2004

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2004 uděleno 233 grantů.

Většina těchto grantů byla zaměřena na podporu projektů z oblasti kulturního dědictví, které v roce 2004 představovala hlavní zájem programu Culture 2000. Celkem bylo rozděleno přibližně 32 miliónů eur mezi více než 850 kulturními organizacemi z třiceti evropských zemí, které se účastní programu Culture 2000 (platného pro období 2000-2006).

V roce 2004 bylo vybráno a podpořeno 209 jednoletých projektů částkou 18,5 miliónů eur a 24 víceletých projektů částkou 13,5 miliónů eur. Projekty pokrývají všechny umělecké oblasti: výtvarné umění, performing arts/scénická umění, kulturní dědictví a literaturu. Oblast kulturního dědictví nicméně představovala v roce 2004 prioritu, takže z celkového počtu 233 projektů bylo 113 projektů věnováno právě této oblasti. Vedle pětadvaceti členů Evropské unie se programu účastní tři země EEA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a jakožto kandidátské země i Bulharsko a Rumunsko.

Nový evropský komisař pro vzdělávání, kulturu a multilingualismus Ján Fígeľ při příležitosti zveřejnění výsledků výběrového řízení programu Culture 2000 za rok 2004 prohlásil, že: „Projekty vybrané v rámci programu Culture 2000 jsou opět příkladem mimořádné rozmanitosti jednotlivých evropských kultur a jejich podpora aktivně přispívá k neustálému rozvoji celoevropské spolupráce v oblasti kultury."

Jednoleté projekty
Tyto projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně tří spoluorganizátorů ze zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 209 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

 • Kulturní dědictví: 89 projektů
 • Kulturní dědictví ve třetích zemích: 6 projektů
 • Laboratoře kulturního dědictví: 1 projekt
 • Překlady: 68 projektů (téměř 400 publikací)
 • Performing arts/scénická umění: 23 projektů
 • Výtvarné umění: 12 projektů
 • Knihy a četba: 9 projektů

Víceleté projekty
Dlouhodobější projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně pěti spoluorganizátorů ze zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 24 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

 • Kulturní dědictví: 17 projektů
 • Performing arts/scénická umění: 3 projekty
 • Výtvarné umění: 2 projekty
 • Knihy a četba: 2 projekty

Evropská města kultury pro rok 2004 (Lille a Janov) obdržela 250 tisíc eur na přípravné aktivity a dalších 750 tisíc eur na aktivity konané v tomto roce.

Spolupráce v třetích zemích
Program Culture 2000 rovněž podporuje spolupráci s organizacemi z oblasti kultury ve třetích zemích. V tomto roce bylo v rámci této spolupráce vybráno šest projektů.

Pro roky 2005-2006 počítá program Culture 2000 s podporou projektů ve všech uměleckých a kulturních oblastí, tj. bez určení priority jakékoliv oblasti.

V červenci 2004 Evropská komise navrhla nový program kulturní spolupráce na období let 2007-2013, který bude zaměřen na tři hlavní cíle: mobilitu umělců a kulturních pracovníků, mobilitu uměleckých děl a mezikulturní dialog. Programu bylo přiděleno přes 400 miliónů eur.

Seznam všech podpořených projektů s jejich stručným popisem lze nalézt na internetové adrese http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html nebo si je v českém překladu stáhnout zde.

Podpořené projekty s českou účastí pro rok 2004

Dvaadvacet českých organizací se podílí celkově na dvaadvaceti projektech. V deseti případech v rolích hlavních organizátorů a ve dvanácti případech v rolích spoluorganizátorů.

Jedná se o tyto organizace:

Hlavní organizátoři – roční projekty:

 • Moravská galerie v Brně
 • Město Terezín
 • Město Šternberk
 • Národní muzeum v Praze
 • Nakladatelství Dauphin
 • Nakladatelství Baronet
 • Centrum pro strategická studia
 • Transteatral
 • Festival KHAMORO 2004 
 • Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis a. s.

Spoluorganizátoři – roční projekty:

 • Společnost Rožmberk
 • Statutární město Brno
 • Národní památkový ústav
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • Národní knihovna ČR
 • Správa Pražského hradu
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)
 • Tempo s. r. o.

Spoluorganizátoři – víceleté projekty:

 • Archeologický ústav AV ČR, Brno
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Tematické členění projektů s českou účastí:

 • Performing arts/scénická umění: 2 projekty
 • Kulturní dědictví: 15 projektů
 • Překlady: 4 projekty
 • Literatura, knihy, četba: 1 projekt

Stručná charakteristika projektů s českou účastí

Jednoletý projekt spolupráce na poli literatury, knih a četby

EuRoLiteraTur - interactive and multimedia exhibition/EuRoLiteraTur - interaktivní a multimediální výstava

Země: RUMUNSKO
CZ-ES-GR-IT-PL-RO

Termín: 1. 5. 2004-30. 4. 2005

Popis: EuRoLiteraTur je putovní evropská výstava realizovaná pouze digitálními elektronickými prostředky. Záměrem projektu je propagovat literární hodnoty výstavou, která bude prezentovat fotografie, audio a vizuální nahrávky, literární, historická data a e-knihy. Téma výstavy ukáže krátkou syntézu evropské literatury chronologicky od starověku po současnost.

Cíle: Cílem projektu je podpořit kulturní dialog a vzájemnou znalost kultury a literatury evropských národů a zdůraznit podobnosti evropského literárního dědictví, kulturní různorodost a rozvoj nových forem literárního vyjádření. Projekt také zlepší přístupnost k společnému kulturnímu dědictví v Evropské unii a účast na něm.

Vedoucí projektu
THE ROMANIAN LITERATURE MUSEUM (RO)

Spoluorganizátoři
- ACADEMY OF HUMANITIES AND ECONOMICS IN LODŹ (AHE) (PL)
- COLLINE ROMANE TURISMO SPA (IT)
- MAGISTER SOFTWARE (RO)
- MT FORMACION Y EDUCACION (ES)
- TEMPO S. R. O. (CZ)
- THE PREFECTURE OF ATHENS (GR)

Další partneři
- BUCHAREST MUNICIPALITY (RO)
- BUCHAREST UNIVERSITY (RO)
- CENTRE DE SCULPTURE (FR)
- HARY IRWIN FOUNDATION (UK)
- MICROSOFT CORPORATION (RO)
- MUSEU NACIONAL DA IMPRENSA (PT)
- NOESIS CULTURAL SOCIETY (RO)
- ROMANIAN CRAFTS FOUNDATION (RO)
- ROMANIAN CULTURAL CENTRE - VIENNA (RO)
- ROMANIAN EMBASSY IN LONDON (RO)

Výše grantu EK: € 149 950

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.euroliteratur.ro

Dva jednoleté projekty spolupráce na poli performing arts/scénických umění

Světový festival romské kultury KHAMORO 2004/The World Roma Festival KHAMORO 2004

Země: ČESKO
NL-PL

Termín: 16. 4. 2004-15. 4. 2005

Popis: Příprava a organizace kulturních akcí, na kterých se podílí romští umělci a které se budou konat v každé zúčastněné zemi.

Cíle: Cílem projektu je ukázat bohatství romské kultury a tradic, vytvořit síť mezi romskými organizacemi a motivovat romské umělce a odborníky, aby vystupovali na profesionální úrovni. Cílem festivalu je také vytvářet lepší vztah mezi romskou minoritou a většinovou společností či propagovat romskou kulturu a tradice v Evropě.

Vedoucí projektu
SLOVO 21/THE NGO WORD 21 (CZ)

Spoluorganizátoři
- ALFA STIFTUNG (NL)
- COUNCIL OF POLISH ROMA (PL)

Další partneři
- ASSOCIATION A. R. P. "IBAR" (FR)
- D'ORFEU - ASSOCIAÇĂO CULTURAL (PT)
- FESTIVAL DI CULTURAL ZINGARA (IT)
- INTERNATIONAL GYPSY FESTIVAL IAGORI (NO)
- INTERNATIONAL ROMA FESTIVAL AMALA (FRIENDS) (SI)
- R- MOSTY/THE NGO MOSTY (CZ)
- ROMANO CENTRO IN WIEN (AT)
- ROMANO RAT e. V. (DE)
- ROMEA (CZ)

Výše grantu EK: € 143 230

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.khamoro.cz

e-Agora

Země: ČESKO
CZ-FR-SI

Termín: 20. 4. 2004-20. 3. 2005

Popis: Virtuální platforma pro novátorskou produkci a prezentaci performing arts/scénických umění.

Cíle: Propojit evropská kulturní centra a komunity umělců; rozvoj nových nástrojů a mezičlánků pro experimentální vyjádření; dát prostor a podnítit vznik experimentů na poli hybridní scénografie a interaktivního představení; podporovat mobilitu umělců a kulturních činitelů a propagace na veřejných mezinárodních akcích (festival, školní dílna, konference).

Vedoucí projektu
CENTRUM NEZÁVISLÉ KULTURY PALÁC AKROPOLIS A. S. (CZ)

Spoluorganizátoři
- ASSOCIATION FOR CULTURE AND EDUCATION KIBLA (SI)
- MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE (CIANT) (CZ)
- CICV (FR)
- LIBAT (FR)

Další partneři
- BURYZONE (SK)
- C3 - CENTER FOR CULTURE AND COMMUNICATION (HU)
- CIBE@ART (ES)
- CYPRES - CENTRE INTERCULTUREL DE PRATIQUES, RECHERCHES & ECHANGES TRANS (FR)
- EUROCONNECTION 2004 (F, CZ, HU, P) (FR)
- FOURNOS NEW ART AND TECHNOLOGIES CENTER (GR)
- FRINGE (IT)
- INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE (FR)
- JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ (CZ)
- L. O. E. I. L. (FR)
- MIDE - MUSEO INTERNACIONAL DE ELECTROGRAFIA (ES)
- AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (CZ)
- STEIM (NL)
- DIVADELNÍ FESTIVAL ČTYŘI DNY (CZ)
- DIVADELNÍ FESTIVAL OSTROV (CZ)
- WIMBLEDON SCHOOL OF ART (UK)

Výše grantu EK: € 149 994

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.e-agora.info

Dvanáct jednoletých projektů spolupráce na poli kulturního dědictví

Leaving Europe for America - early EMIgrants Letter stories (EMILE)/Odchod z Evropy do Ameriky – příběhy z dopisů prvních emigrantů (EMILE)

Země: ŠVÉDSKO
CZ-IE-IT-PL

Termín: 5. 9. 2004-4. 9. 2005

Popis: Prostřednictvím pěti putovních výstav, společné virtuální výstavy v angličtině, katalogu výstavy, konferencí, operativních partnerských setkání a výměnných pobytů projekt EMILE vrhne světlo na evropské nehmotné dědictví. Pomocí dopisů, fotografií, písní a ústního vyprávění se projekt zaměří na období mezi léty 1840-1920, kdy bylo mnoho lidí donuceno opustit svoji rodnou zemi. Projekt bude spojen s globální emigrací a přistěhovalectvím, přičemž zvláštní pozornost bude věnována roli žen. Výzkum v rámci projektu umožní obyčejným lidem nahlédnout a porozumět této problematice.

Cíle: Projekt EMILE podpoří kulturní dialog a vzájemné porozumění, vytvoří přístup co nejširší veřejnosti k materiálům, rozšíří know-how a podpoří mobilitu, dobré zvyky, osloví mladé lidi a bude rozvíjet prostor pro spolupráci v rámci evropského networku.

Vedoucí projektu
THE FOUNDATION ÖSTERGÖTLAND REGIONAL MUSEUM (SE)

Spoluorganizátoři
- MAYO COUNTY COUNCIL LIBRARY (IE)
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IT)
- SPOLEČNOST ROŽMBERK (CZ)
- THE STATE ARCHIVE OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW (PL)

Další partneři
- BELCARRA EVICTION COTTAGE (IE)
- CLEW BAY HERITAGE CENTRE (IE)
- KILTIMAGH MUSEUM (IE)
- KINDA MUNICIPALITY (SE)
- KISA EMIGRANTSMUSEUM (SE)
- KNOCK FOLK MUSEUM (IE)
- MICHAEL DAVIT MUSEUM (IE)
- THE ASSOCIATION TRENTINI IN THE WORLD (IT)
- THE HISTORY MUSEUM OF TRENTO (IT)
- YDRE MUNICIPALITY (SE)

Výše grantu EK: € 115 584

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.emigrantletters.com

Memories for the Future/Vzpomínky pro budoucnost

Země: VELKÁ BRITÁNIE
CZ-DE-IT

Termín: 1. 6. 2004-31. 5. 2005

Popis: V rámci projektu bude proveden výzkum architektury pracovního prostředí v partnerských městech se zaměřením na bydlení pracujících lidí. Plánovanými aktivitami jsou: průzkum, týdenní školení v Leedsu, produkce a střih dokumentu zpracovaného novými technologiemi, vytvoření internetových stránek a uspořádání putovní výstavy, jejíž součástí bude i promítání dokumentů.

Cíle: Cílem projektu je zapojit mladé lidi v každém ze zúčastněných měst do objevování a dokumentování společného průmyslového dědictví za pomoci digitálních technologií.

Vedoucí projektu
LEEDS CITY COUNCIL (UK)

Spoluorganizátoři
- PROVINCIA REGIONALE DI ENNA (IT)
- STADT DORTMUND (DE)
- STADT SIEGEN (DE)
- STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO (CZ)

Další partneři
- CITY LEARNING CENTRE (UK)
- STUDIO 12 (UK)

Výše grantu EK: € 65 000

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.memoriesforthefuture.org

ECHo - The European Country House in the 21st Century/Echo - Evropské zámky v 21. století

Země: VELKÁ BRITÁNIE
CZ-HU-IE-NL-SK-UK

Termín: 1. 10. 2004-30. 9. 2005

Popis: Projekt bude probíhat na dvou úrovních: na úrovni workshopů, které se budou zabývat lokalitami, které se stanou předmětem výzkumné studie a dále socio-ekonomickým výzkumem role evropských venkovských domů a oživujícími účinky, které tyto domy mají na místní komunitu. Tyto dvě úrovně budou rozvíjeny interaktivní putovní výstavou/roadshow.

Cíle: Projekt si klade za cíl obnovení funkce historických míst v srdci komunity. Projekt zapojí místní komunity a dá jim impuls k renesanci budování vesnických domů, které se stanou centry evropského kulturního a společenského života.

Vedoucí projektu
THE NATIONAL TRUST (UK)

Spoluorganizátoři
- AN TAISCE (IE)
- ENGLISH HERITAGE (EAST MIDLANDS REGION) (UK)
- GELDERLAND TRUST FOR HISTORIC HOUSES (NL)
- NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (NPÚ) (CZ)
- NATIONAL OFFICE FOR CULTURAL HERITAGE (HU)
- NATIONAL TRUST OF SLOVAKIA (SK)

Další partneři
- ENNHO (UK)
- EUROPA NOSTRA YOUTH FORUM (UK)
- ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (CZ)
- HISTORIC HOUSES ASSOCIATION (UK)
- HUNGARIAN NATIONAL TRUST OF STATE OWNED HISTORIC PROPERTIES (HU)
- IRISH GEORGIAN SOCIETY (IE)
- NATIONAL INSTITUTE FOR MONUMENTS PROTECTION (SK)
- SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS (SPAB) (UK)
- STATE CONSERVATORY THESSALONIKI (GR)
- STATE INSTITUTE FIR MONUMENTS PROTECTION (SK)

Výše grantu EK: € 97 410

Bibliotheca Sonans

Země: POLSKO
AT-CZ-PL

Termín: 1. 9. 2004-31. 8. 2005

Popis: Projekt navrhuje restauraci, konzervaci a digitalizaci hudebních památek a archivů v knihovnách zúčastněných zemí. Z aktivit půjde o měsíční výstavy putující po partnerských městech, zahajovací koncerty, nahrávky hudebních památek, které budou použity jako pozadí k výstavě, internetovou stránku a o publikaci katalogu.

Cíle: Projekt si klade za cíl propagovat a udržovat společné dědictví mnoha národů na evropské úrovni, rozšíření mezinárodní, interdisciplinární spolupráce knihovníků, muzikologů, uměleckých historiků a hudebníků a prezentaci výsledků s nadějí na další spolupráci. Dalším cílem je šíření hudební kultury za hranice státu, pohyb umělců, kulturních operátorů a profesionálů.

Vedoucí projektu
WROCLAWSCY KAMERALISCI "CANTORES MINORES WRATISLAVIENSES" (PL)

Spoluorganizátoři
- KARL FRANZERS UNIVERSITY LIBRARY (AT)
- NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR (CZ)
- UNIVERSITY OF WROCLAW (PL)

Další partneři
- "GEORGE BARITIU" MULTICULTURAL CENTRE BRASOV (RO)
- CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN (PL)
- CITY OF WROCLAW, DEPT. OF PROMOTIONS (PL)
- JAGIELLONIAN UNIVERSITY (PL)
- MUSEUM OF MUSIC, SLOVAKIAN NATIONAL MUSEUM (SK)
- SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - MUZIKOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ (CZ)
- STIFTUNG HAUS OBERSCHLESIEN (DE)
- UNIVERSITY OF OPOLE (PL)
- UNIVERSITY OF WARSAW (PL)
- WROCLAW ACADEMY OF MUSIC (PL)

Výše grantu EK: € 69 580

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.bibliothecasonans.info

Rügen: Arbeit an der Zerstörung faschistischer Mythen/Rujána: Práce na zničení fašistických mýtů

Země: NĚMECKO
AT-CZ-PL

Termín: 1. 7. 2004-30. 6. 2005

Popis: Projekt navrhuje rozšíření mezinárodního Evropského komunikačního centra v Proře na ostrově Rujána (Rügen). Obsahem projektu jsou rozhovory s žijícími svědky (bývalými nuceně nasazenými a otroky), putovní výstava ve zúčastněných zemích, rozšíření centra dokumentace a komunikace v Proře (včetně akcí, speciálních výstav a založení dalšího výstavního bloku).

Cíle: Prora se stane mezinárodním výstavním a komunikačním centrem se zaměřením na břímě dějin 20. století. Projekt bude šířit osvětu o agresivní politice Hitlerova Německa a zpřístupní ji mladým lidem.

Vedoucí projektu
STIFTUNG NEUE KULTUR (DE)

Spoluorganizátoři
- ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR (CZ)
- POLNISCHE VEREINIGUNG DER ZWANGSARBEITER UND KZ-HÄFTLINGE (PL)
- WEINVIERTELFESTIVAL (AT)

Výše grantu EK: € 150 000

Blíže viz www.dokumentationszentrum-prora.de

Stonemarks/Kamenické značky

Země: RAKOUSKO
CZ-DE-PL

Termín: 14. 7. 2004-13. 7. 2005

Popis: Stonemarks je projekt zaměřený na rozvoj a distribuci kamenného informačního systému. Toho bude dosaženo řadou různých aktivit: mapováním historických památek, osobní výměnou mezi partnerskými zeměmi, rozvojem softwaru pro mapování, vizualizací výsledků mapování prostřednictvím 3D modelu a záznamem značek kameníka. Během projektu a paralelně s mapováním budou probíhat výstavy, aktivity public relations a tvorba internetových stránek, které budou informovat o probíhajících pracích.

Cíle: Cílem projektu je, kromě přímého užitku ze zachování staveb kulturního dědictví, rozšíření a další vývoj digitálních mapovacích technologií, zvýšení mobility kvalifikovaného personálu, rozvoj veřejně dostupné databáze a zvýšení povědomí veřejnosti o zachování kulturního dědictví.

Vedoucí projektu
DOM & METROPOLITANKIRCHE ST STEPHAN (AT)

Spoluorganizátoři
- INTERAKADEMISCHES INSTITUT FUER KONSERVIERUNG & RESTAURIERUNG DER KWERK(PL)
- STAATL. HOCHBAUAMT BAYERN (DE)
- SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU (CZ)

Další partneři
- LANDESBERUFSSCHULE SCHLANDERS (IT)
- SCHMIDINGER SYSTEMS (AT)
- UNIVERSITAET BAMBERG (DE)
- UNIVERSITAET PASSAU (DE)

Výše grantu EK: € 150 000

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Databáze projektu www.stonemarks.org

The Message of Colours, Shapes and Thought/Poselství barev, tvarů a myšlenek

Země: ČESKO
AT-HU

Termín: 1. 11. 2004-31. 10. 2005

Popis: Záchrana a obnova kostela v Dyjích, kde jsou uchovány malby F. A. Maulbertsche a jeho následovníků. Obsahem projektu je také shromažďování dokumentace, série přednášek, výzkum vybraných děl, jednodenní workshop, exkurze do různých zúčastněných měst, letní kurs pro mladé a sympózium pro postižené, po kterém bude následovat výstava prací a putovní výstava.

Cíle: Projekt je zaměřen na obnovu kostela v Dyjích, která umožní setkání odborníků z různých oborů, výměnu jejich zkušeností a spolupráci na tématu, které spojuje regiony. Projekt široké veřejnosti zpřístupní expertní vědecké poznatky a jejich využití v současné umělecké tvorbě. Význam památky bude ukázán a zabudován do evropského kontextu, což odborníkům umožní zahájit dialog, který před tím nebyl možný.

Vedoucí projektu
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ (CZ)

Spoluorganizátoři
- BUNDESDENKMALAMT WIEN (AT)
- HUNGARIAN NATIONAL GALLERY (HU)

Další partneři
- AKADEMIE VĚD ČR (CZ)
- MĚSTSKÝ ÚŘAD DYJE (CZ)
- MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (CZ)
- MINISTERSTVO KULTURY ČR (CZ)
- NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (CZ)
- STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V BRNĚ (CZ)
- VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (CZ)
- BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ (CZ)
- KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ (CZ)
- MĚSTO ZNOJMO (CZ)

Výše grantu EK: € 99 542

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde, více na http://mg.intro.cz/.

COMTOOCI - COMputational TOOls for the Librarian and Philological Work in Cultural Institutions/Počítačové nástroje pro knihovnické a filologické práce v kulturních institucích

Země: ITÁLIE
BG-CZ-IT

Termín: 1. 6. 2004-30. 5. 2005

Popis: Další rozvoj softwarové platformy SPWC (Software Platform for Archivist Librarian and Philological Work in Cultural Institutions/Softwarová platforma pro knihovnické, archivářské a filologické práce v kulturních institucích).

Cíle: Rozvoj SPWC tak, aby bylo zlepšeno a mohlo být využito v evropském kontextu.

Vedoucí projektu
INSTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE (ILC) - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) (IT)

Spoluorganizátoři
- IMI (BG)
- NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR (CZ)
- ROS (IT)

Výše grantu EK: € 149 060

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.ilc.cnr.it/comtooci

Terezín into Europe/Terezín do Evropy

Země: ČESKO
DE-PL

Termín: 15. 5. 2004-15. 5. 2005

Popis: Projekt má v plánu několik různých aktivit - otevření kulturního centra v Praze a v Terezíně, publikaci vícejazyčného propagačního materiálu, produkci krátkého propagačního filmu o Terezíně, putovní výstavu o historii Terezína a šest seminářů, jakož i velkou mezinárodní mediální kampaň spočívající v rozeslání propagačních materiálů kulturním institucím v Evropě, mládežnickým organizacím, vládním kulturním oddělením, neziskovým organizacím a dalším relevantním organizacím.

Cíle: Cílem projektu je zvýšení povědomí o historii Terezína po celé Evropě. Mezinárodní kontakty získané během projektu pomohou šířit poznatky a osvětu o Terezíně a jeho plánech na rekonstrukci a oživení města, což přiláká nové návštěvníky.

Vedoucí projektu
MĚSTO TEREZÍN (CZ)

Spoluorganizátoři
- TOWN HALL OF DEBNO (PL)
- VEREIN DER FREUNDE UND FORDERER VON THERESIENSTADT (DE)

Další partneři
- NADACE TEREZÍN (CZ)

Výše grantu EK: € 126 920

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu http://terezinintoeurope.sweb.cz

LOCUS

Země: FRANCIE
BE-CZ-FR-IT

Termín: 1. 5. 2004-15. 4. 2005

Popis: Celý název Utopie jako jeden ze základů evropské identity. Realizace „cybermuzea evropské utopie", lokálních projektů rozvíjejících sedm doplňkových témat evropské utopie (s expozicemi a/nebo experimentálními realizacemi a/nebo městskými animacemi) a multimediální instalace Brány utopie.

Cíle: Zachovat, renovovat a zhodnotit evropské utopické dědictví, zahrnout přidružené partnery a místní aktéry utopických míst - vědce, profesory, studenty…, definovat a vytvořit trvalou síť spolupráce mezi evropskými utopickými místy a dvě z nich spárovat.

Vedoucí projektu
CYPRES - CENTRE INTERCULTUREL DE PRATIQUES, RECHERCHES & ECHANGES TRANS (FR)

Spoluorganizátoři
- MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE (CIANT) (CZ)
- INSTITUT CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (FR)
- LA CITTA DEL SOLE (IT)
- MUNDANEUM ASBL (BE)
- SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN (FR)
- UNIVERSITE DE BOLOGNE, CENTRE UTOPIA (IT)

Další partneři
- ATENEU POPULAR (ES)
- FRANC CENTRE (FR)
- INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE (IFA) (FR)
- LILLE 2004, CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE (FR)
- POINT OF VIEW, BRUXELLES (FR)
- SARECO, SCIENCES DE LA NATURE (IT)
- UNIVERSITÉ DE LOUVAIN (BE)
- UNIVERSITÉ DE LYON (FR)
- UNIVERSITÉ DE RENNES II (FR)

Výše grantu EK: € 94 710

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Exposition of Time/Expozice času

Země: ČESKO
DE-SE

Termín: 25. 10. 2004-23. 10. 2005

Popis: Projekt plánuje zorganizovat putovní výstavu, přípravu virtuální animace konečného designu budovy pro „Expozici času", workshop pod názvem Muzejní pedagogika v čase, semináře, informativní návštěva londýnských muzeí a internetové stránky projektu.

Cíle: Dlouhodobým cílem projektu je umožnit přístup k jedinečné sbírce evropské horologie, která bude vystavena v nedávno rekonstruovaném prostoru „Expozice času" ve Šternberku. Krátkodobým cílem je zlepšení přístupu k evropskému kulturnímu dědictví prostřednictvím nové technologie a vysoké kvality chystané výstavy, která je postavena na evropské spolupráci odborníků.

Vedoucí projektu
MĚSTO ŠTERNBERK (CZ)

Spoluorganizátoři
- KUNGSBACKA KOMMUN (SE)
- STADT LORSCH (DE)

Další partneři
- ARTIST HOUSE (SE)
- BOHEMICA GNOSTIKA (CZ)
- BRITISH MUSEUM (UK)
- CITY FURTWANGEN (DE)
- CREATEAM PRAGUE (CZ)
- GALERIE ŠTERNBERK (CZ)
- GYMNÁZIUM ŠTERNBERK (CZ)
- HISTORISCHES MUSEUM DER STADT WIEN (AT)
- LONGPLAYER TRUST, LONDON (UK)
- MINISTERSTVO KULTURY ČR (CZ)
- MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ (CZ)
- VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI (CZ)
- NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE (CZ)
- UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (CZ)
- KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUC (CZ)
- UHRENMUSEUM WIEN (AT)
- WHITE ROOK CONSULTANCY, DEVON (UK)

Výše grantu EK: € 93 803

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Popis výstavy je ke stažení zde.

People for Europe/Lidé pro Evropu

Země: ČESKO
IT-SK

Termín: 15. 04. 2004-15. 5. 2005

Popis: Osobnosti v kontextu evropské historie. Projekt otevřeného kulturního dědictví. Záměrem projektu je dokumentovat třicet osobností střední Evropy a na jejich příkladu prezentovat vzájemné vztahy v tomto regionu; konference, digitalizace dokumentů, internetový portál.

Cíle: Nalézat nové způsoby prezentace kulturního dědictví, zahájit dlouhodobou aktivní spolupráci mezi vědeckými pracovníky a odborníky ze střední Evropy s odborníky z ostatních zemí EU a připravit prostor sloužící ke školení a vzdělávání

Vedoucí projektu
NARODNÍ MUZEUM V PRAZE (CZ)

Spoluorganizátoři
- FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO (IT)
- SLOVENSKE NARODNE MUZEUM (SK)

Další partneři
- AKADEMIE VĚD ČR (CZ)
- FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (CZ)
- KOMENSKY UNIVERSITY, BRATISLAVA (SK)
- SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (SK)

Výše grantu EK: € 68 917

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.lideproevropu.cz nebo www.peopleforeurope.cz

Tři víceleté projekty spolupráce podpořené na poli kulturního dědictví

Transformation/Transformace

Země: NĚMECKO
AT-CZ-HU-NL-SK-UK

Termín: 1. 7. 2004-30. 6. 2007

Popis: Projekt má dopodrobna ukázat jak v evropské historii vznikala kulturní oblast od Atlantického oceánu až po Černé moře. Plánovanými aktivitami jsou rozvoj a vícejazyčná databáze prvků, které vedly ke společné kultuře, podpořené výkladem a ilustracemi a putovní výstavou prezentovanou v jazyce každého z partnerů projektu.

Cíle: Projekt si klade za cíl oslovit co největší počet diváků prostřednictvím internetu srozumitelnou prezentací databáze a výstavy. Projekt má ukázat, že integrace nemusí automaticky potlačovat regionální specifika.

Vedoucí projektu
MUSEUM FÜR ANTIKE SCHIFFAHRT (MAS) (DE)

Spoluorganizátoři
- ARCHAEOLOGICAL INSTITUT OF EOTVOS LORAND UNIVERSITY (HU)
- ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO (CZ)
- RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK (NL)
- SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (SK)
- TYNE AND WEAR MUSEUMS (UK)
- ÖSTERREICHISCHES ARCHÂOLOGISCHES INSTITUT (AT)

Další partneři
- BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (BG)
- ECOLE PRACTIQUE DES HAUTES ETUDES (FR)
- ROMANIAN ACADEMY, INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF ART (RO)
- SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS - ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (YU)
- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (ES)
- UNIVERSITA DI PISA (IT)
- UNIWERSYTET WARSZAWSKI (PL)

Výše grantu EK: € 817 340

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

OASIS (Open Archiving System with Internet Sharing)

Země: NĚMECKO
DE-FR-NL-PL-CZ

Termín: 5. 5. 2004-2. 4. 2007

Popis: Projekt založí systém pro uchování a dokumentaci elektronického umění.

Cíle: Vytvořit otevřenou platformu pro prezentaci elektronického umění nezávisle na lokalitě. Cílem je založit komplexní systém (uchování, modernizovaná prezentace) za účelem zajištění dlouhodobé přístupnosti evropského kulturního dědictví v oblasti elektronického umění.

Vedoucí projektu
STATE ACADEMY FOR DESIGN, KARLSRUHE (DE)

Spoluorganizátoři
- MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE (CIANT) (CZ)
- MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALLEE DE PROVENCE (FR)
- MONTE VIDEO (NL)
- UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (AGH) (PL)
- ZENTRUM FUR KUNST UND MEDIENTECHNOLOGIE KARLSRUHE (DE)

Další partneři
- AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ (AVU) (CZ)
- BUNKIER SZTUKI, CONTEMPORARY ARTS GALLERY, KRAKÓW (PL)
- C3 - CENTER FOR CULTURE AND COMMUNICATION (HU)
- CICV (FR)
- FILMOVÁ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (FAMU) (CZ)
- IRCAM - CENTRE GEORGES POMPIDOU (FR)
- MEDIA ARCHIV PRAHA (CZ)
- VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ V PRAZE (CZ)
- STEIM (NL)
- UNIVERSITAT LUNEBURG (DE)
- WIMBLEDON SCHOOL OF ART (UK)

Výše grantu EK: € 713 315

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.oasis-archive.info

History After the Fall: The Indeterminancy of the Short Twentieth Century/Dějiny po pádu: Neurčitost krátkého dvacátého století

Země: MAĎARSKO
DE-PL-CZ-RO

Termín: 1. 7. 2004-31. 12. 2006

Popis: Projekt navrhuje znovu prozkoumat roli středoevropské politické elity a různých skupin společnosti v důležitých momentech evropských dějin. Bude uskutečněn program sbírky, výzkumu a analýzy následujících témat: dvě světové války - jejich vliv a poválečné období; problémy národních států a „autentické" národní historie; sociální systém a zdravotnictví v totalitních režimech a srovnávací přístupy v rámci studie komunismu a fašismu.

Cíle: Zapojení studentů do projektu; bezkonfliktní práce na politicky citlivých tématech.

Vedoucí projektu
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY BUDAPEST FOUNDATION (CEU BF) (HU)

Spoluorganizátoři
- FUNDATIA ACADEMIA CIVICA (RO)
- HANNAH-ARENDT-INSTITUT FUR TOTALITARISMUSFORSCHUNG, DRESDEN (DE)
- ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR (CZ)
- THE KARTA CENTER (PL)
- THE ROMANIAN INSTITUTE FOR RECENT HISTORY (IRIR) (RO)

Další partneři
- BUDAPEST CITY COUNCIL (HU)
- RESEARCH INSTITUTE FOR THE 1956 REVOLUTION (HU)
- ZENTRUM FUR ZEITHISTORISCHE FORSCHUNG, POTSDAM (DE)

Výše grantu EK: € 221 900

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Vedle výše uvedených hlavních organizátorů, spoluorganizátorů a partnerů působili čeští účastnící v několika projektech pouze v rolích partnerů. Jmenovitě se jedná o:

Západočeskou univerzitu v Plzni
Masarykovu univerzitu v Brně
Univerzitu Palackého v Olomouci
Ministerstvo kultury ČR
Československé dokumentační středisko
Slezské zemské muzeum v Opavě
Českou alzheimerovskou společnost

Překlady

Centrum pro strategická studia

1. Barry Buzan - Ole Waever - Jaap de Wilde: Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu (A New Framework for Analysis)

2. Andreas Hasenclever - Peter Mayer - Volker Rittberger: Teorie mezinárodních režimů (Theories of International Regimes)

3. Torbjorn L. Knutsen: Historie teorie mezinárodních vztahů (A History of International Relations)

4. Iver B. Neumann - Ole Waever (eds.): Budoucnost mezinárodních vztahů (The Future of International Relations)

Výše grantu EK: € 39 672

Baronet

1. Torgny Lindgren: Polsan

2. Helmut Krausser: Ultrachronos

3. Tanguy Viel: Naprostá dokonalost zločinu

4. Phillipe Besson: Florenťan

Výše grantu EK: € 14 600

Dauphin

1. Feri Lainšček: Halgato (Namesto Koga Roža Cveti)

2. Sándor Tar: Šedý holub (Szürke Galamb)

3. Péter Esterházy: Pomocná slovesa srdce (A sziv segeigei)

4. Ahmadou Korouma: Až odvolí divá zvěř (Et attendant le vote des betes sauvages)

5. Tahar Ben Jelloun: Tati, co je to rasismus? (Le racisme expliqué a ma fille)

Výše grantu EK: € 10 250

Transteatral

1. Botho Strauss: Blázen a jeho žena dnes večer v Pancomedii (Der Narr und seine Frau heute abend in Pancomedia)

2. Rainald Goetz: Jeff Koons (Jeff Koons)

3. Rainer W. Fassbinder: Krev na krku kočky (Blut am Hals der Katze)

4. Pam Gems: Dusa, Fish, Stas a Vi (Dusa, Fish, Stas und Vi)

5. Sarah Daniels: Neaptide

6. Carol Churchill: Připomínky k sexu a násilí (Objections to Sex and Violence)

7. Francisco Nieva: Coronada a býk (Coronada y el toro)

8. Francisco Nieva: Zrychlené srdce (El corazón acelerado)

9. Francisco Nieva: Miluji tě, Liško (Te quiero, Zorra)

Výše grantu EK: € 6 060

Vedle překladů zahraničních autorů do češtiny bylo přeloženo i několik českých knih do cizích jazyků:

Do italštiny

Daniela Hodrová: Město vidím
Daniela Hodrová: Podobojí
Ivan Wernisch: Proslýchá se
Ivan Wernisch: Cesta do Ašchabadu, neboli, Pumpke a dalajlámové
Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší

Do lotyšštiny

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

Do bulharštiny

Miloš Urban: Stín katedrály: božská krimikomedie

Do slovinštiny

Zuzana Brabcová: Rok perel

Česká republika byla také velmi úspěšná v rámci výzvy na rok 2004 věnované zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

Počátkem listopadu byly na jednání řídícího výboru Culture 2000 prezentovány výsledky Výzvy 2004 k  předkládání návrhů projektů pro akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi.
Bylo podáno celkem 89 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (pět projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po dvou projektech) a Maďarsko (1). Celkem bylo vybráno 27 projektů – z pěti českých uspěly hned tři (jen pro srovnání: z dalších projektů nových členských států uspěla už pouze jediná iniciativa z Polska a jeden estonský projekt se ocitl na čekací listině). Dva odmítnuté české projekty byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek - v jednom případě předkladatel nesplňoval podmínku existence trvající nejméně po dobu dvou let, ve druhém nepoužil požadovaný formulář.
V evropské konkurenci za ČR nakonec zabodovaly:

Nadace Terezín (s projektem Ghetto Terezín)
Židovské společenství Olomouc (s pamětní deskou 1520 olomouckým židům zabitým v koncentračních táborech)
Památník Lidice (s novou stálou expozicí v Muzeu Památníku Lidice)

Na výzvu zareagovaly nejagilněji německé organizace (27 podaných projektů, z toho 12 úspěšných a 5 na čekací listině), italské organizace (15 podaných, 3 úspěšné, 3 na čekací listině) a organizace francouzské (14 podaných, 2 úspěšné, 1 na čekací listině).

Přehled všech podpořených projektů je k dispozici  zde.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru