Zpráva o pracovním plánu pro kulturu 2015-2018 Promoting access to culture via digital means je online

Plným názvem se studie EU jmenuje Promoting access to culture via digital means - Policies and strategies for audience development : work plan for culture 2015-2018 a vyšla v červnu 2017.

Zpráva sleduje zrychlující se vývoj technologií a jejich dopady nejen na naše jednání, ale i na naše přemýšlení o našem chování. Zabývá se prací s publikem v těchto nových podmínkách a mimo jiné tím, že instituce a umělecké organizace (veřejné i soukromé), založené s cílem sloužit veřejnému zájmu, se nyní v důsledku digitalizace a nových nástrojů ocitají pozadu. Report sleduje potřebuju jejich rekalibrace, analyzuje je a předkládá možná řešení.

K dispozici je ZDE.Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru