Sítě a platformy

Evropské sítě

Toto opatření poskytuje granty evropským sítím, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích. Jde o strukturované skupiny organizací reprezentující kulturní a kreativní odvětví, jejichž cílem je posílit kapacitu tohoto odvětví, fungovat nadnárodně a mezioborově a přizpůsobit se změnám. Cílem je podpora propagace kulturní a jazykové rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti a inovací.

  • Vyhlášení výzvy na podporu evropských sítí je plánována červenec 2016

Evropské platformy

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Okruhy podpory

Vyhlášení výzvy

Uzávěrka

Zveřejnění výsledků

Maximální výše grantu

Grant EU maximálně

Maximální délka projektu

Základní podmínka

Zahájení projektu

Evropské sítě

červenec 2016

první středa říjen 2016

březen 2017

250 000

€ ročně

 

80 %

4 roky

minimálně 15 členů z 10 evr. zemí

květen–prosinec 2017

Evropské platformy

prosinec 2014

čtvrtá středa únor 2015

červenec 2015

500 000

ročně

80 %

2 roky

minimálně 10+1 organizací

srpen–prosinec 2015

Evropské platformy

červenec 2016

první středa říjen 2016

březen 2017

500 000

€ ročně

80 %

4 roky

minimálně 10+1 organizací

květen–prosinec 2017

Vysvětlivka: např. rok n = 2015, rok n - 1 = 2014.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 37)
Stránka: 1 2 3 4 »

Výzva na podporu Evropských sítí bude vyhlášena v září 2016

Výkonná agentura EACEA zpřesnila termín vyhlášení výzvy na Evropské sítě, která by měla být vyhlášená v polovině yáří. Uzávěrka vychází na polovinu až konec listopadu 2016.

13.7.2016 16:24 Více

Kreativní Evropa a Evropská agenda pro kulturu (13. 6., Praha)

Přijďte se seznámit s tím, jak Evropská komise strategicky pracuje v oblasti kulturních a kreativních odvětví, jaká témata zpracovává v rámci tzv. skupin otevřené metody koordinace (OMC groups). Vůbec poprvé bude představena Evropská agenda pro kulturu členy zastupující Českou republiku. V druhé části se dozvíte informace k programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura o cílech a podmínkách grantů i o tom jaký mají dopad společenské změny na priority programu a proč by se měly kulturní organizace zapojit se do mezinárodní spolupráce.

18.5.2016 11:20 Více

Seminář "Možnosti mezinárodní kulturní spolupráce" (Brno, 22. 3. 2016)

Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s iniciativou Brno kulturní pořádají seminář pro profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jež se chtějí zapojit do mezinárodních projektů spolupráce, síťování a partnerství a dozvědět se o dalších možnostech podpory kulturních projektů z programů EU. Výměna zkušeností, vznik výstav, přestavení či festivalů se zahraničními partnery přispívají k profesionalizaci kulturních organizací.

25.2.2016 10:09 Více

Výsledky výzvy pro vytvoření sítě EU kreativních hubů a co-workingových prostor byly vyhlášeny

Cílem výzvy bylo zřízení experimentálních obchodních modelů, podpora jejich rozšiřování i šíření jejich znalostí. Výzva tak směřovala k zavedení EU sítě kreativních hubů a co-workingových prostor pro kulturní a kreativní profesionály a podnikatele. Nyní již zná vybrané organizace.

27.1.2016 7:54 Více

Kreativní Evropa – Kultura. Vybrané projekty 2014–2015

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura představuje publikaci věnovanou podpořeným evropským projektům. Jedná se o aktuální příklady mezinárodní spolupráce právě probíhajících projektů. Jejím cílem je sloužit jako odrazový můstek v počáteční fázi realizace vlastního projektu.

20.1.2016 10:40 Více

Creative Business Models - příručka o financování kulturních center

Evropská síť Trans Europe Halls vydává příručku "Creative Business Models: Insights into the business models of cultural centres in Trans Europe Halles", která analyzuje pojem kreativní obchodní modely v kulturních organizacích a představuje inspirativní příklady jejich využití evropskými nezávislými kulturními centry zapojenými do sítě TEH.

4.12.2015 12:35 Více

Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné společnosti (konference)

Ve dnech 5.–7. listopadu 2015 se koná 23. mezinárodní výroční konference NEMO (The Network of European Museum Organisations) na téma Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné společnosti.

8.9.2015 15:58 Více

Byly podpořeny další tři evropské platformy

Výkonná agentura EACEA vyhlásila výsledky druhé výzvy na podporu evropských platforem v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura, ve které uspěly tři projekty.

6.8.2015 17:23 Více

Nejlepší evropské festivaly oceněné značkou EFFE 2015–2016

EFFE s potěšením oznamuje vyhlášení výsledků výběru nejlepších evropských festivalů oceněných značkou EFFE pro období 2015–2016. Po náročném procesu hodnocení národními a mezinárodními experty bylo vybráno 761 festivalů z 31 zemí, které se tímto zařazují do první generace držitelů značky EFFE. Všechny oceněné festivaly najdete na www.effe.eu. Na začátku léta bude k dispozici také online Průvodce evropskými festivaly 2015–2016.

8.6.2015 14:43 Více

Básnická platforma Versopolis spustila nové webové stránky

Platforma Versopolis spustila v březnu 2015 své webové stránky www.versopolis.com, kde nabízí informace o zapojených zapojených literárních festivalech i jednotlivých básnících. Stránky byly spuštěny u příležitosti Světového dne poezie (21.března 2015).

14.4.2015 20:37 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 37)
Stránka: 1 2 3 4 »

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru