Voices of Culture and Heritage coby rámec pro dialog mezi Evropskou komisí a kulturním sektorem - výzva

Cílem je posílit vyjednávací kapacity kulturního sektoru ve strategických debatách o kultuře na evropské úrovni a podporovat větší spolupráci všech stakeholderů. Zájemci se mohou hlásit do 20. 2. 2017.

Plný název zní Voices of Culture ‒ Structured Dialogue between the European Commission and the cultural sector. Vybraní uchazeči se pak do konce roku 2017 zúčastní 3 setkání a debat, a to v dubnu, v září a nakonec listopadu.

Kritérii výběru je: 1/ obsah a dopady pracovních programů dané organizace, které řeší kulturní dědictví 2/ zkušenost organizace se zastupováním kulturního dědictví a dosahem na evropské úrovni 3/ vize pro Evropský rok 2018 a plán činností k budoucí implementaci

W (přihláška) https://asp2.inquery.net/s.app?A=kC8PRzMt

W (web VOC) http://www.voicesofculture.eu Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru