2005

 

Kulturní dědictví - Artistic Education of Young Generation (říjen 2005)

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se vzdělávání v umění. Cílem je výměna zkušeností a know-how a navržení nových výukových přístupů. Předpokládaná výše rozpočtu 480 000 eur.
Kontakt: Zofia Karpińska, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, T/F +48/56/62 10 060, e-mail: gioptd@wp.pl, Zofia.Karpińska@interia.pl, www.galeriadziecka.pl
Blíže viz Artistic Education

Performing arts/scénická umění - Music Unite Musicians from North to South (říjen 2005)

Slovinská agentura Lane hledá spoluorganizátora pro svůj projekt koncertů slovinsko-rakouské komorní hudby. Rakouský partner je již zajištěn.
Kontakt: Lovro Sodja, Kulturna agencija Lane, T/F +386/1/75 65 813, e-mail: lovro.sodja@guest.arnes.si

Kulturní dědictví - European Itinerary On The Roman Thermal Baths Origins (září 2005)

Italská organizace hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt European Itinerary On The Roman Thermal Baths Origins, jenž si klade za cíl povzbudit mezikulturní dialog a povědomí o společné kultuře na příkladě lázeňských míst s románskou tradicí. Projekt se uskuteční od listopadu 2006 do listopadu 2008. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Pierpaolo Pani, Via Grazia Deledda 74, IT-09127 Cagliari, T +39/70/67 03 83, F 0039/70/67 05 07, e-mail: centrosr@tiscali.it

Kulturní dědictví - IARTA: The Visual Arts Factbook (září 2005)

Belgická společnost Black Baby - Digital Art Imaging hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt IARTA - The Visual Arts Fact Book týkající se vývoje metodologie, jak sbírat, spravovat a transformovat data z oblasti kulturního dědictví tak, aby vznikl standardizovaný model. Databáze bude fungovat na internetových stránkách www.iarta.org. Projekt se uskuteční od července 2006 do července 2007. Předpokládaná výše rozpočtu je 240 tisíc eur.
Kontakt: Freddy Vandriessche, Hoogstraat 33, B-2000 Antwerpen, T +32/3/28 89 720, +32/473/271 921), F +32/2/73 66 549, e-mail: info@blackbaby.be, www.blackbaby.be

Všeobecné - Co-exist (září 2005)

Italská Istituzione Centro Nord Sud hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Co-exist, jehož cílem je definovat nový koncept evropského multikulturalismu. Součástí projektu jsou semináře, festival a závěrečná konference.
Kontakt: Serena Rossignoli a Cinzia Chighine, Via Gioberti 39, IT-56124 Pisa, T +39/50/54 06 68, F +39/50/31 37 250, e-mail: nordsud@sirius.pisa.it, www.centronordsud.it

Performing arts/scénická umění, výtvarné umění - Associaçao de Desenvolvimento da Regiao do Alto Tâmega (září 2005)

Portugalská Associaçao de Desenvolvimento da Regiao do Alto Tâmega (ADRAT) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt, upozorňující prostřednictvím především výstav a divadelních představení na problematiku ohrožení životního prostředí.
Kontakt: Alexandrina Martins, Terreiro de Cavalaria, PT-5400-531 Chaves, T +351/276/340 920, F +351/276/340 929, e-mail: geral@adrat.pt, adrat@mail.telepac.pt, www.adrat.pt

Performing arts/scénická umění - Municipal Conservatoire of Neapolis (září 2005)

Řecká Municipal Conservatoire of Neapolis (Thessaloniki) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj víceletý, blíže nespecifikovaný projekt z oblasti hudby.
Kontakt: Vasilios Boulousis, Municipal Conservatoire of Neapolis, 72 El. Venizelou Str., GR-567 28 Neapolis, Thessaloniki, T +30/2310/61 67 10, F +30/2310/67 26 71, e-mail: conservatoire@mail.gr

Kulturní dědictví - konzervační techniky (září 2005)

Opolské vojvodství hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se konzervačních technik. Projektu se z ČR již účastní město Přerov. Projekt se uskuteční od ledna 2006 do prosince 2008.
Kontakt: Dariusz Kozak, Information Office of Opolskie Region, Av. Tervuren 60, B-1040 Brussels, T +32/2/73 27 321, e-mail: opolskie@skynet.be
Blíže viz Opole

Kulturní dědictví - hornická města (září 2005)

Radnice italského města Cavriglia hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se života a historie hornických měst.
Kontakt: Laura Franceschi, e-mail: laurafran@tiscali.it

Kulturní dědictví - Motor Cultural Heritage in Europe (září 2005)

Radnice města Modena a nadace Casa Ferrari hledají spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se automobilového kulturního dědictví. Projekt se uskuteční od září 2006 do srpna 2009. Předpokládaná výše rozpočtu je 1,5 miliónu eur.
Kontakt: Giuseppe Caruso, c/o Comune di Modena, Via Scudari 20, IT-41100 Modena, T +39/59/20 32 556, F 0039/59/ 20 33 774, e-mail: gcaruso@comune.modena.it, www.comune.modena.it
Blíže viz Motor Heritage

Výtvarné umění, performing arts/scénická umění - Cultures in Movement (září 2005)

Italská organizace Tersicorea hledá spolu se svými spoluorganizátory spoluorganizátora svého projektu, který se uskuteční od června do listopadu 2006. Jedná se o projekt, v jehož rámci vznikne několik „uměleckých míst", na nichž se sejde řada umělců - cílem projektu je dokumentovat umělecké postupy těchto umělců, vycházejících z odlišných kultur. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Tersicorea - Centro di formazione Teatro Danza, Via Roma 59, IT-09124, T +39/70/65 09 47, e-mail: tersicorealab@libero.it, www.tersicorea.it
Blíže viz Tersicorea

Kulturní dědictví - IPPAR (září 2005)

Portugalský institut architektonického dědictví (Instituto Portuguęs do Património Arquitectónico, IPPAR) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt věnující se výměně zkušeností a know-how v managementu archeologických vykopávek a s nimi spojených činností. Součástí projektu bude řada odborných seminářů a workshopů.
Kontakt: Mário Carneiro a Lino Tavares Dias, Direcçăo Regional do Porto do IPPAR, Casa de Ramalde, Rua da Igreja de Ramalde, PT-4149-011 Porto, T 00351/22/61 97 080, F 00351/22/61 79 385, e-mail: mjcarneiro@ippar.pt
Blíže viz IPPAR

[nahoru]

Performing arts/scénická umění - Integra Dance (září 2005)

Španělský Instituto de Sinergias Europeas hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Integra Dance týkající se tance jakožto výrazového prostředku tělesně postižených osob. Součástí projektu budou semináře, kulaté stoly, workshopy, dva mezinárodní festivaly, publikace, DVD a internetové stránky. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Instituto de Sinergias Europeas, e-mail: iseuropa@yahoo.es

Performing arts/scénická umění - Contemporary Art for Unusual Audience (září 2005)

Italská organizace FestArte hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt zaměřený na „netypické" obecenstvo na netypických místech.
Kontakt: Roberto Favaroni, FestArte, Via dei Lincei, IT-101-00147 Roma, T 0039/338/92 07 327, e-mail: cultura2000@festarte.it, www.festarte.it
Blíže viz Festarte

Kulturní dědictví - Artistic Handicraft: Traditional Art and Mass Production (září 2005)

Polská The Warsaw Manufactures Association hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt věnující se popularizaci tradičních uměleckých řemesel. Hlavní součástí projektu je uspořádání workshopu, na němž bude probíhat výuka např. hrnčířství či výroby skla.
Kontakt: Patrycja Sikorska a Katarzyna Banasik-Sołgała, e-mail: patrycja.sikorska@n-s.pl, biuro@ambar-skt.pl
Blíže viz Artistic Handicraft

Všeobecné - Culture in Suitcase (září 2005)

Britská organizace Hybrid Arts hledá spoluorganizátory a partnery jmenovitě v České republice pro svůj projekt zaměřený na roli umění a kultury jakožto faktorů sociální soudržnosti.
Kontakt: Paula Magalhaes, Marlborough House, Holly Walk, Leamington Spa CV32 4 HY, T +44/19 26 88 61 88, +44/78 79 64 66 80, www.hybridarts.co.uk

Performing arts/scénická umění - National and International Festivals of European Culture (září 2005)

Francouzská organizace Handicap & Libertés hledá spoluorganizátory pro své projekty propojující kulturu s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže.
Kontakt: Maria Luisa Veiga, Handicap & Libertés, 11 rue Nélaton, FR-92 800 Puteaux, T/F 0033/1/47 74 62 19, e-mail: contact@hal.asso.fr, www.hal.asso.fr
Blíže viz Festival of European Culture

Kulturní dědictví - Heritage of Portal: European Crossings (září 2005)

Slovinská organizace Zavod za kiparstvo (Sochařská asociace) hledá spoluorganizátory pro svůj projekt týkající se kamenných portálů. V rámci projektu bude uspořádán workshop za účasti více než jednoho sta osob. Vedle toho vzniknou internetové stránky a katalog. Předpokládaná výše rozpočtu je 150 tisíc eur.
Kontakt: Staša Kokot, Mestni trg 17, p. p. 1577, SI-1001 Ljubljana, T 00386/1426 1400, F 00386/1421 0514, info@kiparstvo-zavod.si, www.kiparstvo-zavod.si
Blíže viz Heritage Portal

Performing arts/scénická umění - Opera evropským občanům (září 2005)

Čtyři subjekty (Pescara Province, Sferisterio Theatre Macerata, Pafos Municipality a Pafos Aphrodite Festival) hledají spoluorganizátory a partnery pro svůj víceletý projekt Opera evropským občanům. Projekt bude zahrnovat téma vzniku opery, historii tohoto žánru, workshopy, semináře a konference.
Kontakt: Daniela Buzzi, Attivita Produttive e Politiche Comunitarie - Eurosportello, Provincia di Pescara, Piazza Italia 30, IT-65121 Pescara, T 0039/85/37 24 412, F 0039/85/37 24 296, e-mail: politichecomunitarie.buzzi@provincia.pescara.it

Kulturní dědictví - e-Luthier (září 2005)

Portugalská organizace z ostrova Madeira Agencia de Promoçăo da Cultura Atlantica (APCA) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt, v jehož rámci vzniknou internetové stránky věnované tradičním hudebním nástrojům (výuka, výroba, ladění, propojování s novými technologiemi apod.).
Kontakt: Estrada Comandante Camacho de Freitas 516, P-9020-152 Funchal, Madeira, T 00351/29 17 45 629, F 00351/29 17 58 041, e-mail: ca@apca-madeira.org, www.apca-madeira.org
Blíže viz e-Luthier

Performing arts/scénická umění - Centre of Higher Education in Theatre Studies (září 2005)

Řecké Centre of Higher Education in Theatre Studies hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Nicholas Kamtsis, e-mail: kamtsis@internet.gr

Performing arts/scénická umění - Aeroplio (září 2005)

Řecká umělecká a divadelní agentura Aeroplio hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Sozopoleos 20, GR-104 46 Athens, T 0030/21/86 79 535, F 0030/21/86 15 737, e-mail: aeroplio@aeroplio.gr

Kulturní dědictví - Patrimonio histórico-cultural celta en Europa (září 2005)

Španělské město La Coruna hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se společného evropského keltského dědictví.
Kontakt: Graciela Garrido, Alferez Provisional s/n, SP-15006 La Coruna, T 0034/652 91 63 16, F 0034/981 18 33 40, e-mail: gcg@econet.es, www.dicoruna.es

Kulturní dědictví - History, Architecture and Culture of the Noble Residences in Europe (září 2005)

Italská organizace Umberto Oppus hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt mapování evropských šlechtických sídel. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Pierpaolo Pani, via Grazia Deldda 74, IT- 09127 Cagliari, T 0039/70 67 03 83, F 0039/70 67 05 07, e-mail: centrosr@tiscali.it

Performing arts/scénická umění - Fano Jazz by the Sea (září 2005)

Italská organizace Fano Jazz hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt jazzového festivalu, který se uskuteční v červenci 2006 na pobřeží Jaderského moře.
Kontakt: Adriano Pedini, via Arco d´Augusto 2, IT-61100 Pesaro, T 0039/721/82 02 75, e-mail: info@fanojazzclub.org, www.fanojazzclub.org

Kulturní dědictví - Medialine (září 2005)

Švédská organizace Medialine hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty v oblasti dokumentace.
Kontakt: Marianne Johansson, Björnvägen 9, SE-181 33 Lidingö, T 0046/8/76 74 479, e-mail: info@medialine.se

Všeobecné - PCM2u Ltd. (září 2005)

Britská organizace PCM2u Ltd. hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Paul Cook, Cliff Road, Cobblestones, Atwick, Driffield, Yorkshire, YO25 8DF United Kingdom, T 0044/778 948 67 23, e-mail: paul@pcm2u.co.uk, www.pcm2u.co.uk

Kulturní dědictví - Chi:KHo 2 (srpen 2005)

Bulharská organizace National forum API hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Chi:KHo 2 navazující na projekt Chi:KHo, který byl v minulosti podpořen programem Culture 2000. Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní hru o kulturním dědictví pro děti a mládež ve věku 11-18 let tak, aby se používala při výuce ve školách.
Kontakt: Stoyka Bakalova, 11th August St. 5, Fl. 2, Office 7, BG-4000 Plovdiv, T/F 00359/32/630 179, e-mail: nf_api@hotmail.com, www.nfapi.tripod.com, www.chikho.com
Blíže viz Chi:KHo 2

Performing arts/scénická umění - Music Without Borders in The Heart of Europe (srpen 2005)

Slovenské Občianské združenie za duchovný, kultúrny, sociálny rozvoj a spoluprácu hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Music Without Borders in The Heart of Europe, v jehož rámci se uskuteční koncerty a workshopy klasické hudby. Projekt potrvá od roku 2006 do roku 2008. Předpokládaná výše rozpočtu je 140 tisíc eur.
Kontakt: Matej Kozub, Tehelná 1, SK-902 01 Pezinok, T/F 00421/33/64 12 808, e-mail: kozubova@nextra.sk, www.creative-project.sk

Performing arts/scénická umění, výtvarné umění - Creative Pole (srpen 2005)

Italská Universita degli Studi di Foggia hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt, v jehož rámci vznikne multioborové (výtvarné umění, divadlo a film) výzkumné centrum.
Kontakt: Mariella Stella, via Arpi 176, IT-71100 Foggia, T 0039/881 750 320, F 0039/881 750 336, e-mail: m.stella@unifg.it, www.unifg.it

Performing arts/scénická umění - Villa Borghese (srpen 2005)

Italská organizace Calypso Events hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt multimediálního představení ve světoznámé Vile Borghese.
Kontakt: Serena Ferrari, P.le Dunant 57, IT-00152 Roma, tel.: 0039/065 833 48 06, fax: 0039/065 834 44 11, e-mail: info@calypsoevents.com, www.sonetlumiere.net

Performing arts/scénická umění - Deaf/Sign Language Theatre (srpen 2005)

Britská nezisková organizace Deafway hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt divadla pro hluchoněmé. Výsledkem projektu budou dvě divadelní hry. Předpokládaná výše rozpočtu je 150 tisíc eur.
Kontakt: David Hynes, Brockholes Brow, Deafway, Preston, Lancashire, PR2 5AL United Kingdom, tel.: 0044/1772/79 64 61, fax: 0044/1772/65 44 39, e-mail: davidhynes@deafway.org.uk

Všeobecné - Menanderr Onlus (srpen 2005)

Italská organizace Menanderr Onlus hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Vico II Villa Marina 3, IT-75018 Stigliano, tel.: 0039/329/54 29 659, e-mail: europa@mananderr.org, www.mananderr.org

Literatura, knihy, četba - Dublin International Book Fair (srpen 2005)

Pořadatelé Mezinárodního dublinského knižního veletrhu (DIBF) hledají pro tento veletrh spoluorganizátory a partnery. Veletrh se uskuteční na podzim 2006. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Eugene Bortolozzo, Lake Drive, City West Digital Park 3050, Dublin, Ireland, tel.: 00353/1/41 12 000, e-mail: dubcit@iol.ie

Performing arts/scénická umění - Philharmonic Music Association of Neapolis (srpen 2005)

Řecká Philharmonic Music Association of Neapolis hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Vasilios Boulousis, El. Venizelou 72, GR-567 28 Neapolis, e-mail: boulousis@mailbox.gr

Performing arts/scénická umění - Dragons Parade Festival of the European Myths and Legends (srpen 2005)

Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska z polského Krakova hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt pouličního divadla zaměřeného na prezentaci mýtů a legend zúčastněných zemí. Projekt se uskuteční od července 2006 do července 2007.
Kontakt: Joanna Drzazga, Skarbowa 2, PL-31-121 Kraków, tel.: 0048/12/62 37 959, fax: 0048/12/63 39 965, e-mail: viva@groteska.pl, www.groteska.pl

Výtvarné umění, performing arts/scénická umění - Luna Nera (srpen 2005)

Španělská organizace Luna Nera hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Olga Lopez, P/Torreblanca 12-14, SP-08172 Sant Cugat del Valles, e-mail: mail@luna-nera.com, www.luna-nera.co.uk

Performing arts/scénická umění - Global Theatre (srpen 2005)

Španělský Instituto de Sinergias Europeas (ISE) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se experimentálního a pouličního divadla.
Kontakt: María López García, Infante Juan Manuel 7, SP-30011 Murcía, e-mail: iseuropa@yahoo.es

[nahoru]

Performing arts/scénická umění - Teatro do Elefante (srpen 2005)

Portugalské Teatro do Elefante hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Rita Sales, Apartado 156, PT-2901-901 Setúbal, tel./fax: 00351/265 535 640, e-mail: elefante@teatrodoelefante.netwww.teatrodoelefante.net

Literatura, knihy, četba - Literary Passport (srpen 2005)

Nizozemská organizace Dichter aan huis hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt festivalu poezie, který se uskuteční na třiceti zastupitelských úřadech. Projekt se uskuteční na podzim 2006. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Ferry Simonis, Denneweg 64, NL-2514 CJ Den Haag, tel.: 0031/70/34 65 786, fax: 0031/70/36 56 643, e-mail: festival@dichteraanhuis.nlwww.dichteraanhuis.nl

Kulturní dědictví - The Napoleon Influence in the European Territory (srpen 2005)

Městský úřad města Arruda dos Vinhos hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se role a vlivu Napoleona v Evropě.
Kontakt: Gertrudes Cunha a Natália Fernandes, Largo Miguel Bombarda s/n, PT-2630-112 Arruda dos Vinhos, tel.: 00351/26 39 77 000, fax: 00351/26 39 70 002, e-mail: gabinete.tecnico@cm-arruda.pt, www.cm-arruda.pt

Performing arts/scénická umění - Musica Coelestis (srpen 2005)

Italská organizace Musica Coelestis hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt věnující se náboženské hudbě od středověku po současnost.
Kontakt: Monja Tomasi, via Castiglione 24, IT-40124 Bologna, tel./fax: 0039/51/29 61 181, e-mail: info@musicacoelestis.org, www.musicacoelestis.org

Literatura, knihy, četba - European Poetry Spring (srpen 2005)

Litevský Svaz spisovatelů hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj literární festival.
Kontakt: Agne Biliunaite, K. Sirvydo 6, LT-01101 Vilnius, tel.: 00370/5/26 11 821, 00370/61 51 03 37, fax: 00370/5/26 19 696, e-mail: eleres@takas.lt

Performing arts/scénická umění - The Watermill Theatre (srpen 2005)

Britské soukromé The Watermill Theatre hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: William Wollen, Bagnor, Newbury, Berkshire, RG20 8AE United Kingdom, tel.: 0044/16 35 57 09 27, e-mail: will@watermill.org.uk, www.watermill.org.uk

Kulturní dědictví - Muzeul Naţional al Agriculturii (srpen 2005)

Rumunské Národní muzeum zemědělství (Muzeul Naţional al Agriculturii, MNA) hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Constantin Poenaru, Matei Basarab 10, RO-920031 Slobozia, tel./fax: 0040/24 32 31 991, e-mail: secretariat@slobozia.buzau.ro, www.diligenta.com/muzeulagriculturiislobozia/index.html

Kulturní dědictví - European Wine Museums Network (srpen 2005)

Italská soukromá organizace Associazione Turismo hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt vytvoření sítě evropských muzeí vín.
Kontakt: Daniele Manzone, via Cavou 16, IT-12051 Alba, tel.: 0039/173/36 40 30, fax: 0039/173/29 31 43, e-mail: manzone@turismoinlanga.it, www.turismoinlanga.it

Kulturní dědictví - Rediscovering the Football Fan (srpen 2005)

Britská University of Central Lancashire hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se fenoménu fotbalového fanouškovství od roku 1945 do současnosti. Součástí projektu bude putovní výstava, konference, internetová stránka a publikace. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: Peter Rawling, Adelphi Building, Room AB109, Preston, Lancashire, PR1 2HE United Kingdom, tel.: 0044/17 72 89 25 62, e-mail: pjrawling@uclan.ac.uk, www.uclan.ac.uk

Výtvarné umění - Remix Video Europe (srpen 2005)

Portugalská organizace z ostrova Madeira Agencia de Promoçăo da Cultura Atlantica (APCA) hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt, v jehož rámci vzniknou samplováním a mixováním filmů nové snímky. V rámci projektu se uskuteční soutěž a festival. Předpokládaná výše rozpočtu je 180 tisíc eur.
Kontakt: Mauricio Marques, Estrada Comandante Camacho de Freitas 516, P-9020-152 Funchal, Madeira, tel.: 00351/912 229 048, fax: 00351/291 758 041, e-mail: mmarques@almasud.com, www.almasud.com

Kulturní dědictví - Excellence Through Traditon and Simplicity (srpen 2005)

Rumunské Emil Sigerus Museum of Saxon Ethnography and Folk Art (Muzeul de Etnografie si Arta Populara Saseasca "Emil Sigerus") hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se tradičních řemesel. Cílem projektu je ukázat jejich význam, a to s důrazem na současnost. Součástí projektu bude zmapování pozice tradičních řemesel v každé ze zúčastnených zemí. Výstupem projektu budou workshopy, DVD nosiče a výstavy.
Kontakt: Ileana Sadean, Piata Mica 11, RO-550182 Sibiu, tel.: 0040/269/21 15 80, fax: 0040/269/21 80 60, e-mail: ileana.sadean@muzeulastra.ro, www.muzeulastra.ro

Kulturní dědictví, výtvarné umění - Pintura Mural Contemporánea (srpen 2005)

Soukromá španělská společnost I+T Consultoría hledá spoluorganizátory a partnery pro projekt týkající se současné nástěnné malby. Předpokládaná výše rozpočtu je 250 000 eur.
Kontakt: Luis Baldó, Marqués de San Esteban 21, SP-33206 Gijón, tel.: 0034/984/19 29 95, fax: 0034/984/19 62 56, e-mail: imast@telecable.es

Výtvarné umění - Galleri Bagdad Café (srpen 2005)

Švédská Galleri Bagdad Café hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj nespecifikovaný projekt v oblasti výtvarného umění.
Kontakt: Johan Jönsson, Järnvägsgatan 21, SE-216 14 Malmö, tel.: 0046/40/15 25 10, fax: 0046/40/15 25 10, e-mail: johan@galleribagdadcafe.com, www.galleribagdadcafe.com

Kulturní dědictví, literatura - Argonautes (srpen 2005)

Řecká nezisková organizace Argonautes hledá spoluorganizátory a partnery pro nespecifikované projekty v oblasti kulturního dědictví a literatury.
Kontakt: Maria Doudouli, Aristotelous 34, GR-546 31 Thessaloniki, tel.: 0030/231/02 54 580, fax: 0030/231/02 54 576, e-mail: info@argonautes.gr, www.idrogios.gr

Kulturní dědictví - Palantír Film Visual Anthropological Foundation (srpen 2005)

Maďarská Palantír Film Visual Anthropological Foundation věnující se vizuální antropologii, výrobě dokumentárních filmů a organizování filmového festivalu Dialektus hledá spoluorganizátory a partnery pro další ročník zmiňovaného festivalu.
Kontakt: Orsolya Komlósi, Palantír Film Visual Anthropological Foundation, Katoka u. 46, H-1163 Budapest, tel.: 0036/1/40 30 352, e-mail: palantir@enternet.hu, www.palantirfilm.hu
Blíže viz Dialektus

Kulturní dědictví - Museo Histórico Municipal (srpen 2005)

Městské muzeum ve španělském městě Loja hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt zaměřený na prezentaci kulturního dědictví ve školách.
Kontakt: Antonio Buendía Moreno, Duque de Valencia 1, SP-18300 Loja, tel.: 0034/958/32 43 42, 0034/958/32 43 68, e-mail: msalcazaba@wanadoo.es

Performing arts/scénická umění - mládežnická organizace (srpen 2005)

Rumunská nezisková organizace věnující se dětem a mládeži hledá spoluorganizátory a partnery pro nespecifikované projekty.
Kontakt: Gilda Craciun, Calea Brasovului 1A, RO-115100 Campulung-Muscel, tel.: 0040/741 696 306 , 0040/248/530 988, fax: 0040/248/530 988, e-mail: craciungilda@yahoo.com

Kulturní dědictví - Autobiographical Stories of Immigrants in Europe (srpen 2005)

Odbor vzdělávání městského úřadu Florencie hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt věnující se rozdílným zkušenostem imigrantů a jejich dětí. Projekt je plánován na říjen 2006 až září 2007. Předpokládaná výše rozpočtu je 240 000 eur.
Kontakt: Cecilia Poggesi, Via Nicolodi 2, IT-50100 Firenze, tel.: 0039/55/26 25 791, fax: 0039/55/26 25 687, e-mail: c.poggesi@comune.fi.it, www.comune.fi.it

Performing arts/scénická umění, výtvarné umění - Instituto das Artes (srpen 2005)

Portugalský Instituto das Artes (IA) hledá spoluorganizátory a partnery pro nespecifikované projekty v oblastech performing arts/scénická umění a výtvarné umění.
Kontakt: Nuno Carvalho, Instituto das Artes, Rua Garrett 80, PT-1200-204 Lisboa, tel.: 00351/21/32 19 707, fax: 00351/21/32 19 722, e-mail: ncarvalho@iartes.pt, www.iartes.pt

Performing arts/scénická umění, výtvarné umění - Comunita Montana della Carnia (srpen 2005)

Italské sdružení několika místních městských úřadů hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt týkající se v teorii i praxi tzv. umění na ulici.
Kontakt: Lorella Baron, Via Carnia Libera 1944 15, IT-33028 Tolmezzo, tel.: 0039/433/48 77 11, e-mail: baron@adriacom.it

Všeobecné - Real Club Victoria (srpen 2005)

Španělská organizace Real Club Victoria sídlící na Kanárských ostrovech hledá spoluorganizátory a partnery pro nespecifikované projekty v oblasti kultury.
Kontakt: Antonio Barreto Ramírez, Paseo de Las Canteras 4, SP-35008 Las Palmas de Gran Canaria, tel.: 0034/928460630, fax: 0034/928460630, e-mail: abarretor60@hotmail.com, www.realclubvictoria.com

Performing arts/scénická umění - Danse sous les Etoiles/Tanec pod hvězdami (srpen 2005)

Francouzská La Compagnie Marie Devillers hledá spoluorganizátory pro svůj taneční projekt trvající od září 2006 do února 2007. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 tisíc eur.
Kontakt: J. L. Telesfort, rue de la Mairie 7, Abbeville St. Lucien, FR-60480, tel.: 0033/344 791 241, e-mail: cie.marie-devillers@wanadoo.fr, www.danse-etoiles.com

Performing arts/scénická umění - Teatro Virtual (srpen 2005)

Portugalské Teatro Virtual hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Rui Pires, rua Jose Caetano jr. 33, PT-6200 Covilhă, tel.: 00351/275 081 775, fax: 00351/275 081 784, e-mail: contacto@aasta.pt, www.aasta.ptwww.teatrovirtual.net

Kulturní dědictví - Museu Nacional de Arqueologia (srpen 2005)

Portugalské Národní archeologické muzeum (Museu Nacional de Arqueologia, MNA) hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Luis Raposo, Mosteiro dos Jerónimos, Praça do Império s/n, PT-1400 206 Lisboa, tel.: 00351/21/36 20 000, fax: 00351/21/36 20 016, e-mail: director@mnarqueologia-ipmuseus.pt, www.mnarqueologia-ipmuseus.pt

Performing arts/scénická umění - Fusion (srpen 2005)

Britská organizace Vuka Africa Arts hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt Fusion týkající se začleňování cizinců do většinové společnosti prostřednictvím hudby a tance. Projekt se uskuteční od září 2006 do srpna 2007.
Kontakt: Adele Carrington a Julian Mushuku, Blyth Road, Harworth Lodge, Serlby, Doncaster, DN10 6BA United Kingdom, e-mail: dgavin@tiscali.co.uk

Kulturní dědictví - Advertising Posters: A European Heritage to be Discovered (srpen 2005)

Městský úřad v italském Trevisu hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt katalogizace, uchování a šíření reklamní grafiky (tj. především plakátů) Reklamní plakáty s podtitulem Evropské dědictví, které čeká na svoje objevení. Projekt bude trvat od druhé poloviny roku 2006 do první poloviny roku 2009.
Kontakt: Furlin Orietta, Via Municipio 19, IT-31 100 Treviso, tel.: 0039/422/658 708, 0039/422/658 234, fax: 0039/422/658 453, e-mail: europeoffice@comune.treviso.it, www.comune.treviso.it

Performing arts/scénická umění, literatura - Deculta (srpen 2005)

Portugalská kulturní organizace Deculta hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Săo José Lapa, rua Bela Vista a Lapa 27, 4, PT-1200 Lisboa, tel.: 00351/21/39 06 564, 00351/966/285 524, e-mail: zapalapa@netcabo.pt, http://deculta.com

Performing arts/scénická umění - Kids Up (srpen 2005)

Odbor mládeže radnice finského města Turku hledá spoluorganizátory a partnery pro blíže nespecifikovaný víceletý projekt týkající se „detské kultury" jakožto základu evropského občanství.
Kontakt: Toni Ekroos, Puutarhakatu 14, FI-21 000 Turku, tel.: 00358/44/90 72 947, e-mail: toni.ekroos@turku.fi, www.turku.fi/nuoriso

Performing arts/scénická umění - Traditional Music Meet the Young People of Europe (srpen 2005)

Italská Associazione Culturale Il Simposio hledá spoluorganizátory a partnery pro svůj projekt zaměřený na mládež ve vztahu ke klasické hudbě. Organizátoři mají zájem o potenciální spoluorganizátory a partnery především z České republiky, Slovinska a Polska. Projekt se uskuteční od května do prosince 2006. Předpokládaná výše rozpočtu je 120 tisíc eur.
Kontakt: Valerio Ricciardelli, via Santa Margherita 14, IT-83 025 Montoro Inferiore, tel.: 0039/340/90 67 055, e-mail: ludojacopo@libero.it

Kulturní dědictví, literatura - Mystická literatura (červenec 2005)

Radnice španělského města Avila hledá prostřednictvím své Nadace sv. Terezy spoluorganizátory pro založení muzea mystické literatury, uspořádání výstavy a vydání monografie. Předpokládaná výše rozpočtu je 278 000 eur.
Kontakt: Luisa Martin Vasquez, C/ Los Canteros S/N, SP-05005 Avila, tel.: 0034/920 206 230, fax: 0034/920 206 205, apea@diputacionavila.es, www.diputacionavila.es

Performing arts/scénická umění - Teatrul de Păpuşi "Puck" (červenec 2005)

Rumunské loutkové divadlo Puck hledá spoluorganizátory pro svůj mezinárodní festival.
Kontakt: Daniela Vartic, I. I. C. Bratianu 23, RO-400079 Cluj-Napoca, tel.: 0040/264/595 992, fax: 0040/264/595 992, E teatrulpuck@yahoo.com

[nahoru]


Všeobecné - Celtic Heritage Trust (červenec 2005)

Britský Celtic Heritage Trust hledá spoluorganizátory pro svůj projekt zaměřený na zvyšování povědomí o významu životního prostředí prostřednictvím oživování kulturních tradic.
Kontakt: Karen Sumser-Lupson, Chapel Arete, Mitchell, Newquay, Cornwall, TR8 5AX United Kingdom, tel.: 0044/78 88 66 37 22, fax: 0044/18 72 510 932, E celticheritage@btopenworld.com, www.celtic-heritage-trust.com

Kulturní dědictví, literatura - Židovské dědictví (červenec 2005)

Rakouské nakladatelství Mandelbaum hledá spoluorganizátory pro svůj projekt, v jehož rámci by vznikla síť (fórum) evropských organizací věnujících se židovským dějinám a kultuře.
Kontakt: Julia Kaldori, Wipplingerstraße 23, A-1010 Vienna, tel.: 0043/1/535 34 77, fax: 0043/1/535 347 712, E office@mandelbaum.atkaldori@mandelbaum.at, www.mandelbaum.at

Performing arts/scénická umění - Neighbours: Arts and Exile/Sousedé: umění a exil (červenec 2005)

Odbor kultury a umění mnichovského magistrátu hledá spoluorganizátory pro svůj projekt týkající se umění a exilu. V rámci projektu bude vypraven nákladní automobil, který bude navštěvovat účastnické země projektu a který bude sloužit jako umělecká platforma. Součástí projektu budou i semináře zabývající se zkušenostmi získanými v průběhu projektu. Závěrem budou v každé zemi uspořádány výstavy založené na poznatcích a materiálu získaných během samotného projektu. Začátek projektu: září 2006, ukončení září 2007 nebo 2008.
Kontakt: Hertha Pietsch-Zuber, Burgstrasse 4, DE-80336 München, tel.: 0049/89/233 211 98, hertha.pietsch-zuber@muenchen.de, www.muenchen.de/kulturreferat

Všeobecné - Cosmos of Culture (červenec 2005)

Řecká nezisková organizace Cosmos of Culture hledá spoluorganizátory pro své projekty.
Kontakt: Adriana Mardaki, Andrea Metaxa 20, GR-10681 Athens, tel.: 0030/210/33 03 385, fax: 0030/210/36 19 164, E info@cosmosofculture.org, www.cosmosofculture.org

Performing arts/scénická umění - The Birth of Europe/Zrození Evropy (červenec 2005)

Milánské divadlo Di Battito hledá spoluorganizátory pro svůj jednoletý projekt trvající od prosince 2005 do prosince 2006 sledující zrození Evropy skrze životy prvních Evropanů. Jedná se o putovní festival (a semináře) , v jehož rámci se v každé účastnické zemi uskuteční týdenní série představení.
Kontakt: Chiara Iacono, Via Sauli 17, IT-20127 Milan, E chiara@aitek.org, www.ilteatrodelbattito.org

Všeobecné - Eos onlus (červenec 2005)

Soukromá italská organizace Eos onlus hledá spoluorganizátory pro kulturní festivaly zaměřené na uprchlíky a žadatele o azyl.
Kontakt: Luciano Mallozzi, Via Verdi 52, IT-03043 Cassino, tel.: +39/340 499 6322, E lmallozzi@libero.it

Performing arts/scénická umění - Athenian Marionettes/Aténské loutky (červen 2005)

Řecká nezisková organizace hledá spolupracovníky pro projekty v oblasti loutkového divadla (představení, semináře atd.).
Kontakt: Vasilis Athanasakis, Xaldias 24, GR-16777 Athens, tel./fax: 0030/21/099 238 71, info@athenianmarionettes.gr, www.athenianmarionettes.gr

Výtvarné umění - Art in Architecture (červen 2005)

Skotská soukromá organizace Art in Architecture (AiA) hledá spolupracovníky v oblasti umění ve veřejném prostoru.
Kontakt: Ross McEwan, Commercial Street 2, Edinburgh, EH6 6JA United Kingdom, tel.: +44/131/55 52 280, Shaeron@artinarchitecture.co.uk, www.artinarchitecture.co.uk

Kulturní dědictví - Park Ruins: Cultural Heritage with a Natural Flavour/Opuštěné parky: Přírodní kulturní dědictví (červen 2005)

Veřejná Flemish Land Agency hledá spoluorganizátory pro svůj projekt, v rámci něhož by chtěli vytvořit publikaci s návody, jak postupovat při regeneraci opuštěných a zanedbaných parků. Je počítáno s organizováním řady sympózií, internetovými stránkami atd. Předpokládaná výše rozpočtu je 100 000 eur.
Kontakt: Philippe De Keyser, Guldenvlieslaan 72, B-1060 Brussels, tel.: 0032/16/31 17 23, fax: 0032/2/543 73 97, E philippe.dekeyser@vlm.be, www.vlm.be

Performing arts/scénická umění - Grosuplje – Town of Sculpture/Grosuplje - město sochařství (červen 2005)

Slovinská organizace Zavod za kiparstvo (Sochařská asociace) hledá spoluorganizátory pro svůj tříletý projekt týkající se vytvoření a umístění třiceti plastik v městském prostředí, dále vytvoření návrhů s koncepcí městských zelených a vodních ploch. Vedle toho bude pořádána celá řada workshopů.
Kontakt: Staša Kokot, Mestni trg 17, p. p. 1577, SI-1001 Ljubljana, tel.: +386/1426 1400, fax: +386/1421 0514, E info@kiparstvo-zavod.si, www.kiparstvo-zavod.si

Performing arts/scénická umění - The Music and the Courts/Hudba na šlechtických dvorech (červen 2005)

Odbor kultury ferrarské radnice hledá spolupracovníky pro svůj projekt zkoumající, jak hudební produkce na šlechtických dvorech v letech 500-800 přispívala k vývoji a šíření hudby.
Kontakt: Ethel Guidi, Corso Giovecca 148/A, IT-44100 Ferrara, tel.: +39/532 299 043, fax: +39/532 299 049, E ethel.guidi@provincia.fe.it, www.provincia.fe.it

Performing arts/scénická umění - Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki (červen 2005)

Polská organizace Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki hledá spolupracovníky pro svou činnost v oblasti současné hudby pro děti.
Kontakt: Sabina Krzywicka nebo Marcin Krzywicki, Gen. Fieldorfa Nila 15/94, PL-31 209 Kraków, tel.: 0048/880 172 790, E sabinakrzywicka@gmail.com, www.mmdmm.art.pl nebo www.srebrnaszybka.com

Performing arts/scénická umění - Culture Unite - I Giorni del Dialogo/Spojení kultur - Dny dialogu (květen 2005)

Italská nezisková organizace Vita e Cultura Amici di Max hledá spoluorganizátory pro svůj humanitární kulturní projekt, jehož cílem je prostřednictvím uměleckého dialogu nabídnout zajímavou reflexi míru. Jedná se o sérii kulturních aktivit spojujících divadlo, film, výtvarné umění a diskuse.
Kontakt: Marcello Baglioni, Viale Teracati 23, IT-96100 Siracusa, tel./fax: +39/931 413 899, E info@vitaecultura.com, marcello_baglioni@vitaecultura.com nebo giovanni.crisconio@virgilio.it, www.vitaecultura.com

Performing arts/scénická umění - The Mobile Amphitheatre/Mobilní amfiteatrální divadlo (květen 2005)

Organizace Kultur Vesterbro zřízená dánským hl. městem Kodaní, hledá spoluorganizátory pro svůj projekt konaný v letech 2007-2008. Projekt obnáší cestu mobilního divadla (nákladní auta, karavany, speciální pódium...) po účastnických zemích. Z každé země bude vybráno cca šest nezávislých divadelních skupin, které se putovního projektu zúčastní, přičemž jejich příslušná představení by měla překračovat jazykové bariéry. V rámci doprovodných akcí bude uspořádáno několik konferencí.
Kontakt: Jannie Audebo, Ordrup Jagtvej 26D st. th, DK-2920 Charlottenlund, tel.: 0045/209 783 52, E jannie@audebo.dk, www.kulturhuset.dk

Kulturní dědictví - Venkovská architektura a umělecká řemesla (květen 2005)

Radnice španělského města Avila hledá prostřednictvím své Nadace sv. Terezy spoluorganizátory (především z tzv. nových členských zemí EU) pro svůj projekt plánovaný od 1. ledna do 31. prosince 2006. Projekt je zaměřen na studium, klasifikaci a katalogizaci venkovských staveb a uměleckých řemesel. Předpokládaná výše rozpočtu je 180 000 eur.
Kontakt: Luisa Martin Vasquez, C/ Los Canteros S/N, SP-05005 Avila, tel.: +34/920 206 230, fax: +34/920 206 205, E apea@diputacionavila.es, www.apea.com.es

Performing arts/scénická umění - litevské kulturní centrum (květen 2005)

Litevské kulturní centrum hledá spoluorganizátory pro blíže nespecifikované projekty.
Kontakt: Ilona Budavaite, Zalgirio 3, LT-11765 Siauliai, tel.: +370/415 239 79, fax: +370/415 239 79, E ugcgoda@takas.lt

Performing arts/scénická umění - The Historical Memory between Theatre and New Technologies/Historická paměť mezi divadlem a novými technologiemi (květen 2005)

Italská organizace Lady Godiva Teatro hledá spoluorganizátory pro svůj projekt, který je plánován na červenec 2006 až květen 2007. Projektu se zúčastní divadelní společnosti z Francie, Řecka, Polska a Itálie, které předvedou své hry s tématem odporu proti nacismu (doprovodnou akcí bude mezinárodní konference se stejným tématem). Součástí projektu bude rovněž pořádání workshopů na základních a středních školách v jednotlivých zemích. Předpokládaný rozpočet projektu je 150 000 eur.
Kontakt: Enrico Minardi, Via San Mama 142, IT-48200 Ravenna, tel.: 0039/340/29 51 127, e-mail: E enrico.minardi@free.fr, www.ladygodivateatro.it

Performing arts/scénická umění - Myths, Miles, Music - Europe alive in America/Mýty, míle, hudba - Evropa v Americe (květen 2005)

Německé Muzeum rocku a popu hledá spoluorganizátory (především muzea) pro svou putovní multimediální výstavu o vlivu evropských emigrantů ve Spojených státech amerických na tamější hudbu.
Kontakt: Barbara Sydow, Udo-Lindenberg-Platz 1, DE-48599 Gronau, tel.: 0049/256 281 480, fax: 0049/256 281 4820, E barbara.sydow@rock-popmuseum.de, www.rock-popmuseum.de

Kulturní dědictví, performing arts/scénická umění, výtvarné umění - Nolhaga (květen 2005)

Švédské město Alingsas hledá spoluorganizátory pro svůj projekt Nolhaga. Nolhaga je název oblasti, v níž bude dán prostor celé řadě kulturních aktivit.
Kontakt: Hanna Blomdahl, Södra Ringgatan 3, SE-441 81 Alingsas, tel.: +46/316 165 89, E hanna.blomdahl@alingsas.se, www.alingsas.se

Performing arts/scénická umění, výtvarné umění - By Means of Art against Terrorism/Uměním proti terorismu (duben 2005)

Pécský Dům umění (Müvészetek háza) hledá spoluorganizátory pro svůj festival divadla, tance, hudby a doprovodných výstav, který se uskuteční v termínu od 11. září do poloviny října 2005. Smyslem je prostřednictvím nonverbálního umění prohloubit mezikulturní dialog.
Kontakt: Emese Kovácsfi, Széchenyi tér 7-8, HU-7621 Pécs, tel.: +36/72 522 834, fax: +36/72 336 128, E arthome@arthome.axelero.netkovacsfie@arthome.axelero.net, www.pmh.hu

Performing arts/scénická umění - With the Guitar of Seven Strings/Se sedmistrunnou kytarou (duben 2005)

Nezisková organizace Mezinárodní asociace romských spisovatelů (International Romani Writer Association, IRWA) hledá spoluorganizátory pro svůj tříletý projekt z oblasti divadla. Projekt se týká osudů Romů během II. světové války.
Kontakt: Nina Martynova, Lönnrotinkatu 23 a 7, FI-00120 Helsinki, tel. +358/503 434 808, E romani_writers@hotmail.com, www.romaniwriters.com

Spolupráce ve třetích zemích - ARIC (duben 2005)

Španělská nezisková organizace ARIC hledá spoluorganizátory pro projekty v rámci spolupráce ve třetích zemích.
Kontakt: Santiago Bayón Vera, Padre Cámara 18, SP-37004 Salamanca, tel./fax: 0034/923 238 914, E nenci@usal.es, www.latrashumancia.org

Kulturní dědictví - Seimu Santaka (duben 2005)

Litevská veřejnoprávní organizace hledá spoluorganizátory pro jednoleté a víceleté projekty v oblasti kulturního dědictví a dále v oblasti spolupráce ve třetích zemích.
Kontakt: Jurate Augiene, Rumpiskes 5, LT-91159 Klaipeda, tel.: +370 463 805 08, fax: +370 463 805 08, E seimu.santaka@one.lt

Kulturní dědictví - Seconda Universita degli studi di Napoli (SUN) (duben 2005)

Univerzita z Neapole hledá spoluorganizátory pro projekty v oblasti kulturního dědictví, konkrétně pro projekt týkající se ochrany kamenných staveb (domy, mosty aj.).
Kontakt: Michela Monaco, Abazia di S. Lorenzo ad Septimum, Via San Lorenzo 1, IT-81031 Aversa, tel.: +39(0)81 81 20 156, fax: +39(0)81 81 49 266, E michela.monaco@unina2.it, www.unina2.it

Performing arts/scénická umění - Chamber Music Collegium/Kolegium komorní hudby (duben 2005)

Bulharská nezisková organizace hledá spoluorganizátory pro projekty v oblasti scénických umění.
Kontakt: Vangel Panov, General Dragomirov 34 (entrée 3, app. 72), BG-9700 Shoumen, tel.: +359 898 875 892, fax: +359 054 800 400, E arsmusica@abv.bg

Kulturní dědictví - Unda Maris (duben 2005)

Soukromá italská společnost hledá spoluorganizátory jednoletých projektů v oblasti kulturního dědictví, scénických umění a v rámci spolupráce ve třetích zemích a dále projektů víceletých v oblasti kulturního dědictví.
Kontakt: Giulio Arena, Via Spagna 16, IT-90146 Palermo, tel.: +39/91 68 91 809, fax: +39/91 68 91 808, E info@undamaris.it, www.undamaris.itwww.premioseiler.com

Výtvarné umění - Phoenix Arts Association (březen 2005)

Britská soukromá organizace hledá spoluorganizátory tříletého projektu začínajícího v roce 2006. Projekt je zamýšlen jako rozšíření již existujícího výměnného programu v oblasti výtvarného umění. Délka pobytů je navržena na 6 až 8 týdnů. Cílem projektu je mimojiné vytvořit fungující evropskou výměnnou síť. Předpokládaná výše rozpočtu je 15 000 liber šterlinků.
Kontakt: Lucy Greenaway, Waterloo Place 10-14, Brighton, East Sussex, BN2 9NB, United Kingdom, tel.: +44/1273 603 700, fax: +44/1273 603 704, E studiospace@phoenixarts.org, www.phoenixarts.org

[nahoru]

Performing arts/scénická umění - KWETU (březen 2005)

Nizozemská nezisková organizace Fórum afrických umělců (Forum of African Artists, FORA) hledá spoluorganizátory svého projektu KWETU kombinujícího africkou poezii, hudbu a tanec. Práce na projektu začínají v září 2005, samotná prezentace se uskuteční v září příštího roku.
Kontakt: Daniel Tuyizere, Jan Denucéstraat 2/293, BE-2020 Antwerpen, tel.: +32/ 497 43 19 68, fax: +32 3 289 57 53, E contact@vzwfora.com, www.vzwfora.com

Víceoborové - Fountainhead Tanz Theatre/Black International Cinema Berlin, The Collegium Television Program & Cultural Zephyr e. V. (březen 2005)

Soukromá berlínská společnost hledá spoluorganizátory jednoletých projektů v oblasti kulturního dědictví, vizuálního umění, performing arts/scénických umění a projektů víceletých v oblasti kulturního dědictví a vizuálního umění.
Kontakt: Donald Muldrow Griffith, Te-damm 52, DE-12101 Berlin, tel.: +49/30 782 16 21, fax: +49/30 786 34 66, E bicdance@aol.com, http://members.aol.com/bicdance

Kulturní dědictví - Gyermekek Háza/Dům dětí (březen 2005)

Dům dětí z maďarského Győru hledá spoluorganizátory jednoletých projektů. Organizace se věnuje řemeslům, folkloru, výstavám, festivalům a představením pro děti. Vedle toho pořádá různé kurzy pro rodiče.
Kontakt: Andrea Lencse, Aradi vértanúk útja 23, HU-9021 Győr, tel./fax: +36/96 518 032, E gyermhaz@axelero.hu, www.gyhgyor.hu

Kulturní dědictví - Red Europea de Ciudades del Vidrio/Evropská síť měst se sklářskou tradicí (březen 2005)

Radnice španělského města San Ildefonso-La Granja hledá spoluorganizátory (s důrazem na Českou republiku) svého projektu na vytvoření sítě evropských měst se sklářskou tradicí. Cílem je analýza historie a přítomnosti a následné vytvoření sítě pro výměnu zkušeností a poznatků v oblasti kulturní, umělecké či architektonické, vše z pohledu sklářství. Očekávaná výše rozpočtu je 500 000 eur.
Kontakt: Jorge Javier Aparicio Marinas, Plaza de los Dolores 1, ES-40100 San Ildefonso, tel.: 921470018, fax: 921472160, E jorge_vidroso@yahoo.es, www.vidroso.com

Výtvarné umění - Common European Artistic Work/Společné evropské umělecké dílo (únor 2005)

Slovenská soukromá společnost COOP a. s. věnující se vzdělávání dospělých a provozující vlastní galerii hledá spoluorganizátory pro projekt v oblasti vizuálního umění nazvaný Common European Artistic Work. Projekt se pomocí historie snaží o postupné sjednocování Evropy. Předpokládaná výše rozpočtu: 300 000 eur.
Kontakt: Dagmar Gonosová, Mojmírovce 919, SK-951 15 Nitra, tel.: +421 377 798 201, fax: +421 377 798 200, dgonosova@duv.sk, www.duv.sk

Kulturní dědictví, performing arts/scénická umění a kooperace ve třetích zemích - Romeo & Juliet Kören (únor 2005)

Švédský soukromý hrající pěvecký sbor Romeo & Juliet hledá spoluorganizátory pro jednoleté či víceleté projekty.
Kontakt: Urban Wedin, Nybrogatan 2, SE-10241 Stockholm, tel.: +46/8 665 61 71, fax: +46/8 663 88 16, E romeo_julia@dramaten.se, www.romeo-julia.se/english

Kulturní dědictví, výtvarné umění a literatura, čtení a překlad - Immigration to Genoa from 1905 to 2005/Imigrace do Janova v letech 1950 až 2005 (únor 2005)

Soukromý umělecký ateliér a projektová kancelář neues.pro studio hledá spoluorganizátory při pořádání výstavy a vydání publikace s tématem Imigrace do Janova v letech 1950-2005. Výstava začíná v říjnu 2005 a trvá do ledna následujícího roku. Očekávaná výše rozpočtu je 50 000 eur.
Kontakt: Enza Di Vinci, Piazza delle Scuole Pie 7/9b, IT-16124 Genoa, tel.: +39 010 460 705, E neuespro@excite.it

Kulturní dědictví - Eurethics/Evropská etika (únor 2005)

Organizace Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo hledá spoluorganizátory pro svůj projekt Eurethics zaměřený na zkoumání společné evropské etiky. Cílem projektu je vytvoření Evropského slovníku veřejné etiky (European Dictionary of Public Ethics, EDIPUS). Vedle toho je smyslem vznik komunikační sítě mezi odborníky a veřejností, průběžné vydávání relevantních publikací a roční pořádání dvou mezinárodních workshopů a jednoho kongresu. Předpokládaná výše rozpočtu je 300 000 eur.
Kontakt: Alberto Martinengo, Via Caldini 41bis, IT-10138 Torino, tel.: +39 338 129 352, E a.martinengo@ciaoweb.it

Kulturní dědictví a kooperace ve třetích zemích - Language Centre/Centrum výuky jazyků (únor 2005)

Organizace Ljubotiner Forum hledá spoluorganizátory jedno- a víceletého projektu v oblasti kulturního dědictví. Cílem projektu je založení mezinárodního jazykového centra se zaměřením na výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a ukrajinštiny. Koupě a rekonstrukce školní budovy. Očekávaná výše rozpočtu je 100 000 eur.
Kontakt: Martin Reuther, Hahnestrasse 37 (App. 222), DE-50534 Hurth, Koln (Westphalien), tel.: +49 17 73 10 23 48, E davajte@yahoo.de

Performing arts/scénická umění - Lidová a vážná hudba (únor 2005)

Wroclawská filharmonie hledá spoluorganizátory jedno- a víceletých projektů se zaměřením na lidovou a vážnou (i současnou) hudbu.
Kontakt: Natalia Puszkarska, Pilsudskiego 13, PL-50-044 Wroclaw, tel.: +48 717 921 006, fax: +48 717 921 004, E marketing.np@filharmonia.wroclaw.pl, www.filharmonia.wroclaw.pl

Výtvarné umění - Art as Peace/Umění jako mír (únor 2005)

Nezisková organizace Ireny Gapkovské pořádá projekt Art as Peace začínající 15. dubna 2005 a trvající do 25. dubna 2006. Cílem projektu je přiblížit umění (především výtvarné) těm, kteří z různých důvodů k němu přístup nemají, a podpořit spolupráci mezi jednotlivými národnostmi/etniky Makedonie. Předpokládaná výše rozpočtu: 30 000 eur.
Kontakt: Goran Pangovski, E gapkovskaart@yahoo.com

Performing arts (scénická umění) - THOC (únor 2005)

Kyperské státní divadlo a Státní divadelní rozvojová agentura hledají spoluorganizátory na jedno- i víceleté projekty spojené s divadlem.
Kontakt: Marina Maleni, Halkanoros and Liperti 2, Strovolos, CY-2000 Nicosia, tel.: +357/224 929 00, fax: +357/224 929 23, E maleni.development@thoc.org.cy, www.thoc.org.cy

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru