Výsledky - podpora krátkodobých projektů (linie 1.2.1)

V únoru 2012 Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy roku 2011 zaměřené na mezinárodní projekty spolupráce v rámci linie 1.2.1. Bylo podpořeno celkem 112 projektů v celkovou dotací EU ve výši 19.269.268,85 eur. Ze 13 podaných českých žádostí uspěly tři organizace: Divadlo Archa o.p.s., Česká centra, Nadace Arbor Vitae. Evropských projektu se bude účastnit i deset českých organizací v roli spoluorganizátora. Další uzávěrka je 1. října 2012.

VEDOUCÍ PROJEKTU:

 • Divadlo Archa o.p.s.
  // KARAOKE EUROPE
 • Česká centra
  // European Literature Nights
 • Nadace Arbor Vitae
  // START POINT, the exhibition of the best graduate works of European fine art academies

SPOLUORGANIZÁTOŘI:

 • Archeologický ústav AVČR
  // Archaeological Resources in Cultural Heritage, a European Standard
 • Happy Materials s.r.o.
  // Design and advanced materials as a driver of European innovation
 • CIANT (3 projekty)
  // Connecting Next Talents in Media Art
  // PARALLAX – Stereoscopic Video Art for Everybody in Europe
  // TRIBE - Transitory residency initiative of Balkan and East Europe
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  // EUR-TEXT - Back to the future!
 • Univerzita Karlova v Praze
  // Men and Books
 • Janáčkův máj o.p.s.
  // GLAGOLICA - A EUROPEAN MUSICAL LANGUAGE
 • DOX Centrum současného umění v Praze
  // START POINT, the exhibition of the best graduate works of European fine art academies
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
  // START POINT, the exhibition of the best graduate works of European fine art academies
 • Městský úřad Bystré
  // Europa Ludens
 • PaS de Theatre s.r.o.
  // Discovering Theatrelands

Program Culture, koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství.

Krátkodobé projekty (linie 1.2.1), v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000−200 000 €.
Celkové náklady na projekt by měli být rovnoměrné v závislosti na povahu projektu, všichni spoluorganizátoři se musí na projektu finančně, organizačně a kreativně podílet.

Ministerstvo kultury ČR spravuje dotační program na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programu EU Culture. Grantové řízení je určeno českým právnickým a fyzickým osobám s živnostenským oprávněním, které jsou "organizátory" nebo "spoluorganizátory" projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Culture.

Kompletní výsledky zveřejňovány na webové stránce Výkonné agentury EACEA http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_121_2011_en.php

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture, T 224 809 118, info@programculture.czPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru