Vyhledávání partnerů

Pokud budete potřebovat pomoc při vyhledávání spoluorganizátorů, obraťte se prosím na Českou kancelář, můžeme rozeslat anotaci projektu ostatním národním kancelářím, které tyto nabídky dále rozesílají po svých adresářích. Můžete také využít již existující internetové databáze.

  • V současné době nevyužívanější vyhledávací databázi spravují kolegové z Itálie
  • http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/
  • Další vyhledávací databáze: Slovinsko, Rakousko

Na stránkách organizace Culture Link je možno nalézt několik mezinárodních databází kulturních organizací: www.culturelink.org/dbase. Britští kolegové nabízejí seznam evropských sítí podle oborů: http://www.culturefund.eu/european-cultural-networks. Nadace BalkanKult provozuje internetové databáze kulturních organizací devíti zemí Jihovýchodní Evropy: www.balkankult.org/bk/databases.php. Organizace Network of European Museum Organizations (NEMO) sídlící v Berlíně provozuje internetovou databázi muzejních projektů hledajících spolupráci: http://www.ne-mo.org/?id=19

Archiv nabídek ke spolupráci: 2002-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 137)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Sdružení slovinských historických měst hledá partnery

Cílem projektu je za pomoci nových technologií (např. augmented reality) vdechnout nový život historickým městským centrům.

25.8.2014 22:51 Více

Institut pro umění Gulag (Slovinsko) hledá partnery z oblasti současného umění

Institut pro umění Gulag (Slovinsko) sdružuje výtvarné umělce, hudebníky a básníky, jejichž hlavním cílem je reflektovat, ironizovat, narušovat a měnit pomocí své tvorby okolní společnost. Gulag hledá spolehlivé partnery s podobným zájmem o současné umění a chutí kombinovat jeho jednotlivá umělecká odvětví.

21.8.2014 19:58 Více

Knihovna Mirana Jarce (Slovinsko) hledá partnerské organizace pro spolupráci

Knihovna Mirana Jarce je nejvýznamnější regionální knihovnou v jihovýchodní části Slovinska. Jakožto centrální knihovna Dolního Kraňska propojuje ostatní knihovny v regionu a zajišťuje koordinaci jejich aktivit. Organizace hledá knihovny, muzea či kulturní centra pro projekty v oblasti literatury.

21.8.2014 19:49 Více

Sdružení pro podporu současného umění (Rumunsko) hledá partnery

Association for Contemporary Art Promotion (Rumunsko) hledá partnery z oblasti současného vizuálního umění. Cílem projektu je vytvořit síť organizací zabývajících se vizuálním uměním a podporovat efektivně mobilitu umělců.

21.8.2014 19:30 Více

Slovinské školské muzeum připravuje projekt zaměřený na společenskou odpovědnost

Slovinské školské muzeum hledá partnery pro svůj projekt zaměřený na společenskou odpovědnost muzejních institucí. Cílem projektu je propojit muzea z různých evropských zemí a vytvořit síť muzeí, která zkoumá a usiluje o překonání stereotypů týkajících se afrických přistěhovalců.

21.8.2014 17:52 Více

The Collectif Art Mouv'/Zone Libre (Korsika, Francie) hledá partnery pro multidisciplinární projekt

Sdružení The Collectif Art Mouv'/Zone Libre (zvukový designér a choreograf) z korsického města Bastia hledají partnery pro multidisciplinární projekt. Žádost o podporu z programu EU Kreativní Evropa bude podána v rámci podzimní výzvy dílčího programu Kultura (říjen 2014).

20.8.2014 10:53 Více

Komunitní divadlo KOMA (Maďarsko) hledá partnery ze zemí V4

KOMA hledá partnery a účastníky workshopu, který proběhne v lednu 2015 v Budapešti. Tento umělecký workshop si dává za cíl zatraktivnit bydlení v panelových domech. Ideálními partnery jsou organizace i jednotlivci z oblasti architektury, urbanismu, sociologie, vzdělávání, umění, atd.

20.8.2014 10:25 Více

NUIG Centre for Drama, Theatre and Performance (Irsko) hledá partnery pro divadelní projekt

NUIG Centre for Drama, Theatre and Performance (Irsko) je předním mezinárodním centrem pro studium irského dramatu a divadla. Projekt, pro který hledá partnery, bude využívat divadelní prostředky a výzkumné metody k představení méně známých či marginalizovaných oblastí dějin.

20.8.2014 10:09 Více

Nadace "Nie tylko" (Polsko) hledá partnery pro divadelní projekt

Nadace hledá partnery pro společný projekt zaměřený na divadelní vystoupení, herecké školení a workshopy určené pro zdravotně postižené, vytváření nových profesních skupin, podporu kreativity zdravotně postižených a společné aktivity pro herce z řad postižených i profesionálů.

20.8.2014 10:02 Více

Orfeón La Paz (Španělsko) hledá soubory pro festival klasické hudby

Sdružení Orfeón La Paz (La Laguna, Tenerife, Kanárské ostrovy) je nezisková kulturní organizace, která se zaměřuje především na klasickou hudbu pro sbor a smyčcový orchestr. Každoročně pořádá festival Rondallas, nejstarší hudební festival v Tenerife, pro který hledá nové spolupracující soubory a organizace.

20.8.2014 9:34 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 137)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

EHMK Plzeň 2015

Dobrovolníci pro kulturu

↑ nahoru