Žádejte o dotaci na literární překlady z programu EU Culture

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) vydala výzvu v rámci programu Culture - LITERÁRNÍ PŘEKLADY, linie 1.2.2.

Grant je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty − nakladatelství. Financování ze strany Evropské unie se pohybuje v rozmezí 2 000 až 60 000 eur a pokrývá náklady na překlad za předpokladu, že nepředstavují více než 50 % celkových (provozních) nákladů.

Informace a žádost ke stažení na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_122_2011_en.php 

Termín uzávěrky je 3. února 2011.

Letos poprvé se žádosti vyplňují také elektronicky. Česká kancelář programu Culture poskytuje zdarma konzultace k žádostem.

Kontakt:Česká kancelář Culture, Celetná 17, Praha 1, T 224 809 118, E info@programculture.czPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru