1.2.2 - Literární překlady

Grant je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty-nakladatelství. Financování ze strany EU se pohybuje v rozmezí 2 000 až 60 000 eur a pokrývá náklady na překlad za předpokladu, že nepředstavují více než 50 % celkových (provozních) nákladů; na tento typ projektů se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci.

Termín uzávěrky je 6. února 2013.

Podrobný leták

Formuláře k žádosti o podporu jsou k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php

Leták k programu Culture (podmínky, tipy k vypracování žádosti) v češtině ke stažení zde.

Programový průvodce ke stažení ve všech úředních jazycích EU ke stažení zde.

Formuláře jsou k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Příklady úspěšných projektů jsou uvedeny v publikaci vydané Evrpskou komisí. Ke stažení v angličtině, němčině nebo francouzštině je na http://ec.europa.eu/culture/news/culture-in-motion-conference-15-16-february-in-brussels_en.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru