Výzva EU v oblasti kulturní statistiky

Dne 26. července 2012 Komise zveřejnila výzvu k podávání návrhů 2012 / S 142-236450 "Poskytování statistických služeb v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální ochrany". Cílem položky č. 2 této výzvy je vývoj a zavedení ukazatelů zaměstnanosti v kultuře.

Uzávěrka je 17. září 2012.

Více o této výzvě na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/calls_for_tenders/callsPortály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru