Výzva EU v oblasti kulturní statistiky

Dne 26. července 2012 Komise zveřejnila výzvu k podávání návrhů 2012 / S 142-236450 "Poskytování statistických služeb v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální ochrany". Cílem položky č. 2 této výzvy je vývoj a zavedení ukazatelů zaměstnanosti v kultuře.

Uzávěrka je 17. září 2012.

Více o této výzvě na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/calls_for_tenders/callsPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru