Výzva EACEA Podpora pro evropské platformy 2017 prodloužila uzávěrku a byla aktualizována

Hlásit se mohou platformy tvořené koordinačním subjektem a nejméně deseti členskými organizacemi, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura.

Krom jiného byly opravou dosavadního nařízení výzvy aktualizovány: směrnice, eForm, uživatelský příručka, rozpočtové soubory, FAQ a detailní popis projektu.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

W (české znění dokumentu výzvy) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3_2017_cfp-platforms_062017_cs.pdfPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru