Výstupy listopadové konference Beyond the Obvious: Belonging & Becoming jsou online

Konala se 15. - 17. 11. v Římě, organizovala ji Culture Action Europe a vhodně předcházela chystaný Evropský rok kulturního dědictví. Účastníci tak mohli společně reflektovat významy "patření někam" a "stávání se". Ptala se také, jak umělci, kulturní subjekty, angažovaní občané, politici, racionalisté i vizionáři mohou rozvíjet inkluzivní přináležitost?

Ptala se dále, jal lze na místní, národní a evropské úrovni vytvářet porozumění náležitosti založené na diverzitě a inkluzi? Jaká je zde role vzdělávání, participace, občanství v "aktivním stávání se"? Výstupy z konference prezentují zásadní myšlenky ze shromáždění Beyond the Obvious.

https://www.cae-bto.org/

FB https://www.facebook.com/CultureActionEuropePortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru