Zahajovací seminář k programu Kreativní Evropa

Srdečně vás zveme na zahajovací seminář programu

KREATIVNÍ EVROPA

v pátek 29. listopadu 2013 od 10 do 15 hodin v kině Světozor, Vodičkova 39, Praha 1.

Seminář bude věnován představení nového programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA pro období let 2014-2020, který navazuje na stávající programy Kultura a MEDIA.

Cílovou skupinou programu jsou představitelé kulturních a kreativních odvětví včetně filmového průmyslu (veřejné, neziskové i soukromé organizace).

Prezentace jsou ke stažení na http://www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020 

Program semináře

  • Představení programu Kreativní Evropa (2014 - 2020): struktura programu a jeho cíle
  • Koordinace programu v ČR: konzultační a informační kanceláře
  • Vzájemné průniky a přesahy dílčích programů Kultura a MEDIA
  • Představení dílčích programů Kultura a MEDIA: podmínky pro žadatele, termíny výzev a uzávěrek (dva paralelní semináře)

Seminář je bezplatný.

Kontakt: Česká kancelář programu Kultura, E info@programculture.cz, T 224 809 118, MEDIA Desk ČR, E info@mediadeskcz.eu, T 221 105 209-210

www.programculture.czPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru