2002

 

Dánsko: Dánsko-švédský hudebně-taneční projekt o životě Tychona de Brahe hledá scénu v Praze (říjen 2002)

Autoři švédsko-dánského projektu, spočívajícím ve vytvoření hudby a baletu na téma osobnosti Tychona de Brahe, hledají scénu v Praze, kde by mohli toto unikátní představení prezentovat. Projekt, jenž by rád požádal o podporu v rámci Culture 2000, současně hledá spoluorganizátory, kteří by se projektu zúčastnili i finančně: tj. zavázali se ke složení 5 % z jeho celkového rozpočtu, což pro žádost o podporu podmínkou. Organizátoři jsou samozřejmě otevřeni jakékoli další formě spolupráce, zejména tvůrčí a personální – z dánské strany se např. zúčastní osobnosti z Dánského královského baletu a hudebníci z The Tivoli Gardens. Uzávěrka žádostí je 15. října 2002.
Kontakt: Jorgen Grubbe, Projektkoordinator KKA, Vester Farimagsgade 29, DK-1606 Kobenhavn V, tel.: +45/33 30 66 82, +45/40 10 48 78, www.kka.dk

Itálie: Město Urbino se nabízí jako spoluorganizátor projektu (říjen 2002)

Italské historické město Urbino se nabízí jako spoluorganizátor či partner projektů podávaných letos v rámci programu Culture 2000: město zapsané v seznamu UNESCO pořádá řadu kulturních akcí - jazzové koncerty, koncerty experimentální hudby, festival staré hudby, soutěže a festivaly zaměřené na mladé hudebníky, akce související s místní Akademií výtvarného umění, akce související s místním Renesančním divadlem a Divadlem dětí atd. Více informací o Urbinu, které je zapojeno také do programů souvisejících s ochranou kulturního dědictví, najdete na www.comune.urbino.ps.it, případně na www.isia.org (Institut výtvarného umění), www.uniurb.it/welcome.html (fakulty univerzity), www.le-marche.com (informace o historickém regionu).
Kontakt: Emanuela Gaqliardini – European Projects, Camera Work – Communication Agency, tel.: +39/731 20 45 68, fax: +39/731 20 48 61, Via G. Alvemini, 1 600 35 Jesi (AN), E gagliardini@interna.camerawork.itwww.camerawork.it

Itálie: Projekt z oblasti populární hudby hledá spoluorganizátory (říjen 2002)

Italská nezisková organizace Pixel Multimedia, zaměřená na rozšíření a popularizaci tradiční hudby ze Sardinie, připravila projekt věnovaný populární hudbě: projekt hodlá tento žánr zmapovat, sebrané výsledky zdigitalizovat, vytvořit webovou stránku atd. Prezident Pixelu Multimedia, pan Rosario Vargu, který pro projekt hledá spoluorganizátory, je současně technickým ředitelem a členem Stelnet srl, což je firma zaměřená na internetové služby: partneři jsou tedy vítáni i z této oblast.
Kontakt: Rosario Vargu, tel.: +39/70 50 30 93, fax: +39/70 52 09 59, E ros@stelnet.com

Itálie: Organizace hledá spoluorganizátory pro divadelní laboratoře (říjen 2002)

Italská organizace z Florencie hodlá zorganizovat divadelní laboratoře pro mladé lidi, v nichž by měla vzniknout představení, týkající se tématu sociální zodpovědnosti a jejího významu v minulém století. Podrobně rozpracovaný projekt, který splňuje podmínky programu Culture 2000 (trénink odborníků, vytvoření a rozšíření děl, mezinárodní setkání, mobilitu umělců), uvažuje o podání žádosti do 15. 10. 2002. Zájemci o současnou i budoucí spolupráci jsou vítáni.
Kontakt: Claudia Corsi, Enaip Firenze, Largo Liverani 20, IT-50 141 Firenze, tel.: +39/55 43 25 36-436 1969, fax: +35/55 43 68 771, E c.corsi@enaip.toscana.it

Itálie: Výzkumné centrum hledá partnery pro výzkum a multimediální představení (říjen 2002)

Centre on Communication Studies Anghelos, výzkumné a experimentální centrum v Palermu, shání spoluorganizátory a partnery k projektu, ucházejícího se o podporu programu Culture 2000. Cílem je vytvořit a rozšířit multimediální představení, které se skládá z nových forem experimentálního vyjádření. Představení chce experimentovat s komunikačními schopnostmi obrazu a zvuku ve vztahu s možnostmi diváka. Projekt založený na prvních pokusech nyní v Centru vzniká a měl by se skládat ze 4 fází – studia možností obrazu a zvuku ve vztahu k efektu na diváka v různých složkách (fyzické, emotivní atd.), z vytvoření multimediálního představení, které experimentuje s předvedeným výzkumem, z realizace scénické formy představení a vytvoření videa, z rozšíření (prostřednictvím scénické formy nebo videa) do nejméně třech Evropských měst. Centrum hledá spoluorganizátora, schopného participovat na výzkumu, případně spoluvytvořit představení, realizovat a sestříhat jeho multimediální část, vyprodukovat video, poskytnout divadlo (nebo příslušný prostor) pro představení atd.
Kontakt: Marco Alfano, centrostudi@anghelos.org, tel./fax: +39/91 62 57 610, www.anghelos.org

Lotyšsko: Projekt „seznamovacího" tanečního týdne hledá spoluorganizátory (říjen 2002)

Pod heslem „Pojďme se líp seznámit" nabízí lotyšská organizace zorganizování „putovního tábora" se šesti zastávkami během jednoho týdne. Projekt počítá s dvaceti lidmi z každé země (asi šestnáct tanečníků + jejich vedoucí, kulturní operátor, překladatel, vedoucí kulturního programu). Pět tanečních skupin z každé země pozvou vždy hostující taneční skupinu (z každé země jednu). Hostující skupina se na tréninkovém workshopu naučí národní tance a předvede je obyvatelům a zástupcům příslušného města. V pozadí projektu je zájem o kulturní dědictví a snaha předvést lotyšskou kulturu. Celkové náklady budou 100 000 eur, každý partner by se měl podílet 10 procenty, tj. 10 000 eury.
Kontakt: Banga Veze, tel.: +371/48 60 573, +371/ 913 0437, E madinfo@madona.lv

Slovensko: Mladí hudebníci hledají spoluorganizátory (září 2002)

Nezisková organizace New Artists´ Generation, jejímž cílem je podporovat především mladé talentované hudebníky a další umělce na vysoké profesionální úrovni, hledá spoluorganizátory, partnery i sponzory pro zorganizování Festivalu mladých umělců. Festival by se měl uskutečnit na Slovensku v létě 2003 a organizátoři se s ním hodlají ucházet podporu programu Culture 2000.
Kontakt: Michal Stahel, tel.: +421/905 178 537, E mail@michalstahel.com, www.michalstahel.com

Slovinsko: Vizuálně-hudební projekt INTERAKT hledá spoluorganizátory (září 2002)

Vizuálně-hudební projekt INTERAKT (Obšírnost hudby) hledá spoluorganizátory či partnery: více informací o myšlence propojení posluchače s interpretem, hledejte na www.si21.com/interakt
Kontakt: INTERAKT, INTERACTIVITY - A SPACIOUSNESNESS OF MUSIC, Bozidar Svetek, Splitska 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, tel.: +386/1/28 33 024, fax: +386/1/28 33 024, E interakt@si21.com

Itálie: Radnice města Naples představuje víceletý projet – festival současného umění (září 2002)

Cílem víceletého projektu je uspořádání festivalu v Naples, kde se představí současná hudební tvorba, hudebně-taneční produkce a divadelní představení zahraničních umělců, uskuteční se zde přednášky, výstavy a „seznamovací" workshopy. Festival proběhne v budovách, na ulicích a prostorách s velkou historickou, uměleckou a sociální hodnotou. Akce se budou konat většinou v jarních a letních měsících, aby se jich mohlo aktivně zúčastnit co nejvíc obyvatel. Festival přispěje k podpoře kreativity a nových forem uměleckého vyjádření ve smyslu sociální integrace, k podpoře mobility umělců a jejich děl, podpoře kulturní sítě mezi veřejnými úřady (regionálními a lokálními) a kulturními sdruženími, umělci, tvůrci a dalšími kulturními činiteli z různých evropských zemí atd. Organizátoři z Naples hledají partnery, kteří by se k jejich iniciativě chtěli připojit.
Kontakt: Biagio Napolano, E biagionapolano@inwind.it

Itálie: organizace z hudební oblasti hledá evropské partnery (září 2002)

Kulturní, nezisková organizace z Itálie, operující v hudební oblasti od roku 1996, hledá partnery z Evropy pro svůj projekt v rámci programu Culture 2000.
Kontakt: Monica Paura, E info@djacademy.it

Itálie: Radnice města Cosenza představuje jednoletý projekt – filmové „Portréty Cosenzy" (září 2002)

Cílem projektu je vyrobit sérii krátkých filmů o rozmanitých aspektech města Cosenzy, které by natočili mladí umělci z filmových škol. Jde zejména o inovativní pohled se silným uměleckým přístupem, používání nových informačních technologií a evropskou dimenzi. Radnice města nabízí kromě zázemí (ubytování + pokrytí hlavních produkčních nákladů) především příležitost natočit osobité dílo, které bude po začlenění do zamýšleného celku velmi propagováno a distribuováno. Organizátoři hledají 2-5 spoluorganizátorů, kteří jsou - v souladu s podmínkami programu Culture 2000 – schopni vložit do projektu částku od 12 000 do 20 000 eur (tj. 5 % z celového rozpočtu), mohou pomoci vybrat příslušné filmové školy a vhodné studenty a budou projektu nápomocni organizačně, finančně i odborně. Více informací hledejte na www.zagara.org/culture2000
Kontakt: Leonardo Acri, E l.acri@comune.cosenza.it nebo Francesco De Rose, Vicent Gallego (Bruselská kancelář), tel.: +39/9 84481233, +39/ 339 6807380, fax: +39/ 984 392990, e-mail: farancesco@zagara.org, vincent@zagara.org

Maďarsko: Maďarsko-švédské sdružení hledá další spoluorganizátory pro víceletý projekt (září 2002)

Maďarsko-švédské sdružení v Malmo (hlavní organizátor) a Geniusz film z Maďarska (spoluorganizátor) hledají další spoluorganizátory pro víceletý projekt EUROPE reUnited. Projekt se má uskutečnit 1. května 2003 až 31. prosince 2005 a týká se České republiky, Německa, Maďarska, Polska, Slovinska a Švédska. Jeho cílem je vytvoření dialogu a výměna zkušeností mezi členskými státy EU a nečleny v oblasti kultury. Kulturní výměna by se týkala hudby (klasické, moderní, sólistů a tanečních orchestrů), tance (lidového a moderního tance, sólistů a skupin), divadla a baletu. Projekt vyvrcholí galakoncertem v Budapešti, který oslaví přijetí Maďarska do EU. Podobné slavnostní koncerty by se měly uskutečnit i ve Varšavě a Praze, eventuelně v Lujubljani, Malmo a Mnichově. Počítá se rovněž s workshopy a mezinárodními sympózii.
Kontakt: Géza Polónyi, Kulturfronten i Malmo, gpolonyi@yahoo.se, tel.: +46/708 508 817, fax: +46/40 344 008, adresa: Fricksgatan 6, S-214 26 Malmo

[nahoru]

Slovensko: Slovenští jazzmani nabízejí spolupráci v rámci programu Culture 2000 (září 2002)

Slovenské trio Nothing but Swing nabízí spolupráci v projektech programu Culture 2000 pro rok 2003. Trio se zabývá jazzovou hudbou a může se účastnit mezináordních výměn, kooperovat s jazzovými kluby, organizovat koncerty, workshopy či jazzové festivaly.
Kontakt: Robert Ragan - Nothing but Swing trio, E rragan@post.sk, tel.: +421/48 4123 785, +421/905 635 417, www.nbsjazztrio.sk

Polsko: Polští organizátoři hledají partnery pro projekt „Den srdečných lidí" v rámci programu Culture 2000 (září 2002)

Cílem projektu je zavést „Den srdečných lidí" - den evropské solidarity a zodpovědnosti za sebe i ostatní. Tato idea vznikla z vědomí celosvětové morální krize, nedostatku tolerance, vzrůstající agresivity a spotřeby. Den by měl podpořit zdravé vztahy mezi lidmi, kteří vlastní recept na šťastný život. Jde o hlas podporující obecnou lidskou důstojnost a právo na štěstí. Organizátorka Regina Osinska, ředitelka Domu kultury v Solec Kujawski, hledá spoluorganizátory a partnery, kteří mají radost z pomoci druhým, překonávají bariéry, vytvářejí atmosféru vzájemného respektu, lidi kteří věří, že pasivita a samota jsou ničivé atd.
Kontakt: Regina Osinska, E soleckakultura@netcafe.pl, +48/52 387 18 67, +48/52 387 14 79

[nahoru]

Slovensko: Turčianská galerie hledá spoluorganizátory pro Knižní veletrh (září 2002)

Turčianská galerie v Martině (Slovensko) hledá spoluorganizátory pro Knižní veletrh - veřejnou, mezinárodní, jmenovitou soutěžní výstavu knižního umění.  Veletrh se koná v Turčianské galerii v Martině a jeho partnerem je mj. Ministerstvo kultury SR. Akce disponuje mezinárodní porotou, solidní účastí ze zahraničí a zahrnuje řadu soutěžních kategorií (ilustrace, bibliofilská vydání, experimentální a autorská kniha, knižní vazba, knižní design, typografické a autorské písmo).
Kontakt: Jarmila Kováčová, E tgm@enelux.sk

Itálie: Italští organizátoři hledají spoluorganizátory a partnery pro rok 2003 (září 2002)

Marco Parroni z Valle Umbra hledá spoluorganizátory či partnery pro roční projekty v rámci programu Culture 2000. Blíže nespecifikované projekty na rok 2003 se týkají scénických umění/performing arts a výtvarného umění.
Kontakt: Marco Parroni, GAL Valle Umbra, tel./fax: +39/0742 342282, E gal.valleumbra@libero.it

Slovensko: Amatérský soubor společenského tance DIAMOND hledá partnery pro projekty v rámci programu Culture 2000 - performing arts (září 2002)

Kontakt: Alžbeta Durisinová, tel.: +421/55 678 58 46, E urad@kosicejuh.sk

Polsko - Hudební divadlo v Gdyni hledá spoluorganizátory festivalu (září 2002)

Hudební divadlo v Gdyni hodlá zorganizovat Evropský festival muzikálů, akci hudebně-divadelních škol. Festival by se měl uskutečnit v květnu až červnu 2003 v Gdyni. Projekt se chce ucházet o podporu programu Culture 2000 a divadlo nyní hledá příslušné školy, s nimiž by mohl festival uskutečnit. Kontakt: Maciej Korwin, pawr@wp.pl

Litva - Litevští architekti hledají partnery pro petrohradskou Akci 3 v rámci Culture 2000 (září 2002)

Sdružení litevských architektů se hodlá zúčastnit Akce 3 v rámci programu Culture 2000. Ta se tento rok týká evropské přítomnosti v Petrohradě a uskuteční v roce 2003. Akce 3 hodlá podpořit výjimečné kulturní události s evropskou nebo mezinárodní dimenzí. Projekt Znásilnění Evropy má být spojen se sochařstvím a chce zahrnovat sympózium sochařů, vytvoření místa pro výstavu na téma Znásilnění Evropy spojenou se soutěží nejlepších děl, konferenci na téma Současné sochařské tendence, vydání katalogu atd. Další nápady i zájemci jsou vítáni.
Kontakt: Aivija Barda, Maza str. 73, urmala, LV-2010 Litva, tel./fax: +371/77 52 280, E aivija@sculpture.lv

Řecko - Město Trikala v Řecku hledá spoluorganizátory (září 2002)

Město Trikala spravuje Municipal Puppet Show/Městské loutkové divadlo a Municipal Shadow Theatre/Městské stínové divadlo a hledá spoluorganizátory pro mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 pro rok 2003.
Kontakt: Cultural Office - Municipality of Trikala, Garivaldi str. 8, Thessaly, Trikala GR-42100, tel.: +30/4310 79084, fax: +30/43 10 79 184, E politort@compulink.gr

Kypr - Cultural Workshop/Kulturní workshop v Ayii Omoloyites, Nicosia na Kypru hledá spoluorganizátory (září 2002)

Kulturní workshop nabízí kulturním organizacím, tanečním skupinám, výzkumným ústavům nebo dalším právnickým osobám, které se mohou účastnit programu Culture 2000, účast (jako spoluorganizátoři) na kulturním programu s názvem: „Tanec v tradiční společnosti a jeho současná prezentace" Projekt se bude zabývat lidovým tancem a bude zahrnovat: výzkum, sběr dat, archivaci, taneční a hudební prezentaci, představení, publikaci výsledků Projekt bude koncipován buď jako menší - jednoletý nebo jako obsáhlejší – víceletý
Kontakt: Panayiotis Theodoru a Panayiotis Theodoru, Nikis Avenue 40 (flat 42), 1086 Nicosia Cyprus, tel.: +357/22 450 830, E pchtheod@cytanet.com.cy

Polský festival Zdarzenia hledá spoluorganizátory pro program Culture 2000 (září 2002)

Festival Zdarzenia 2003 - IV. Mezinárodní festival divadelních a uměleckých aktivit - je jedinečnou aktivitou v Polsku, určenou pro mladé umělce z oblasti divadla, hudby a malířství. Jeho cílem je uvedení zajímavých děl vytvořených mladými umělci, propagace evropské integrace prostřednictvím kultury a umění, iniciování mezinárodní spolupráce mezi kulturními institucemi v Evropě i lidmi, kteří v nich pracují, aj. Součástí festivalu je mezioborová soutěž, která se skládá ze dvou částí - soutěže pro domácí účastníky a sekce nesoutěžní, určené pro významné hosty z Polska a ze zahraničí. Hlavní organizátor (Sdružení pro humanistickou integraci PO-MOST v Tcewu) hledá spoluorganizátory, kteří splňují podmínky programu Culture 2000 (status právnické osoby, země participující v programu atd.) a chtějí se tvůrčím, technickým i finančním způsobem na akci podílet. Hledaní organizátoři mohou předvést vlastní představení, zorganizowat workshop z oblasti divadla, užitého umění, tance a avantgardní hudby, prezentovat výstavu obrazů a instalaci krásných umění, zorganizovat seminář o vlastních aktivitách či zkušenostech, vydat (ve spolupráci s hlavním organizátorem) publikaci o aktuálních trendech v současném umění, koprodukovat a mezinárodně prezentovat umělecká dila a události. Vzhledem k blížící se uzávěrce pro podání grantů programu Culture 2000 jsou zájemci jsou vítání až do 20. září 2002. Kontakt: Monika Glaza, Festival ZDARZENIA Office, Ul. Kollataja 9, PL-83-110 Tczew, tel./fax: +48/58 53 62-43, 531 07 07, e-mail: tck@tck.com.pl, www.zdarzenia.interia.pl

Maďarsko: Sdružení kultury a mládeže hledá partnery pro program Culture 2000 (srpen 2002)

The Németh László Cultural and Youth Association z Mezoszilas (Maďarsko) hledá partnery z kulturní oblasti pro program Culture 2000. Projekt by se měl uskutečnit v červenci 2003, uzávěrka žádostí je 15. října 2003.
Kontakt: Horváthné Gogán Jolán, E civil1739@mail.datanet.hu

Rumunsko: Rumunská asociace žen v umění (ARFA) představuje své projekty a vítá zájemce o spolupráci (srpen 2002)

ARFA, nezávislé mezinárodní sdružení asi třiceti členských organizací, zkušený organizátor kulturních akcí v Rumunsku i hlavních městech Evropy a USA, přichází se dvěma jednoletými, specifickými, inovativními a/nebo experimentálními projekty v oblasti performing arts/scénických umění, zaměřených zejména na oblast hudby a tance. ARFA chce vystupovat jako hlaní organizátor, další spoluorganizátoři nebo partneři jsou vítáni.

Projekt Inter-Art

Inter-Art, Skupina současné hudby a tance, se zabývá multimediálními představeními s originální hubou, choreografií a uměleckými osobnostmi z Rumunska i ze zahraničí. Jde o flexibilní těleso, schopné spolupráce s nejrůznějším typem i počtem účastníků podle povahy projektu (současná představení na jevišti i v nekonvenčních lokacích, umělecká vystoupení atd. Skupina má v současnosti 80minutový program, koncipovaný jako kontinuální představení, střídající sólové i vícečetní instrumentální kusy s tanečními vsuvkami na živou nebo reprodukovanou hudbu, používá také elektronické efekty a videoprojekce.

Projekt Forum Art

Forum Art je unikátní projekt, za nímž kromě rumunské ARFA stojí zakládající ředitelka a skladatelka Mihaela Voganian. Forum Art zahrnuje Cyklus představení současného umění (hudba, divadlo, ) a funguje ve spolupráci s řadou státních a nadnárodních institucí. Vystoupení za účasti předních umělců z oblasti současné hudby se odehrává ve špičkových prostorách, doprovází je společná výstava a bude je přenášet rádio a televize ze všech tří participujících zemí.
Termín: květen 2003 až duben 2004, Místo: Bukurešť-Rumunsko během Mezinárodního týdne nové hudby (20.-30. května), Itálie-Rome Galerie Delle Arte, Fiuggy Teatro Comunale, Německo-Mnichov, Posko-Rumia během akce The European Streets., Předpokládaný rozpočet: 100 000 eur, ARFA hledá spolupořadatele, kteří by mohli např.: navrhnout programy, soubory a umělce do Forum Art, stanovit příslušný rozpočet, přijít s dalšími návrhy, připravit místa pro vystoupení (haly, divadla, technické požadavky), zajistit ubytování účastníků, zajistit lokální média a publicitu. Kontakt: Mihaela Vosganian, Asociatia Romana a Femeilor in Arta, Ardeleni 9, Bucharest, Romania, tel./fax: +4021 212 25 74, tel.: +40722 212 600, E vosganian@fx.ro

Itálie: Mladí divadelníci z Padovy hledají spoluorganizátory pro rok 2003 (srpen 2002)

Italští herci a divadelníci z Padovy hledají prostřednictvím místní kanceláře pro mládež evropské spoluorganizátory, s nimiž by se mohli zúčastnit programu Culture 2000. Společný projekt chtějí předložit už v nadcházejícím kole pro rok 2003.
Kontakt a podrobnější informace v angličtině či italštině: Sabrina Bombassei Vittor, Progetto Giovani - Comune di Padova, Vicolo Ponte Molino 7, IT-35137 Padova, tel.: +39/49 875 78 93, fax: +39/49 875 32 59, E scambi@comune.padova.it

Rakousko: Vídeňské K forum hledá partnery, nabízí prostor (květen 2002)

Nezisková, evropsky orientovaná organizace K forum zprostředkovává kontakt mezi umělci z Rakouska(zejména z Vídně) a umělci z ostatních zemí Evropy, včetně středoevropské a mediteriální oblasti. Skupina mladých lidí, studentů a absolventů ve věku 19-26 let, disponuje vlastním prostorem 215m2 galerie přímo v srdci Vídně), kde pořádá výstavy, čtení, kulaté stoly, akce zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemného poznání atd. Cílem K fora je oživovat scénu současného umění a povzbudit kulturní pluralismus a dialog. V nabídkách na případnou spolupráci vyznačte prosím hlavní oblast vašeho zájmu: vizuální a užité umění, scénická umění, hudba, literatura – knihy a čtení, kulturní výměna, multimédia a nové technologie
Kontakt: Jessica Wyschka, Giosia Giannotti, Kforum-association for International Art and Cultural Contact, Ullmannstrasse 55/16-18, AT-1150 Vienna, tel./fax: +43/1/89 52 843, +43/676/32 25 306, E kforumvienna@hotmail.com, www.forum.at

Řecko: Divadelníci a kulturní redaktoři hledají partnery pro program Culture 2000 (březen 2002)

Tři organizace z Řecka hledají evropské spoluorganizátory, s nimž by mohli žádat o grant programu Culture 2000 pro rok 2003.
1. Loutkové divadlo Prassein aloga (Zelení koně) s kombinovanou hrou s herci, loutkami, multimédii a hudbou podle hry Adolfa Bioy Casarese. Program zahrnuje semináře/workshopy, použití multimédií, představení ve vybraných evropských městech a jednodenní konferenci po internetu.
Kontakt: Nicholas Tiverios, e-mail: worldcef@hol.gr
2. Společnost Prova s projektem rozhovorů mezi živými a mrtvými, který bude vytvořen podle Aristofanových her. Představení bude opět uváděno ve vybraných evropských městech a je spojeno s uspořádáním semináře a dvoudenní konference.
Kontakt: Evi Sfikaki, e-mail: worldcef@hol.gr
3. Redaktoři athénského kulturního listu High Lights hledají evropské kolegy, s nimž by mohli vytvořit interenetový projekt s hlavními informacemi o aktuálních kulturních událostech v evropských městech.
Kontakt: Amalia Tiveriou, e-mail: worldcef@hol.gr

Portugalsko: Divadelníci hledají partnery pro program Culture 2000 (březen 2002)

Portugalská Academia de Produtores Culturais hledá evropské kolegy, s nimž by se mohla zúčastnit programu Culture 2000 v roce 2003. Akademie chce založit mezinárodní centrum scénických umění /performing arts/, které by pořádalo mezinárodní workshopy v různých evropských zemích. Cílem je vzájemné poznání, výměna zkušeností a otevření prostoru pro společné projekty.
Kontakt: Academia de Produtores Culturais, Estrada de Benfica no 400, 1o Esq., PT-1500-101 Lisboa, e-mail:m.abreu@mail.telepac.pt a Ana Tamen, Rua Latino Coelho, no1, Bl. A3, 14o Esq., PT-150-132 Lisboa, tel.: +351/21 354 92 88, e-mail: mtamen@clix.pt

Řecko: Divadelníci hledají partnery k projektu Culture 2000 (březen 2002)

Maladie d´ Amour Theatre of Arts hledá partnery, s nimiž by se mohlo v roce 2003 zúčastnit evropského programu Culture 2000. Jde o soukromou organizaci se zkušeností v oblasti mezinárodní spolupráce, zaměřenou na performing arts (scénická umění), vizuální umění, nové technologie, kulturní administrativu a profesionální trénink.
Kontakt: Maladie d´Amour Theatre of Arts, P. O. Box 1040, GR-41221 Larissa, tel./fax +30/410 285 684, +30/977 925 118, e-mail: maladie@otenet.gr

Dánsko/Česká republika: Future Feature: Mladý dánský žurnalista z Prahy hledá kolegy pro společný projekt (květen 2002)

Future Feature chce být mezinárodním žurnalistickým projektem, založeným především na vzájemném zkontaktování, psaní a publikování. Projekt iniciuje skupina dánských žurnalistů v čele s Mads Rasmussenem Mariegaardem, žijícím v Praze. Hledá mladé lidi (18-30 let) z Evropy, kteří se zajímají o psaní, fotografování, média, kulturu a projektový managment.
Kontakt: Mads Rasmussen Mariegaard, Kutilova 4/3063, 143 00 Praha 4, tel.: +420/776 307 877, +420/241 761 675, e-mail: madsrasmussen@mailme.dk

Španělsko: Regionální vláda Castilla-La Mancha ve Španělsku hledá zahraniční partnery k účasti na projektu SOPHOCLES 2.003 v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Projekt je zaměřen na oslavu dva a půl tisíciletého výročí narození Sofokla prostřednictví uspořádání mezinárodního setkání studentů z různých zemí. Na tomto setkání budou mít studenti možnost hrát Sofoklova díla. Místem konání bude Segóobriga, jedno z nejkrásnějších a archeologicky nejzajímavějších míst Španělska.
Kontakt: D. Jaime Rodríguez Laguía, Delegación Provincial de Educación y Cultura de Cuenca Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, Avda. República Argentina, 16, ES-10071 Cuenca, tel.: +34/969 17 63 53, e-mail: jrlanguia@jccm.es
nebo D. Ainhoa González Sanz, Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, Rue de la Loi 83–85, B-1040-Bruxelles, tel.: +32/2/23 11 477

Belgie: Společnost Cirque´Conflex hledá partnery pro založení mezinárodní sítě organizací, které se zabývají tzv. sociální cirkus (srpen 2002)

Cílem je vytvořit prostor, kde může každý zakusit krásu cirkusového umění a objevit tento obor. V loňském roce uspořádala společnost setkání evropského cirkusu. Společnost by ráda vytvořila projekt, na který by žádala podporu v rámci programu Culture 2000 – výzvy na rok 2003. Bude se jednat o víceletý projekt – projekt musí zahrnovat organizace nejméně z pěti zemí, které se účastní programu a proto hledáme další partnery.
Kontakt: Maria Larotonda, E soaring@village.uunet.be

Malta: Manoel theatre hledá barokní a renesanční divadla v Evropě k učasti na projektu Síť barokních a renesančních divadel v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit mechanismus (síť) shromažďující zdroje a znalosti o barokních a renesančních divadlech v Evropě.
Důvod projektu
Barokní a renesanční divadla jsou specifická a jejich počet je omezený. Tato divadla vyžadují zvláštní přístup v oblastech jako je restaurování, údržba a přestavby. Výměna informací povede k užitečnému shromažďování zkušeností a know-how o těchto divadlech. Barokní a renesanční divadla navíc produkují specifické divadelní produkce, které kromě jiného propagují evropskou barokní a renesanční kulturu. Navrhovatelé projektu razí ideu, že větší propojení a spolupráce mezi těmito typy divadel povede k lepší výměně představení a zajistí i lepší propagaci barokní a renesanční kultury.
Rámec projektu
Bude vytvořena Organizace evropských barokních a renesančních divadel (EBRT). Tato síť bude mít administrativní centrum na Maltě a bude sídlit v divadle Manoel. Administrativní funkce tohoto centra budou mimo jiné zahrnovat:
- koordinaci všech aktivit, které bude provádět Organizace
- vytvoření a provozování webové stránky EBRT, kde budou uvedeny všechny materiály o síti a její aktivity
- vytvoření tištěného materiálu (teoretického a propagačního) s výsledky aktivit EBRT
Konkrétnější úkoly této Organizace budou následující:
- výměna divadelních prací
- sladění možností, financování a problémů, týkajících se údržby a restaurování
- soulad v porozumění archivních zdrojů, literatury, ikonografie, empirické a srovnávání evidence rozvoje barokní a renesanční kultury obecně i zmíněných divadel zvlášť
- shromažďování zkušeností a názorů ohledně autentické interpretace barokní hudby, písní a scénografických konceptů
- propagace a usnadnění výměny barokních a renesančních děl mezi divadly
Výsledky projektu
- vytvoření osobité a první Organizace barokních a renesančních divadel
- vytvoření denně fungujícího administrativního centra
- vytvoření speciálně zaměřeného webu
- výměna barokních a renesančních divadelních prací mezi evropskými zeměmi
Partneři projektu
Maltské divadlo Manoel hledá jako partnery další barokní a renesanční divadla v Evropě, a to jak z EU, tak z kandidátských zemí.
Kontakt: Stefano Mallia, tel.: +356/21 341 848/9, fax: +356/21 318 677, e-mail: stefano.mallia@emcs.com.mt

Itálie: Organizace Fondazione Nuova Orchestra Scarlatti hledá zahraniční partnery pro podání žádosti o podporu projektu v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Organizace organizuje koncerty a hudební akce v hlavních italských městech a podílela se na mnoha festivalech v italských a evropských městech.
Kontakt: Associazione Fondazione Nuova orchestra Scarlatti, Viale Gramsci 19, IT-80122 Napoli, tel.: +39/81 2404441, e-mail: silvia_schiavo@libero.it

Litva: Velké divadlo Vilnius (Didysis Vilniaus teatras), nestátní, soukromé divadlo, které se specializuje na moderní drama a hudbu, hledá partnery – spoluorganizátory pro projekt „Virtual Reality in the Theatre/Virtuální realita v divadle" v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Kontakt: Ieva Gircyte, Didysis Vilniaus teatras, tel.: +370/2/73 70 78, fax: +370/2/ 73 70 97, mob.: +370/686 83889, e-mail: ieva@dvt.lt, ievuzhe@yahoo.com, www.dvt.lt

Compagnie Pal Frenak hledá partnery pro uvedení svého představení v rámci evropského turné 2003–2004 v rámci programu Culture 2000 (srpen 2002)

Francouzsko-maďarský soubor moderního tance připravuje významné evropské turné pro sezónu 2003–2004, které by mělo zahrnout patnáct evropských zemí. Soubor nyní hledá koprodukční parnery.
Kontakt: tel.: +36/20/91 47 775, www.ciefrenak.org, www.ontheglobe.com

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru