Výzva na literární překlady bude vyhlášená na začátku června 2017

Dlouho očekávaná výzva na podporu literárních překladů z programu Kreativní Evropa - Kultura pro nakladatele bude vyhlášená v prvních dnech měsíce června s uzávěrkou na konci července 2017.

Pravidla podpory se budou blížit výzvě s uzávěrkou v dubnu 2016. Zahájení projektu se očekává v období mezi lednem a březnem 2018 s možností požádat o dřívější zahájení projektu (pouze v odůvodněných případech).

Podmínky z poslední výzvy - JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ - najdete na www.programculture.cz/cs/vyzva-pro-literarni-preklady-2016

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa - Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru