Výzva na mezinárodní projekty z programu Kultura zveřejněna

Výkonná agentura EACEA uveřejnila formuláře k žádosti o dotaci z evropského programu Culture na podporu mezinárodních projektů (linie 1.2.1 a 1.1) s uzávěrkou 3. října 2012 (uzávěrka byla posunuta na 7. listopadu 2012 /12.00 CET/ − pozn. České kanceláře programu Culture). Formuláře a veškeré instrukce najdete v angličtině, němčině nebo francouzštině na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php. Česká kancelář připravuje pro vážné zájemce pracovní seminář pro žadatele.

1.2.1 - Krátkodobé projekty

Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000−200 000 €.

1.1 - Dlouhodobé projekty

Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000−500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle.
Účelem finančních prostředků je napomoci vybudování nebo rozšíření zeměpisného dosahu projektu a zajištění jeho udržitelnosti i po uplynutí období financování.

Seminář pro žadatele

Seminář se koná 12. září od 14 hodin v Malém sále Institutu umění - Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1. Podmínkou účasti je zaslání předvyplněné žádosti o dotaci do 10. září 2012 na info@programculture.cz.
Prosíme o registraci na seminář na http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=834.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture, info@programculture.cz, T 224 809 118

www.programculture.cz


Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru