Vyhledávání partnerů - rok 2011

Music in Death Camps (Polsko)

Polská Fundacja Fabryka Sztuki hledá spoluorganizátora pro projekt "Music in Death Camps".
Krátký popis projektu je v angličtině ke stažení zde.
Kontakt: Fundacja Fabryka Sztuki, Paweł Mazur, E pmazur@speakingconcerts.pl
www.speakingconcerts.pl

Taneční škola Riverpark (Slovensko)

Slovenská taneční škola Riverpark hledá spoluorganizátory pro projekt, který bude zaměřen na podporu mobility tanečníků.
Kontakt: Katarína Tkáčiková, River Park, E tkacikova@jtfg.com, T +421 911 425 330
www.riverparkdanceschool.sk

Reflexe evropské taneční kultury od minulosti do přítomnosti (Řecko)

Řecké instituce hledají partnera do Programmu Culture pro projekt Reflexe evropské taneční kultury od minulosti do přítomnosti. Cíli projektu jsou reflexe kořenů evropské kultury, výzkum a studie evropských tanečních zvyků. Pokud jde o Řecko a  Kypr, tak taneční tradice jsou zde sledovány od 5. století před Kristem. Podobně bychom chtěli zmapovat taneční tradice v jiných zemích Evropy.
Více informací naleznete zde: eu cult project.doc
Kontakt: Elena Ainali, E elenainal@yahoo.com, T 0030 6977 236 563

Ústřední národní knihovna (Černá hora)

Ústřední národní knihovna Černé Hory hledá projekty v rámci programu Culture, kterých by se mohla zúčastnit jako spoluorganizátorka nebo partnerka.
Kontakt: T + 382 41 234 243, E vjenceslava.sevaljevic@cnb.me, www.cnb.me

Catch the Rhythm (Finsko - Srbsko)

Srbsko-finská SEURA společnost připravuje evropský projekt "Catch the Rhythm". SEURA - Srbsko-finská společnost je dobrovolná, nevládní a nezisková asociace, jež vznikla za účelem dosažení vytýčených cílů v oblasti kultury, vzdělávání, umění, hudba, médií a propojuje srbské a finské občany, aby docházelo k vzájemné výměně zkušeností výše uvedených oblastí.
Popis projektu ke stažení v angličtině zde.
Kontakt: Miroslav Cvetković, SEURA - "Serbian-Finnish Society", Belgrade, Stanoja Glavaša 10, Srbsko, T 381 633 23810, E cvelebass@gmail.com

Art on the Run (Portugalsko)

Caravaggio Foundation (Malta) ve spolupráci s  Architecture Project (MT) and RAAK (UK) hledá další partnery pro projekt Art on the Run, jehož cílem je spolupráce lidí z různých prostředí a jejich snaha nalézt komplexní pohled na svět umění. Projekt Art on the Run dává příležitost mnoha lidem zajímajícím se o transkulturní projev a projev napříč uměleckým spektrem. Projekt bude, v závislosti na partnerských organizacích, obsahovat semináře, výstavy, vydávání knih, divadelní hry, krátké filmy, digitální aplikace atp. Do těchto aktivit budou zařazeny i  moderní formy umění jako jsou například graffiti art, digitální umění, animované umění, černé divadlo.

Více informací o projektu ke stažení: ART ON THE RUN - PARTNER SEARCH.pdf

Kontakt: Claude Calleja, E claude@iphl.eu

DODII-PARADOXISM VS COEUR DE L'EUROPE (Rumunsko)

Mezinárodní Akademie Mihai Eminescu ve  spolupráci s vydavatelstvím Bibliotheca, Rumunskou etnologickou společností, Rumunsko-indickou kulturní společností hledají partnery pro realizaci projektu DODII-PARADOXISM VS COEUR DE L'EUROPE (Dodiya-paradoxy vs srdce Evropy).
Kontakt: E george_anca@yahoo.com
Více informací o projektu ke stažení na PROJECT PROPOSAL.doc

Festival Following I. B. Singer's Traces (Polsko)

Polská kulturní instituce The "Grodzka Gate – NN Theatre” Centre hledá partnery pro druhý ročník festivalu FOLLOWING I. B. SINGER'S TRACES. Více informací o projektu naleznete na v příloze a na www.sladamisingera.teatrnn.pl nebo www.facebook.com/sladamisingera. NN Grodzka Theatre Festiwal Sladami Singera 04.08.2011.doc

Kontakt: Aleksandra Duź, E ola.duz@tnn.lublin.pl

A Companhia de Dança Paula Marques (Portugalsko)

Portugalská taneční akademie hledá partnery pro spolupráci v oblasti moderního tance, který se představí v  Portugalsku, Jihoafrické republice a v dalších nejméně třech evropských zemích. Projekt bude usilovat o získání dotace v rámci programu Culture, linie 1.3.6 - mezinárodní projekty s Jihoafrickou republikou.Více o projektu na http://cdpm.yolasite.com/

Műcsarnok/Kunsthalle Budapest (Maďarsko)

Výstavní síň současného umění hledá partnery pro mezinárodní projekt v oblasti výtvarného umění, muzejnictví nebo výtvarného vzdělání. Műcsarnok je kreativní centrum a prostor pro střetávání současné kultury. Kunsthalle je zaměřena na podporu a předvádění progresivních umělců a jejich děl a mapuje tak současnou mezinárodní i maďarskou scénu.
Kontakt:
Műcsarnok; Laura Sipos, E lsipos@mucsarnok.hu, T+36 309768144
www.mucsarnok.hu

Umělecká organizace z Polska hledá partnery

Polská organizace hledá partnery a to pro projekt podpořený Programem Culture EU. Výzva se týká organizací zejména z evropských zemí, Mexika, Kanady, Austrálie. Projekt by byl dotován z  linií 1,1; 1.2.1; 1.3.5.; 1.3.6. Jednalo by se o umělecké aktivity ve spojení s festivalem klasické kytary a také o organizaci koncertů pravoslavné hudby.
Kontakt: Dorota Gębska, E akmuzyka2@wp.pl, T +49 - 691 505 165, 49-22- 754 66 56 (evening), www.wfg.com.pl, www.akmuzyka.and.pl

Click and Paint Across Europe by YOLD!

Srbské olympijské hnutí třetího věku hledá parntery k účasti na na projektu - CLICK AND PAINT ACROSS EUROPE by YOLD! v rámci výzvy programu EU Culture, linie 1 (s uzávěrkou 5. října 2011). Aktivity se konají v  oblasti sportu, kultury, vzdělávání a další.
Popis projektu ke stažení zde.
Kontakt: Djordje Maričić (executive board member), E djordje@kfdconsulting.at, T +381 64 668 8638,www.olimpijada3d.org

Masks On Stage (Itálie)

Jedná se o dvouletý projekt iniciovaný v loňském roce italským partnerem TeatroVivo a  finančně podpořený evropskou agenturou EACEA a Česko-německým fondem budoucnosti. Deset herců vyslaných všemi pěti zúčastněnými zeměmi – Itálie, Francie, Španělsko, Německo a ČR – absolvuje v partnerských zemích všestranné herecké workshopy zaměřené zejména na komedii dell’arte. Pod vedením řady mezinárodních pedagogů vznikl na podzim 2010  kompaktní divadelní soubor Masks On Stage, který se v tuto chvíli chystá na letní turné po Evropě a zavítá i do ČR. Na festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks uvidíme dvě představení: Pinocchio a Peršan.
Divadelní společnost Masks On Stage přibírá nové členy z řad českých herců pro druhou polovinu trvání projektu i další umělecké působení. Využijte této jedinečné mezinárodní zkušenosti a  hlaste se na E katerina.bohadlova@gmail.com
www.masksonstage.eu

www.theatrum.zde.cz
www.facebook.com/TheatrumKuks

The New Band (Francie)

Francouzská organizace Nantes Europe Express hledá partnery k mezinárodnímu projektu i z České republiky. V rámci projektu by měla skupina mladých umělců vyrazit na dvouměsíční turné po několika evropských městech střední a východní Evropy.
Více o projektu zde.
Kontakt: Camille Jean-Marchessaux, Coordinatrice de projets européens, Nantes-Europe-Express, Conducteur du projet: Albert Magister, 44 rue Fouré, 44000 Nantes, SIRET: 509 560 694 000 1D, www.nantes-europe-express.eu

AURA zprostředkuje kontakt s islandskou kulturní scénou (Island)

Konzultační firma Aura nabízí zprostředkovat spolupráci s islandskými kulturními organizacemi, které mají zájem o mezinárodní projekty v rámci programu Culture nebo jiných programů.
Více na http://auraarts.wordpress.com/english/global-collaboration/
Kontakt: Signý Leifsdóttir, E signy@auraarts.net

L'IMPRIMERIE "Théâtre de Rive de Gier" (Francie)

Jedná se o divadelní projekt, jehož těžištěm bude reciproční výměna umělců. Partnerem by mělo být divadlo nebo organizace, která disponuje sálem s  kapacitou do 200 míst.
Aktuálně jsou do projektu zapojené tyto organizace:

Kontakt: Roland Comte, L'IMPRIMERIE "Théâtre de Rive de Gier", 22 Rue Claude Drivon, 42800 RIVE DE GIER, Francie, T 04 77 83 46 35

Abbaye aux Dames (Francie)

Abbaye aux Dames, European Centre for Musical Research and Performance, hledá partnery pro mezinárodní projekt, kteří by společně žádali o  podporu z programu EU Culture (uzávěrka 5. října 2011). Cílem projektu je podpora klasického a romantického repertoáru jako základního prvku evropského hudebního dědictví, a také podopra interdisciplinárního propojování hudby a  designu.
Pro projekt jsou vhodné následující kulturní organizace: hudební konzervatoře, orchestry, instituce a knihovny, koncertní sály a festivaly, ale i  vysoké školy umění a designu nebo návrhářství. Více o projektu ke stažení zde.
Kontakt:
M. Vincent Soccodato, koordinátor evropských projektů, E soccodato@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org

CARMEN FOREVER (Itálie)

Carmen Forever je název italského projektu, který hodlá žádat o dotace v  rámci krátkodobých projektů programu EU Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Cílem projektu je šíření uměleckého a kulturního dědictví operní tradice prostřednictvím volného čtení jednoho z Bizetových mistrovských děl, Carmen. Projekt je zaměřený na mládež. Více o projektu ke stažení zde.
Kontakt: Gianfranca Pochettino, E gianpoc@fastwebnet.it

Residency quarter (Slovinsko)

Residency quarter je ambiciózní plán slovinského nakladatelství Ekslibris, které chce navázat spojení s  dalšími rezidenčními centry v Evropě. Rezidenční pobyty jsou plánovány pro umělce všech uměleckých odvětví, doba rezidence by měla být 2-3 měsíce. Nakladatelství Ekslibris hodlá požádat o podporu z programu EU Culture, jehož uzávěrka je je 1. října 2011.
Nakladatelství Ekslibris (Slovinsko) zahajuje mezinárodní rezidenční program "Residency quarter" pro talentované umělce Lubljaně. Takto by by vznikla vazba mezi spisovateli, překladateli a ostatními umělci a vytvořila se tak platforma k výměně kreativního potenciálu. 
V první fázi projektu nakladatelství Ekslibris vybralo šest umělců z různých oblastí (malíř, spisovatel, loutkář, oděvní návrhář, fotograf, básník), kteří budou v  rámci lubljanské rezidence tvořit. Spisovatelé vydají svou práci v  nakladatelství Ekslibris a další umělci budou vystavovat svá díla v  tištěných katalozích a na výstavě, která bude následovat po skončení rezidence.
Další fáze počítá s výměnou umělců mezi podobnými rezidenčními centry v Evropě. Partnerské instituce budou vybírat své umělce a přijímat umělce z ostatních evropských rezidenčních center. Zahájení projektu je plánováno na květen 2012.
Kontakt: Gregor Podobnikar, E urednistvo@ekslibris.si, T +386 5 901 52 94, www.ekslibris.si

Médiathèque (Francie, Belgie)

Dvě asociace, belgická MédiathèqueQwart z Francie spojily své síly, aby existující Médiathèque rozšířily do evropského kontextu pod názvem projektu "Archipel, an organology of modern music". Tyto asociace hledají pro svůj projekt třetího partnera, se kterým hodlají žádat o dotaci z programu Culture, jehož uzávěrka je 1. října 2011.
Partnerská organizace by se měla orientovat v oblasti experimenální hudby nebo sound artu. Může jít o organizátora festivalu, nahrávací nebo produkční společnosti.
Popis projektu v angličtině ke stažení zde.
Kontakt:
Pierre HEMPTINNE, E pierre.hemptinne@lamediatheque.be

Art and Rhythm (Španělsko)

Španělská mezinárodní kulturní organizace Art and Rhythm hodlá vytvořit síť neziskových kulturních asociací, jež se zabývají různými obory umění, hudby a/nebo společenský tanec. K  tomuto inovativnímu hudebnímu projektu hledají partnery z České republiky. Síť bude usilovat o  získání dotace z programu EU Culture 2007-2013. Spolupráce bude zaměřena na Evropu, ale i na Latinskou Ameriku.
Kontakt: Miguel Ángel Lucía Asín, předseda, Art and Rhythm, International Cultural Organization, T +34 660 530864, E presidencia@arteyritmo.orgwww.arteyritmo.org

Literature At Eye Level (Německo)

Berlínský literární prostor Lettrétage hledá partnery k realizaci projektu “Literatur auf Augenhöhe – Literature At Eye Level”, se kterým hodlají žádat o  grant z programu EU Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Cílem projektu je zřízení sítě aktérů literární scény (nezávislí nakladatelé, pořadatelé akcí, literární časopisy...), kteří propagují nové literární směry, mladé autory atd. mimo zavedné literární instituce. Popis projektu ke stažení zde.
Kontakt: Katharina Deloglu, Literaturhaus Lettrétage e.V., Methfesselstr. 23-25, D-10965 Berlin, M 0151.59 17 26 50, www.lettretage.de

Design: The Evolution of an Archetype? (Slovinsko)

Museum of Architecture and Design a sdružení PEKINPAH (Slovinsko) hledají partnery k připravovanému evropskému projektu, který hodlají předložit k výzvě o podporu z EU programu Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Iniciátoři projektu hodlají spolupracovat s vědeckými institucemi, muzei, jež se zabývají teorií designu a jeho výzkumem (další přidružené oblasti jsou kulturologie, filozofie, archetypální pedagogika, umění, věda).
Návrh projektu ke stažení v angličtině zde.
Kontakt:
Museum of Architecture and Design, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana, T +386 1 5484 270, cvetka.pozar@mao.si, Društvo Pekinpah, Ob žici 3, 100 Ljubljana, posta@pekinpah.com

Brass Music Festival in Mexico (Mexiko)

University of Applied Sciences of the Bay of Banderas v Mexiku hledá partnery připravovaný hudební projekt na který hodlají žádat o dotaci v rámci programu EU Culture, linie 1.3.5 - Spolupráce se třetími zeměmi, jehož uzávěrka je 3. května 2011. Popis projektu zde.
Kontakt: Alexander Sell, asell@utbb.edu.mx

Projekt Crossing (Chorvatsko)

Chorvatský projekt Crossing hledá partnery k  účasti v rámci programu EU Culture s uzávěrkou v říjnu 2011. Jedná se o  projekt zaměřený na umělecký výzkum rituálního dědictví. Jednotliví partneři sestaví kreativní tým, s choreografem, skladatelem/hudebníkem a  lektorem. Popis projektu najdete v angličtině zde.
Kontakt: Mr. Emil Matešić, Ožujska 3, 10000 Zagreb, Croatia, E emil.matesic@zg.t-com.hr, M +385 (0) 913337571

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 364)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nerve Centre (severní Irsko) hledá pražskou galerii/instituci pro společný projekt o Gilles Caronovi - výzva

Projekt nese název Making Citizens, Making Icons: Gilles Caron and the iconography of civil rights a tématizovat bude reprezentaci revoltujících občanů, těl skrze Caronovi fotografie a bohatý, nejen výstavní, program. Krom irského centra zapojí jednu pařížskou a pražskou galerii. Uzávěrka je 22. 11. 2017.

10.11.2017 16:12 Více

Zemun Small Art Centre (Srbsko) chystá platformu Muzea korupce a hledá partnery - výzva

Interdisciplinární protikorupční platforma má představovat sbírku korupčních mechanismů a případů, uvést doplňující uměleckou tvorbu a výzkum a do boje proti korupci zapojit spřízněné organizace z celé Evropy. Hledají mimo jiné projektového lídra. Uzávěrka je 1. 12. 2017.

8.11.2017 23:13 Více

ENCC žádá o zaslání informacích o inkluzivních divadlech pro neslyšící po celé Evropě pro společný projekt

Evropský projekt DEAF -Theatre chce spojit evropskou komunitu neslyšících a hledat nové cesty pro bilingvinní, inkluzivní divadlo pro neslyšící - se znakovým jazykem i mluveným slovem. Aktuálně pátrá a shání informace o divadlech pro neslyšící i neslyšících hercích, aby je bylo možno zkontaktovat. Stačí jen zaslat mail zpět s několika údaji.

8.11.2017 22:24 Více

FARIS Kalamata (Řecko) hledá partnery ke společnému uměleckému projektu - výzva

FARIS z oblasti Kalamata poskytuje řadu kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit. Má rovněž hudební, uměleckou a taneční školu a organizuje výstavy, koncerty či představení. Aktuální projekt se chce zaměřit na tanec či hudbu. Ucházet se v tomto chce o grant z programu Kreativní Evropa - Kultura. Dle typu grantu je uzávěrka 22.11. 2017 nebo 18.1.2018.

7.11.2017 17:09 Více

Selina Productions (Řecko) hledá partnery ke společenému kulturně hudebnímu projektu Relevations - výzva

Projekt spojí umělce z nejrůznějších oblastí. Dostanou příležitost tvořit a prezentovat se ve společném díle inspirovaném biblickým Zjevením Janovým, Apokalypsou, tedy více než 2000 let starým kanonickým textem, který inspiruje lidstvo napříč věky. Týká se to hudby, vizuálního umění, digitálu (3D a mapping) či live streamingu. Uzávěrka 18. 1. 2018.

1.11.2017 21:19 Více

Akershus (Norsko) hledá partnery pro projekt v rámci European Year of Cultural Heritage - výzva

Obec Akreshus se chce v projektu zaměřit na kulturní dědictví, historii, archeologii a kulturní vztahy mezi Norskem a střední Evropou či německými oblastmi. Sledovat chce linii do středověku, zaměřit se na obchodní vztahy, identitu a staré obchodní stezky. Ideální uchazeči by měli pocházet z univerzitního či muzejního sektoru, či se dotýkat kulturního dědictví. Uzávěrka 8. 11. 2017.

31.10.2017 10:50 Více

Arhitext Design Foundation (Rumunsko) hledá partnery pro projekt o architektuře, urbanismu a společnosti - výzva

Projekt bude veden jako proces kritického zkoumání, průzkumu, vyhodnocení a sledování šíření tendencí současné architektury ve střední a východní Evropě. Zahájen bude od poloviny roku 2018 a obsáhne jak tematický modul, tak část týkající se udílení cen. Hlásit se lze do 20. 11. 2017.

31.10.2017 9:57 Více

RIJEKA 2020 (Chorvatsko) hledá partnery k projektu kulturního dědictví zaměřeného na zvony a zvoníky - výzva

Projekt chce navázat na historickou tradici skupin "zvoníků", kteří v rámci (nejen) karnevalových průvodů obchází městem a zvoněním zahání zimu či zlé duchy. Tato tradice je rozšířená po celé Evropě, ale v Rijece je pokládána za chráněné dědictví, aktivně pěstována a projekt by tuto tradici chtěl rekontextualizovat v alternativní podobě v 21. století. Hlásit se mohou libovolné kulturní subjekty do 22. 11. 2017.

30.10.2017 15:10 Více

Pro Media Production (Srbsko) hledá partnery k projektu pro podporu podnikání LGBT komunity v kultuře - výzva

Agentura má s projekty zaměřenými na LGBT komunitu zkušenosti a aktuálně pracuje na několika, které jim poskytnou více autonomního mediálního prostoru. Projekt na podporu jejich podnikání (které je mnohdy, v Srbsku prokazatelně, omezováno) v kultuře má podpořit jejich podniky a stát se finančně samostatným a udržitelným. Cílí na veškeré zapojené země. Uzávěrka 1. 12. 2017.

26.10.2017 15:14 Více

Institut ochrany kulturního dědictví v Kraljevu hledá partnery k projektu (nejen) kulturního turismu - výzva

Konkrétně se projekt má týkat kulturního turismu (pěší turistika a dědictví), nových byznys modelů (příručka s trasami a výkladem) a ochrany kulturního dědictví vůbec. Pracovní název je Hiking Heritage Trails. Adresovat a spojit chce organizace ochrany dědictví, IT subjekty a sportovní/outdoorové skupiny. Uzávěrka 10. 12. 2017.

26.10.2017 14:31 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 364)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru