Umělecké rezidence AiR v Rakousku (Vídeň, Salzburg) na rok 2018 - výzva

Na 50 rezidencí organizuje KulturKontakt Austria s Federálním kancléřstvím Rakouska. Určeny jsou vizuálním umělcům, spisovatelům, překladatelům, skladatelům, učitelům atd. Uzávěrka je 18. 9. 2017.

Rezidence jsou koncipované tak, aby účastníkům nabídly příležitost k seznámení se s rakouskou uměleckou scénou a kulturním prostředím, osobně i teoreticky. Během pobytu je od nich očekávána realizace vlastního projektu. Pokud se jejich oblast týká kulturního vzdělávání, pozornost se primárně upne na výměnu, networking a další a už méně na samotný projekt.

Očekává se dobrá znalost angličtiny či němčiny, umožňující aktivní zapojení se do kreativního dialogu v mezinárodním kontextu. Účastníci také na konci pobytu odevzdají závěrečnou zprávu. Věkový limit je 40 let.

Délky rezidencí se různí od 1 do 3 měsíců v závislosti na oboru působení účastníka. Bližší info i přihláška je k dispozici na odkaze níže.

http://www.artists-in-residence-austria.at/

Dokument zdePortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru