Senioři a kultura: Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů

Česká kancelář programu Kultura, ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Elpida, při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 vydává publikaci SENIOŘI A KULTURA: Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů.

Podobně jako v jiných letech představujeme inspirativní kulturní projekty, zaměřené na určitou konkrétní oblast. Letos je publikace zaměřena na seniory a mezigenerační solidaritu. Uvádíme téměř dvě desítky českých a zahraničních projektů z různých kulturních oblastí, kterých se senioři účastní nebo jsou jimi iniciovány. Senioři zapojením do kulturních aktivit a jejich spoluprací s mladší generací přispívají k rozvoji občanské společnosti. Součástí publikace je úvodní text Lucie Vidovićové Kultura – nová příležitost.

Jistým znakem, že ve společnosti opravdu něco chybí, je generační propast. Pokud mladší generace není hrdá na to, že jednou bude taková jako rodiče, pak společnost ztratila své kontinuum, svou stabilitu a nejspíš není hodna být nazývána kulturní.

Jean Liedloff

Věříme, že publikace svými příklady pomůže inspirovat k lepšímu porozumění a využití obrovského potenciálu, který senioři bezesporu mají a ze kterého může čerpat celá společnost.
 
Křest publikace proběhl v rámci celodenního vánočního programu v úterý 18. prosince 2012 v 15 hodin v Centru Elpida (Na Strži 40, Praha 4).
 
Tisková zpráva ke stažení zde.
Elektronická verze je ke stažení zde.
 

Kontakt:
Česká kancelář programu Kultura, E info@programculture.cz, T 224 809 118, www.programculture.cz
Elpida o. p. s., E jiri.hrabe@elpida, T 224 231 914, www.elpida.czPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru