (BR)
- FORUM INTERNACIONAL DE DANÇA (BR)
- PANORAMA RIO DANÇA (BR)
- WORLD CULTURE FORUM (BR)

Výtvarné umění − roční projekty
Subjekt z ČR jako spoluorganizátor

EU Women

Vedoucí projektu: Fabrique des Illusions (F)
Grant: 148 901 €
Trvání projektu: 2. října 2006−1. října 2007
Popis: Realizace sociologické studie a fotografického díla na téma „žena v Evropě“. Speciální důraz na rovnost mužů/žen v pracovních skupinách. Aktivity: pracovní setkání, rezidence pro mladé fotografy, ateliéry reflexe a tvorby, produkční ateliéry, konference/exkurze, výstava/vydání/šíření díla.
Cíle: Prozkoumat, jakou pozici zaujímá žena v rodině, v pracovním světě; probádat mnohé techniky a technické prostředky v etapách formování, vytváření, produkce, šíření a komunikace; vytvořit mezinárodní skupinu umělců kolem jednoho tématu a jedné společné akce; podpořit mladé talenty a poskytnout jim „odrazový můstek“ pro profesionální dráhu.

Spoluorganizátoři

- COBERTURAPHOTO (ES)
- FOTOHOF (AT)
- MEZINÁRODNÍ VYDAVATELSKÁ AGENTURA (CZ)
- SUPPORT AGENTUR (DE)

Literatura, knihy, četba − roční projekty
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři

The Conquest of Saaremaa Island

Vedoucí projektu: Baronet (viz www.saaremaa.cz)
Spoluorganizátoři: Finsko a Estonsko
Grant: 46 774 €
Trvání projektu: 1. května 2006−30. dubna 2007
Popis: Přednášky a prezentace autorů na téma jejich knih a příbuzných dějinných a etických předmětů na základních školách v zúčastněných zemích; výstavy ilustrací na školách, v kulturních centrech měst, v rámci středověkých festivalů a při dalších příležitostech; vydání ilustrované knihy pro děti The Conquest of Saaremaa Island (Dobytí ostrova Saaremaa) ve třech jazycích; zahájení mezinárodní soutěže Read about History, Read about Yourself (Čti o historii, čti o sobě) pro mladé lidi, která by je přiměla psát o historických událostech; spuštění webových stránek věnovaných vzniku příběhu knihy.
Cíle: Zvýšit zájem dětí o čtení, knihy, historii baltického regionu, Evropy a historii vlastního národa; podnítit respekt veřejných institucí vůči literatuře; přivést dohromady kulturní odborníky ze tří zúčastněných zemí; s pomocí dospělých zvýšit zájem dětí o knihy jako způsob vyjádření jejich pocitů a myšlenek; lepší všeobecné porozumění situace malých, dříve utlačovaných a ohrožených národů a jejich přispění k evropské rodině národů.

Spoluorganizátoři

- PIENI KARHU (FI)
- TIRITAMM (EE)

Literatura, knihy, četba − roční projekty
Subjekt z ČR jako spoluorganizátor

The European Festival of Philosophy

Vedoucí projektu: Fondazione Collegio San Carlo (IT)
Grant: 90 000 €
Trvání projektu: 1. října 2006−30. září 2007
Popis: Evropský festival filozofie si klade za cíl rozšířit zkušenosti festivalu filozofie z města Modène do celé Evropy, současně tak podpořit vzájemné poznání současných kultur filozofie v určitých zemích a šíření literárních prací umožňujících přístup všech občanů včetně mladých lidí ke kultuře. Příprava tří festivalů filozofie v partnerských zemích.
Cíle: Cílem projektu je šířit, adaptovat a rozvíjet organizační model festivalu v dalších zemích Evropy. Festival se stane evropským díky výměně zkušeností mezi partnery. Hlavní cíle: iniciovat a uvést v činnost evropský festival filozofie; podpořit literární díla a čtení v Evropě; podpořit přímý a otevřený dialog mezi veřejností, kulturními operátory a autory.

Spoluorganizátoři

- ASSOCIATION IDÉES NOUVELLES (FR)
- MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ (CZ)

Literatura, knihy, četba - víceleté projekty
Subjekty z ČR jako spoluorganizátoři

readme.cc – The Virtual Library

Vedoucí projektu: Pilgren and Surfen Melk (AT)
Grant: 471 340 €
Trvání projektu: 1. srpna 2006−30. června 2009
Popis: Digitální fórum je zaměřeno na knihy, které pomáhají pochopit budoucnost. Hravým interaktivním způsobem vytváří virtuální knižní komunitu a spojuje sbor hlasů pro celoevropskou výměnu kvalitního čtení napříč všemi hranicemi a kulturami. Plánované činnosti: zeměpisné rozšíření, rozšíření v reálném světě, rozšíření archivů.
Cíle: Vytvoření databáze a on-line archivů; spuštění evropské komunikační platformy pro diskuze nad knihami v rozdílných jazycích; vytvoření interaktivního místa pro setkávání důvěrných čtecích sfér a literární veřejné domény; otevření diskuze na téma „čtení a psaní v prostředí měnících se médií“; získat širší publicitu v rozdílných zemích.

Spoluorganizátoři

- INSTITUT D'ALLEMAND D'ASNIÈRES / SORBONNE NOUVELLE PARIS (FR)
- KODOLANYI JANOS FÖOISKOLA (HU)
- LITERATURHAUS e. V. (DE)
- OVERSAETTELSESCENTRET − KOBENHAVNS UNIVERSITET (DK)
- STŘEDOEVROPSKÝ DIALOG o. s. (CZ)

Partneři

- EUROPEAN UNIVERSITY FLORENCE (IT)
- MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (FR)
- QUEEN MARY COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON (UK)
- UNIVERZA V MARIBORU (SI)
- UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST, ANGERS (FR)

Overcoming Dictatorship – A Gathering of Poets, Artists and Writers

Vedoucí projektu: Hannah Arendt Institut für totalitarismus forschung, Dresden (DE)
Grant: 272 553 €
Trvání projektu: 1. října 2006−30. března 2009
Popis: Dialog a výměna zkušeností mezi umělci, básníky a spisovateli z řady evropských zemí. Básníci a spisovatelé budou číst vybrané pasáže z vlastních děl. Básně a vyprávění budou spojeny do publikace a distribuovány v každé ze zúčastněných zemí. Umělci budou společně pracovat na putovní výstavě, která bude cestovat po východní i západní Evropě.
Cíle: Představit cizí kultury širší veřejnosti a umožnit tak kulturní výměnu. Tímto způsobem tak lze předejít stále se objevujícím předsudkům a stereotypům v Evropě.

Spoluorganizátoři

- FUNDATIA PENTRU DEMOCRATIE SI EDUCATIE POLITICA ROMANIA (RO)
- KSIĄŻAŃSKI INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCY (PL)
- OPEN SOCIETY ARCHIVES AT CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (HU)
- UNIVERSITA DEGLI STUDI TRENTO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (IT)
- UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UK)
- UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTI NAD LABEM (CZ)

Překlady − beletrie
(pokud publikace již vyšla, je uveden i český název)

 • Dauphin, 13 320 eur

Rosa Montero: La loca de la casa (Tichý blázen)
Miro Gavr: Judita (Judita)
Tahar Ben Jelloun: La nuit sacrée (Posvátná noc)
Jon Fosse: Melancholia (Melancholie I)

 • Argo, 10 242 eur

Witold Gombrowicz: Kosmos (Komos)
Louise Welsh: The Cutting Room (Řezárna)
Aksel Sandemose: A Fugitive Crosses His Tracks (Uprchlík kříží svou stopu)
Peter Hoeg: Borderliners
Leonie Swann: Glennkill (Glennkill − ovce vyšetřují)

 • Agite/Fra, 15 600 eur

Yasmina Reza: Adam Haberberg (Zoufalství)
Jerzy Pilch: Pod mocnym aniolem (U strážnýho anděla)
Polona Glavan: Noc v Evropi (Noc v Evropě)
Giuseppe Culicchia: Tutti giù per terra (Kolo, kolo mlýnský)
Orhan Pamuk: Yeni Hayat (Nový život)
Laszlo Darvasi: Das Traurgiste Orchester der Welt (Nejsmutnější kapela na světě)

 

 • Barrister and Principal, 34 580 eur

H. G. Adler: Die unsichtbare Wand
Patrick Modiano: Dora Bruder (Dora Bruderová)
Louise Doughty: Fires in the Dark (Ohně v temnotě)
Bernhard Setzwein: Die grüne Jungfer (Zelená panna: Román ze středu Evropy)

Překlady - odborná literatura

 • Oikoymenh, 28 889 eur

Cicero: De Re Publica (O věcech veřejných)
Spinoza Benedictus: Tractatus Politicus (Politický traktát)
George Berkeley: Three Dialogues Between Hylas and Philonous (Tři dialogy, O pohybu)
Mircea Eliade: Geschichte der Religiösen Ideen III/2
Leo Strauss: The City and The Man (Obec a člověk)
Hannah Arendt: Vita Activa (Vita activa)

 • Academia, 12 300 eur

David Holloway: Stalin and Bomb
Max Hastings: Armageddon: The Battle for Germany 1944−1945
Rudolf Hoess: Kommandant in Auschwitz − Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Hoess
Enzo Traverzo: L'histoire déchirée

 • Argo, 24 636 eur

Götz Aly: Hitlers Volksstaat (Hitlerův národní stát)
Marc Bloch: L'étrange défaite (Podivná porážka)
François Furet: La révolution 2 (1814−1882) (Francouzská revoluce. Díl 2. Ukončit revoluci: Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho /1815−1880/)
Jacques Le Goff: Histoire et mémoire (Paměť a dějiny)
Norbert Elias: The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychologenetic Inverstigations 2 (O procesu civilizace. 2. díl. Sociogenetická a psychogenetická zkoumání) 
Kol. autorů: Compass: A Manual on Human Rights Education with Young People (Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům)

 • Společnost pro odbornou literaturu, 45 000 eur

Sheila Payne, Jane Seymour, Christine Ingleton: Palliative Care Nursing: Principles and Evidence for Practice (Principy a praxe paliativní péče)
Colin Murray Parkes, Marylin Relf, Ann Couldrick: Counselling in Terminal Care and Bereavement (Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé)
Anne-Mei The: Palliative Care and Communication (Paliativní péče a komunikace)
Pam Firth, Gill Luff, David Oliviere: Loss, Change and Bereavement in Palliative Care (Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče)

Vedle překladů zahraničních autorů do češtiny bylo přeloženo i několik knih českých autorů do cizích jazyků:

Do španělštiny

Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota

Do italštiny

Marie Jirásková: Stručná zpráva o trojí volbě

Do norštiny

Milan Kundera: Opona (fr. Le rideau)

Do slovinštiny

Michal Viewegh: Účastníci zájezdu

Do slovenštiny

Roman Ludva: Stěna srdce
Michael Ajvaz: Druhé město

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru