Vyhledávání partnerů - rok 2011

Music in Death Camps (Polsko)

Polská Fundacja Fabryka Sztuki hledá spoluorganizátora pro projekt "Music in Death Camps".
Krátký popis projektu je v angličtině ke stažení zde.
Kontakt: Fundacja Fabryka Sztuki, Paweł Mazur, E pmazur@speakingconcerts.pl
www.speakingconcerts.pl

Taneční škola Riverpark (Slovensko)

Slovenská taneční škola Riverpark hledá spoluorganizátory pro projekt, který bude zaměřen na podporu mobility tanečníků.
Kontakt: Katarína Tkáčiková, River Park, E tkacikova@jtfg.com, T +421 911 425 330
www.riverparkdanceschool.sk

Reflexe evropské taneční kultury od minulosti do přítomnosti (Řecko)

Řecké instituce hledají partnera do Programmu Culture pro projekt Reflexe evropské taneční kultury od minulosti do přítomnosti. Cíli projektu jsou reflexe kořenů evropské kultury, výzkum a studie evropských tanečních zvyků. Pokud jde o Řecko a  Kypr, tak taneční tradice jsou zde sledovány od 5. století před Kristem. Podobně bychom chtěli zmapovat taneční tradice v jiných zemích Evropy.
Více informací naleznete zde: eu cult project.doc
Kontakt: Elena Ainali, E elenainal@yahoo.com, T 0030 6977 236 563

Ústřední národní knihovna (Černá hora)

Ústřední národní knihovna Černé Hory hledá projekty v rámci programu Culture, kterých by se mohla zúčastnit jako spoluorganizátorka nebo partnerka.
Kontakt: T + 382 41 234 243, E vjenceslava.sevaljevic@cnb.me, www.cnb.me

Catch the Rhythm (Finsko - Srbsko)

Srbsko-finská SEURA společnost připravuje evropský projekt "Catch the Rhythm". SEURA - Srbsko-finská společnost je dobrovolná, nevládní a nezisková asociace, jež vznikla za účelem dosažení vytýčených cílů v oblasti kultury, vzdělávání, umění, hudba, médií a propojuje srbské a finské občany, aby docházelo k vzájemné výměně zkušeností výše uvedených oblastí.
Popis projektu ke stažení v angličtině zde.
Kontakt: Miroslav Cvetković, SEURA - "Serbian-Finnish Society", Belgrade, Stanoja Glavaša 10, Srbsko, T 381 633 23810, E cvelebass@gmail.com

Art on the Run (Portugalsko)

Caravaggio Foundation (Malta) ve spolupráci s  Architecture Project (MT) and RAAK (UK) hledá další partnery pro projekt Art on the Run, jehož cílem je spolupráce lidí z různých prostředí a jejich snaha nalézt komplexní pohled na svět umění. Projekt Art on the Run dává příležitost mnoha lidem zajímajícím se o transkulturní projev a projev napříč uměleckým spektrem. Projekt bude, v závislosti na partnerských organizacích, obsahovat semináře, výstavy, vydávání knih, divadelní hry, krátké filmy, digitální aplikace atp. Do těchto aktivit budou zařazeny i  moderní formy umění jako jsou například graffiti art, digitální umění, animované umění, černé divadlo.

Více informací o projektu ke stažení: ART ON THE RUN - PARTNER SEARCH.pdf

Kontakt: Claude Calleja, E claude@iphl.eu

DODII-PARADOXISM VS COEUR DE L'EUROPE (Rumunsko)

Mezinárodní Akademie Mihai Eminescu ve  spolupráci s vydavatelstvím Bibliotheca, Rumunskou etnologickou společností, Rumunsko-indickou kulturní společností hledají partnery pro realizaci projektu DODII-PARADOXISM VS COEUR DE L'EUROPE (Dodiya-paradoxy vs srdce Evropy).
Kontakt: E george_anca@yahoo.com
Více informací o projektu ke stažení na PROJECT PROPOSAL.doc

Festival Following I. B. Singer's Traces (Polsko)

Polská kulturní instituce The "Grodzka Gate – NN Theatre” Centre hledá partnery pro druhý ročník festivalu FOLLOWING I. B. SINGER'S TRACES. Více informací o projektu naleznete na v příloze a na www.sladamisingera.teatrnn.pl nebo www.facebook.com/sladamisingera. NN Grodzka Theatre Festiwal Sladami Singera 04.08.2011.doc

Kontakt: Aleksandra Duź, E ola.duz@tnn.lublin.pl

A Companhia de Dança Paula Marques (Portugalsko)

Portugalská taneční akademie hledá partnery pro spolupráci v oblasti moderního tance, který se představí v  Portugalsku, Jihoafrické republice a v dalších nejméně třech evropských zemích. Projekt bude usilovat o získání dotace v rámci programu Culture, linie 1.3.6 - mezinárodní projekty s Jihoafrickou republikou.Více o projektu na http://cdpm.yolasite.com/

Műcsarnok/Kunsthalle Budapest (Maďarsko)

Výstavní síň současného umění hledá partnery pro mezinárodní projekt v oblasti výtvarného umění, muzejnictví nebo výtvarného vzdělání. Műcsarnok je kreativní centrum a prostor pro střetávání současné kultury. Kunsthalle je zaměřena na podporu a předvádění progresivních umělců a jejich děl a mapuje tak současnou mezinárodní i maďarskou scénu.
Kontakt:
Műcsarnok; Laura Sipos, E lsipos@mucsarnok.hu, T+36 309768144
www.mucsarnok.hu

Umělecká organizace z Polska hledá partnery

Polská organizace hledá partnery a to pro projekt podpořený Programem Culture EU. Výzva se týká organizací zejména z evropských zemí, Mexika, Kanady, Austrálie. Projekt by byl dotován z  linií 1,1; 1.2.1; 1.3.5.; 1.3.6. Jednalo by se o umělecké aktivity ve spojení s festivalem klasické kytary a také o organizaci koncertů pravoslavné hudby.
Kontakt: Dorota Gębska, E akmuzyka2@wp.pl, T +49 - 691 505 165, 49-22- 754 66 56 (evening), www.wfg.com.pl, www.akmuzyka.and.pl

Click and Paint Across Europe by YOLD!

Srbské olympijské hnutí třetího věku hledá parntery k účasti na na projektu - CLICK AND PAINT ACROSS EUROPE by YOLD! v rámci výzvy programu EU Culture, linie 1 (s uzávěrkou 5. října 2011). Aktivity se konají v  oblasti sportu, kultury, vzdělávání a další.
Popis projektu ke stažení zde.
Kontakt: Djordje Maričić (executive board member), E djordje@kfdconsulting.at, T +381 64 668 8638,www.olimpijada3d.org

Masks On Stage (Itálie)

Jedná se o dvouletý projekt iniciovaný v loňském roce italským partnerem TeatroVivo a  finančně podpořený evropskou agenturou EACEA a Česko-německým fondem budoucnosti. Deset herců vyslaných všemi pěti zúčastněnými zeměmi – Itálie, Francie, Španělsko, Německo a ČR – absolvuje v partnerských zemích všestranné herecké workshopy zaměřené zejména na komedii dell’arte. Pod vedením řady mezinárodních pedagogů vznikl na podzim 2010  kompaktní divadelní soubor Masks On Stage, který se v tuto chvíli chystá na letní turné po Evropě a zavítá i do ČR. Na festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks uvidíme dvě představení: Pinocchio a Peršan.
Divadelní společnost Masks On Stage přibírá nové členy z řad českých herců pro druhou polovinu trvání projektu i další umělecké působení. Využijte této jedinečné mezinárodní zkušenosti a  hlaste se na E katerina.bohadlova@gmail.com
www.masksonstage.eu

www.theatrum.zde.cz
www.facebook.com/TheatrumKuks

The New Band (Francie)

Francouzská organizace Nantes Europe Express hledá partnery k mezinárodnímu projektu i z České republiky. V rámci projektu by měla skupina mladých umělců vyrazit na dvouměsíční turné po několika evropských městech střední a východní Evropy.
Více o projektu zde.
Kontakt: Camille Jean-Marchessaux, Coordinatrice de projets européens, Nantes-Europe-Express, Conducteur du projet: Albert Magister, 44 rue Fouré, 44000 Nantes, SIRET: 509 560 694 000 1D, www.nantes-europe-express.eu

AURA zprostředkuje kontakt s islandskou kulturní scénou (Island)

Konzultační firma Aura nabízí zprostředkovat spolupráci s islandskými kulturními organizacemi, které mají zájem o mezinárodní projekty v rámci programu Culture nebo jiných programů.
Více na http://auraarts.wordpress.com/english/global-collaboration/
Kontakt: Signý Leifsdóttir, E signy@auraarts.net

L'IMPRIMERIE "Théâtre de Rive de Gier" (Francie)

Jedná se o divadelní projekt, jehož těžištěm bude reciproční výměna umělců. Partnerem by mělo být divadlo nebo organizace, která disponuje sálem s  kapacitou do 200 míst.
Aktuálně jsou do projektu zapojené tyto organizace:

Kontakt: Roland Comte, L'IMPRIMERIE "Théâtre de Rive de Gier", 22 Rue Claude Drivon, 42800 RIVE DE GIER, Francie, T 04 77 83 46 35

Abbaye aux Dames (Francie)

Abbaye aux Dames, European Centre for Musical Research and Performance, hledá partnery pro mezinárodní projekt, kteří by společně žádali o  podporu z programu EU Culture (uzávěrka 5. října 2011). Cílem projektu je podpora klasického a romantického repertoáru jako základního prvku evropského hudebního dědictví, a také podopra interdisciplinárního propojování hudby a  designu.
Pro projekt jsou vhodné následující kulturní organizace: hudební konzervatoře, orchestry, instituce a knihovny, koncertní sály a festivaly, ale i  vysoké školy umění a designu nebo návrhářství. Více o projektu ke stažení zde.
Kontakt:
M. Vincent Soccodato, koordinátor evropských projektů, E soccodato@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org

CARMEN FOREVER (Itálie)

Carmen Forever je název italského projektu, který hodlá žádat o dotace v  rámci krátkodobých projektů programu EU Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Cílem projektu je šíření uměleckého a kulturního dědictví operní tradice prostřednictvím volného čtení jednoho z Bizetových mistrovských děl, Carmen. Projekt je zaměřený na mládež. Více o projektu ke stažení zde.
Kontakt: Gianfranca Pochettino, E gianpoc@fastwebnet.it

Residency quarter (Slovinsko)

Residency quarter je ambiciózní plán slovinského nakladatelství Ekslibris, které chce navázat spojení s  dalšími rezidenčními centry v Evropě. Rezidenční pobyty jsou plánovány pro umělce všech uměleckých odvětví, doba rezidence by měla být 2-3 měsíce. Nakladatelství Ekslibris hodlá požádat o podporu z programu EU Culture, jehož uzávěrka je je 1. října 2011.
Nakladatelství Ekslibris (Slovinsko) zahajuje mezinárodní rezidenční program "Residency quarter" pro talentované umělce Lubljaně. Takto by by vznikla vazba mezi spisovateli, překladateli a ostatními umělci a vytvořila se tak platforma k výměně kreativního potenciálu. 
V první fázi projektu nakladatelství Ekslibris vybralo šest umělců z různých oblastí (malíř, spisovatel, loutkář, oděvní návrhář, fotograf, básník), kteří budou v  rámci lubljanské rezidence tvořit. Spisovatelé vydají svou práci v  nakladatelství Ekslibris a další umělci budou vystavovat svá díla v  tištěných katalozích a na výstavě, která bude následovat po skončení rezidence.
Další fáze počítá s výměnou umělců mezi podobnými rezidenčními centry v Evropě. Partnerské instituce budou vybírat své umělce a přijímat umělce z ostatních evropských rezidenčních center. Zahájení projektu je plánováno na květen 2012.
Kontakt: Gregor Podobnikar, E urednistvo@ekslibris.si, T +386 5 901 52 94, www.ekslibris.si

Médiathèque (Francie, Belgie)

Dvě asociace, belgická MédiathèqueQwart z Francie spojily své síly, aby existující Médiathèque rozšířily do evropského kontextu pod názvem projektu "Archipel, an organology of modern music". Tyto asociace hledají pro svůj projekt třetího partnera, se kterým hodlají žádat o dotaci z programu Culture, jehož uzávěrka je 1. října 2011.
Partnerská organizace by se měla orientovat v oblasti experimenální hudby nebo sound artu. Může jít o organizátora festivalu, nahrávací nebo produkční společnosti.
Popis projektu v angličtině ke stažení zde.
Kontakt:
Pierre HEMPTINNE, E pierre.hemptinne@lamediatheque.be

Art and Rhythm (Španělsko)

Španělská mezinárodní kulturní organizace Art and Rhythm hodlá vytvořit síť neziskových kulturních asociací, jež se zabývají různými obory umění, hudby a/nebo společenský tanec. K  tomuto inovativnímu hudebnímu projektu hledají partnery z České republiky. Síť bude usilovat o  získání dotace z programu EU Culture 2007-2013. Spolupráce bude zaměřena na Evropu, ale i na Latinskou Ameriku.
Kontakt: Miguel Ángel Lucía Asín, předseda, Art and Rhythm, International Cultural Organization, T +34 660 530864, E presidencia@arteyritmo.orgwww.arteyritmo.org

Literature At Eye Level (Německo)

Berlínský literární prostor Lettrétage hledá partnery k realizaci projektu “Literatur auf Augenhöhe – Literature At Eye Level”, se kterým hodlají žádat o  grant z programu EU Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Cílem projektu je zřízení sítě aktérů literární scény (nezávislí nakladatelé, pořadatelé akcí, literární časopisy...), kteří propagují nové literární směry, mladé autory atd. mimo zavedné literární instituce. Popis projektu ke stažení zde.
Kontakt: Katharina Deloglu, Literaturhaus Lettrétage e.V., Methfesselstr. 23-25, D-10965 Berlin, M 0151.59 17 26 50, www.lettretage.de

Design: The Evolution of an Archetype? (Slovinsko)

Museum of Architecture and Design a sdružení PEKINPAH (Slovinsko) hledají partnery k připravovanému evropskému projektu, který hodlají předložit k výzvě o podporu z EU programu Culture s uzávěrkou 1. října 2011. Iniciátoři projektu hodlají spolupracovat s vědeckými institucemi, muzei, jež se zabývají teorií designu a jeho výzkumem (další přidružené oblasti jsou kulturologie, filozofie, archetypální pedagogika, umění, věda).
Návrh projektu ke stažení v angličtině zde.
Kontakt:
Museum of Architecture and Design, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana, T +386 1 5484 270, cvetka.pozar@mao.si, Društvo Pekinpah, Ob žici 3, 100 Ljubljana, posta@pekinpah.com

Brass Music Festival in Mexico (Mexiko)

University of Applied Sciences of the Bay of Banderas v Mexiku hledá partnery připravovaný hudební projekt na který hodlají žádat o dotaci v rámci programu EU Culture, linie 1.3.5 - Spolupráce se třetími zeměmi, jehož uzávěrka je 3. května 2011. Popis projektu zde.
Kontakt: Alexander Sell, asell@utbb.edu.mx

Projekt Crossing (Chorvatsko)

Chorvatský projekt Crossing hledá partnery k  účasti v rámci programu EU Culture s uzávěrkou v říjnu 2011. Jedná se o  projekt zaměřený na umělecký výzkum rituálního dědictví. Jednotliví partneři sestaví kreativní tým, s choreografem, skladatelem/hudebníkem a  lektorem. Popis projektu najdete v angličtině zde.
Kontakt: Mr. Emil Matešić, Ožujska 3, 10000 Zagreb, Croatia, E emil.matesic@zg.t-com.hr, M +385 (0) 913337571

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 337)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Umělecká agentura GAP (Polsko) se nabízí jako partner ke kulturním projektům - výzva

Týkat se to má konkrétně projektů organizovaných na základě priorit Kreativní Evropy, ale organizace je otevřena i aktivitám mimo její rámec. GAP se obzvláště zaměřuje na hudbu, divadlo, vizuální umění, kreativní průmysly, kulturní vzdělávání, ekonomiku umění, byznys atd.

18.9.2017 16:00 Více

Centrum pro kulturu a vzdělávání Božidarac 1947 (Bělehrad) hledá partnery k projektu vzdělání v kreativním sektoru

Srbská nezisková organizace by se ráda stala partnerem v projektu, který by zahrnoval kurzy celoživotního vzdělávání. Už nyní nabízí řadu kurzů, ale chtěla by spektrum rozšířit o kurzy zaměřené na kreativní průmysly či práci s publikem. Uzávěrka je do prosince 2017.

16.9.2017 13:51 Více

Le Monde des Possibles (Belgie) hledá partnery pro vytvoření evropské sítě pro kulturní projekty uprchlíků

Le Monde des Possibles je vzdělávacím centrem pro uprchlíky a žadatele o azyl. Projekt Babylon má adresovat interdisciplinární problémy kulturně kooperativního modelu. Má vzniknout platforma kulturní spolupráce pro mladé migranty a jejich projekty (včetně plánování a inkluzivního rozvoje), v rámci které bude probíhat i mezinárodní vzdělávání. Uzávěrka je otevřená 2017/2018.

16.9.2017 12:44 Více

CUMEDIAE (Brusel) hledá partnery na projekt spojující židovské kulturní dědictví, muzea, fotku a technologie (AR/VR)

Projekt chce sledovat stopy židovského kulturního dědictví v evropské městské krajině, užít umělecké fotografie i virtuální či rozšířené reality a zpřístupnit výstupy (nejen) evropským občanům. Hlásit se lze do konce září.

15.9.2017 19:47 Více

Cluster FACTS (Srbsko) hledá partnery k projektu zaměřenému na kreativní průmysly, fashion a huby - výzva

FACTS je otevřen společnému vymezení projektové ideje, ale s důrazem na výměnu zkušeností či příklady dobré praxe v rámci zakládání design hubu. Vhodnými partnery jsou design huby, fashion, textiní či kreativní clustery atd. Hlásit se lze do listopadu 2017.

15.9.2017 14:12 Více

Kreativně technologická škola Projector (Ukrajina) pořádá mezinárodní, interdisciplinární festival a hledá partnery

Zaměřen je na visuální umění, grafiku, interdisciplinární průniky a vzdělávání. Festival proběhne v září 2018, potrvá 3 dny a odhadem přivítá 1500 návštěvníků. Projector hledá zejména partnery jako univerzity, vzdělávací instituce, školy atd.

14.9.2017 22:20 Více

Southampton Solent University hledá partnery na projekt spojující umění a vědu - výzva

Britská Southampton Solent School of Art, Design and Fashion je zásadní institucí v oblasti inovací kreativních průmyslů. Projekt může být z oblastí visuálního umění včetně grafiky, digitálního umění, módy, architektury, dědictví či ilustrace. Uzávěrka je v lednu 2018.

14.9.2017 20:29 Více

Projekt o kulturním dědictví Heritage Hub (Finsko) hledá partnery - výzva

Název navrhovaného projektu zní a pořádající organizací je Association of Cultural Heritage Education in Finland. Spojuje témata kulturního dědictví, vzdělávání, mezinárodní kooperace, komunikace a digitálu. Hlásit se lze do poloviny října 2017.

14.9.2017 19:52 Více

Pevnost kultury Šibenik (Chorvatsko) hledá partnery pro společný projekt kulturního dědictví - výzva

Jde o veřejnou kulturní instituci. Aktuální projekt má proběhnout v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018. Ke spolupráci jsou vyzvány další veřejné instituce, místní samosprávy, kulturní organizace atp. Z programových omezení nemůže být pevnost Šibenik vedoucím partnerem. Uzávěrka je v říjnu 2017.

5.9.2017 20:18 Více

Interdisciplinární, putovní projekt Think Freedom (Bosna a Hercegovina) hledá partnery - výzva

Projekt je zasazen do období 2015 - 2020 a je součástí platformy CONNECT.CREATE.COLLABORATE a částí dílem sochařky Ediny Seleskovic. Think Freedom představuje veřejný, otevřený, umělecký projekt spojující rozličné žánry, zapojující mladé studenty i veřejnost. Má putovat po hostitelských městech a navazovat globální spojení skrze umění. Zájemci se mohou ozývat do listopadu 2017.

5.9.2017 20:09 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 337)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru