1.3.6 - Evropské kulturní festivaly

 

Festivaly musí dosáhnout rozsáhlé tzv. evropské přidané hodnoty, širokého geografického dosahu a vysoké míry evropské viditelnosti /pokrytí. Festival se musí pohybovat po dobu minimálně 5 let na evropské úrovni a uvádět musí díla z nejméně 7 zemí účastnících se programu.

Podpora v rámci této linie bude přidělována na základě vymezení podporovaných aktivit v rámci projektu (focused management) do výše 100 000 € a 60 % celkových způsobilých nákladů. Způsobilé náklady jsou pouze náklady týkající se evropského rozměru akce.

Filmové festivaly NEJSOU způsobilé.

Termín uzávěrky je 15. listopadu 2012 POZOR NOVÝ TERMÍN UZÁVĚRKY JE 5. prosince 2012 (více o změně najdete zde).

Leták k programu Culture v češtině je ke stažení zde.

Příklady úspěšných projektů jsou uvedeny v publikaci vydané Evrpskou komisí. Ke stažení v angličtině, němčině nebo francouzštině je na http://ec.europa.eu/culture/news/culture-in-motion-conference-15-16-february-in-brussels_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru