Výzva k účasti na konferenci věnované budování publika

Evropská komise pořádá konferenci na podzim 2012 zaměřenou na téma budování publika. Za tímto účelem hledá příklady dobré praxe z této oblasti, jež jsou podpořeny z programů EU Culture a MEDIA.

„Tvůrčí Evropa“, návrh Evropské komise na budoucí dotační program zaměřený na kulturní a kreativní odvětví pro léta 2014-2020, zahrnuje nově i oblast budování publika, a tím docílit vyššího počtu diváků evropským kulturním dílům.

Za tímto účelem pořádá Evropská komise mezinárodní konferenci na téma Budování publika, jehož součástí bude také výměna zkušeností v rámci Evropy. Konference se bude konat na podzim 2012 v Bruselu.  V rámci této konference Komise hledá a ráda by představila některé projekty, které se zásadním způsobem tímto tématem zabývaly nebo zabývají a které byly podpořeny z programů EU Culture a MEDIA. Se svými projekty je možné se přihlásit do 9. března 2012 na E EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu.

Více v angličtině na http://ec.europa.eu/culture/news/09022012-audience_en.htmPortály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru