Semináře - archiv 2007-2011

Programy na podporu literatury - seminář

Česká kancelář programu Culture a Literární sekce Institutu umění pořádají seminář pro nakladatele, překladatele a literáty na téma PROGRAMY NA PODPORU LITERATURY. Seminář se koná v pondělí 12. prosince 2011 od 14 hodin v Klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 (vstup bočním vchodem z ulice Valentinská).

Pracovní seminář pro žadatele o grant (linie 1.1 a 1.2.1)

Česká kancelář Culture pořádá pracovní seminář pro vážné zájemce, kteří hodlají podat žádost o grant v rámci programu EU Culture, linie 1.2.1 (krátkodobé projekty) a linie 1.1 (dlouhodobé projekty) s uzávěrkou 1.  října 2010. V průběhu semináře podrobně projdeme formulář žádosti, rozpočtu a povinných příloh.

Více na www.programculture.cz/cs/pracovni-seminar-pro-zadatele-o-grant-linie-1-1-a-

Seminář k programu Culture pro oblast kulturního dědictví (29. června 2011)

Seminář k výzvě Programu Evropské unie Culture na rok 2012 pro projekty v oblasti kulturního dědictví se koná dne 29. června 2011 od 11 hodin v Konírně (zasedací sál MK ČR, Nostický palác, Maltézské nám. 1, Praha 1-Malá Strana.

Seminář podrobně seznámí účastníky s možností přípravy projektů a  získání finanční podpory z Programu Evropské Unie Culture pro projekty a  aktivity v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Seminář je určen pro zájemce o informace o Programu Culture jako jedné z  možností realizace projektů v oblasti kulturního dědictví, i pro ty, kteří již konkrétní projekt připravují.

Součástí semináře budou rovněž informace o možnostech navazování mezinárodní spolupráce a hledání partnerů v rámci Evropy a informace o  ceně Evropské Unie/Europa Nostra pro oblast kulturního dědictví, jejíž nominace pro rok 2012 je právě otevřena.

Podrobné informace k semináři ke stažení zde.

Seminář pro organizace realizující projekty Grundtvig
v období 2009–2011: Další možnosti projektového zapojení & zpracování závěrečné zprávy (14. června 2011)

Dům zahraničních služeb a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy pořádá seminář pro organizace realizující projekty Grundtvig v období 2009–2011, který se koná 14. června od 12.30 hodin v DZS.

PROGRAM

12.30–13.00 REGISTRACE
13.00–14.15 DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTOVOU SPOLUPRÁCI

 • Program celoživotního učení (decentralizované a centralizované aktivity)
  Petra E. Krňanská, DZS/NAEP
 • Program Evropa pro občany
  Marcela Straková, Úřad vlády ČR/Národní kancelář programu Evropa pro občany
 • Program Culture
  Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture

14.15–14.30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
14.30–15.15 VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY I – formulář závěrečné zprávy
15.15–15.30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
15.30–16.30 VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY II – databáze EST

Kontakt: DZS a NAEP, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, info@naep.cz

EVROPSKÝ PROGRAM CULTURE A PODPORA MEZINÁRODNÍCH KULTURNÍCH PROJEKTŮ (9. června 2011)

Česká kancelář Culture ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pořádá seminář na téma Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů. Semináře se zúčastní mimo jiné Jolien Willemsens, zástupce Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA), jež program Culture spravuje. Seminář se koná 9. června 2011 v Evropském domě v Praze.

Seminář je bezplatný, simultánní tlumočení z/do angličtiny zajištěno.

Prezentace zaměřené jak teoreticky (evropské kulturní politiky, cíle programu Culture, základní informace o programech zaměřených na oblast kultury), ale také prakticky (své příspěvky pronesou manažeři úspěšných projektů).

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 9. června 2011 od 12.40 do 16.30 hodin
Kontakt: Česká kancelář programu Culture, T 224 809 118, E info@programculture.cz

Prezentace ke stažení:

Vzdělávací seminář managementu umění pro plzeňský region (2. června 2011)

Semiář se bude konat 2. června 2011 v budově Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1. Seminář pořádá společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve spolupráci s Českou kanceláří programu Culture.

Cílem tohoto semináře je seznámit kulturní management s  typy kulturních projektů, které mohou být podpořeny z evropských programů a fondů. Zvláštní pozornost bude v programu věnována oblasti mezinárodní spolupráce. Účastníci tohoto semináře budou mít možnost získat ucelenou představu o tom, jak vypadají mezinárodní projekty podpořené z evropských zdrojů, jaká kritéria musí splňovat, ale představeny budou také zásady koncipování, realizace a administrace mezinárodních projektů. Obohacením programu budou prezentace realizátorů projektů z programu Culture.

Program semináře:
9.30—10.00 Prezentace
10.00—10.15 Zahájení semináře: Milan Svoboda, ředitel projektu Plzeň 2015
10.15—11.00 Evropská kulturní agenda a základní přehled programů EU: Eva Žáková, Česká kancelář programu Culture
11.00—11.30 Program Culture – česká perspektiva (podmínky, výsledky, příklady
projektů)
: Magdalena Müllerová
11.30—12.00 Program Grundtvig: Petra E. Krňanská
12.00—13.30 Pauza na oběd
13.30—14.00 Program Mládež v akci, Česko-německý fond budoucnosti, Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
: Jan Lontschar, Alexander Klozar
14.00—14.40 Program Evropa pro občany, management a financování kulturních
projektů Osobní anamnéza, Příběhy 20. století, Dcery 50. let, Artyčok
: Marcela Straková
14.40—15.00 Přestávka
15.00—15.40 Projekt TACE — management a vícezdrojové financování dlouhodobého
projektu
: Jan K. Rolník
15.40—16.30 Praktické zkušenosti z mezinárodních projektů Parkinprogress (Johan),
Platform11 Artistic Discoveries in European Schoolyards (Divadlo Alfa), Jazz bez hranic
Petr Šimon, Roman Černík, Tomáš Froyda, Jiří Koptík
16.30 Diskuze

Více na http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=9561

INFODAY 2011

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a  kulturu (EACEA) pořádají informační den o programu Culture v Bruselu. Součástí informačního dne bude také online chat nebo přímý přenos z probíhajících setkání. Tak má zájemce z kteréhokoliv místa možnost navázat přímý kontakt se zástupci Výkonné agentury.

Kdy: 30. května 2011
Kde: budova Charlemagne, rue de la Loi, 170, B-1000 Brussels
Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2011_en.php

Záznam a prezentace najdete na http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/eac/_v_fl_300_en/player/index_player.html?id=11993&pId=11989

Další možnosti získání evropských dotací, šance pro váš rozvoj

Přednášející:

 • Visegrádský fond – Petr Vágner, International Visegrad Fund
 • Culture 2007 - Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture
 • Evropa pro občany - Marcela Straková, Národní kancelář programu Evropa pro občany
 • Grundtvig - Petra E. Krňanská, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
 • Program švýcarsko-české spolupráce - zástupce z Ministerstva financí

Seminář je určen především starostům obcí a zástupcům neziskových organizací.

Kdy: 4. května 2011, 9:30 – 13:00 hodin
Kde: Krajský úřad Zlínského kraje (tř. Tomáše Bati 21, Zlín), expozice ve 2. etáži
Kontakt: Martin Prušenovský, E martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz, T 577 043 848
Účast na semináři je bezplatná, v případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 29. dubna 2011. Program ke stažení zde, popis jednotlivých programů zde.

Seminář pro úspěšné žadatele o grant z programu EU Culture

Seminář určený pro manažery projektů podpořených z programu Culture se dozví nezbytné informace o tom, jak projekt úspěšné dovést do úspěšného konce, jak nastartovat finanční i organizační spolupráci se zahraničními organizacemi, hovořit budeme i o možnostech dofinancování projektu či přípravě k závěrečnému auditu.
Seminář je uzavřený.

Hosté:

 • Zdenka Hofbauerová - kontaktní osoba dotačního programu MKČR pro podpořené projekty
 • Marie Kordová - auditorka projektů, které jsou podpořeny programy EU (včetně programu Culture)
 • Jan K. Rolník - manažer dlouhodobého projektu TACE

Kdy: 14. dubna 2010 od 15 do 17 hodin
Kde:
Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1
Kontakt: Magdalena Müllerová, T 224 809 118, info@programculture.cz

Dobrovolnictví v divadlech (29. března 2011, Praha)

Seminář je určen především pro ředitele divadel a divadelní manažery. Účastníci by se na semináři měli dozvědět vše podstatné o práci s dobrovolníky, systémové změny vyplývající z dobrovolnické činnosti, jejich efektivní využití, legislativní zakotvení v právním řádu, ale i vytipování na vhodnou činnost. Chybět nebudou ani příklady z praxe.
Ke stažení: program, příloha k programu, prezentace Pppt) - Jiří Tošner, Lenka Černá, Pavla Obrovská, fotografie ze semináře, tisková zpráva ze semináře

Kde: Divadlo v Celetné (Celetná 17, Praha 1)
Kdy: úterý 29. března 2011 od 12:45 do 15:30 hodin
Kontakt: Česká kancelář, E info@programculture.cz, T 224 809 118

Fundraising v kultuře (1. února 2011, Praha)

aneb kde sehnat peníze na kulturní projekt. Seminář pořádaný skupinou Dobrovolnictví v kultuře.
Kde: 1. února 2011, 14:00 –17:00
Kdy: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Blanická 4, Praha 2 
Kontakt: Kateřina Doležalová, NIPOS, T 732 939 186

Evropské programy Daphne III a Culture (2. prosince 2010, Hradec Králové)

Na semináři se dozvíte obecné informace o všech dotačních možnostech čerpání z těchto dvou programů, po prezentacích bude otevřen prostor k diskuzi nebo individuálním konzultacím.
Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, sál P1.906
Kdy: 2. prosince 2010 od 10 do 12:00 hodin
Pozvánka ke stažení zde, prezentace ze semináře zde.

Pracovní seminář zaměřený na vyplňování formulářů k výzvě 1. října (8. září 2010, Praha)

Seminář je určen pro vážné zájemce, jenž hodlají podat žádost o grant v rámci programu EU Culture, linie 1.2.1 (krátkodobé projekty) a linie 1.1 (dlouhodobé projekty) s uzávěrkou 1. října 2010. V průběhu semináře podrobně projdeme formulář žádosti, rozpočtu a všechny povinné přílohy.
Na seminář je žádoucí donést vaši předvyplněnou žádost. Formuláře budou uveřejněné v průběhu července na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/index_en.php.
Místo: Malý sál, Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1
Datum: 8. září 2010, od 11 hodin
Kontakt: Česká kancelář Culture, T 224 809 118, E info@programculture.cz
Tento seminář je již naplněn! V případě většího zájmu otevřeme ještě jeden termín.

Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů (10. června 2010, Praha)

Prezentace zaměřené jak teoreticky (evropské kulturní politiky, cíle programu Culture, základní informace o programech zaměřených na oblast kultury), ale také prakticky. Své příspěvky pronesou manažeři projektů, kteří uspěli na evropské úrovni a kteří se s Vámi podělí o cenné zkušenosti. Pozvání přijala také zástupkyně Výkonné agentury EACEA Katharina Riediger, jejíž vystoupení bude zaměřeno na hodnocení žádostí. Program semináře ke stažení zde.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Datum: 10. června 2010 od 13 do 17 hodin
Kontakt: Česká kancelář Culture, T 224 809 118, E info@programculture.cz
Seminář je bezplatný, simultánní tlumočení zajištěno.

PROGRAM
12.45 – 13.00 Registrace účastníků
13.00 – 13.30 Evropská kulturní agenda a základní přehled o programech EU
Eva Žáková, vedoucí České kanceláře programu Culture
13.30 – 14.00 Program Culture 2007-2013 – mezinárodní projekty
Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture
14.00 – 14.30 Selection Procedure
Katharina Riediger, Výkonná agentura EACEA, Brusel
14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.30 Projekt Divadelní architektura ve střední Evropě
(program Culture, Mezinárodní visegradský fond)
Jan Rolník, projektový manažer
15.30 – 16.00 Projekty Osobní anamnéza, Příběhy 20. století a Dcery 50. let
Marcela Straková, Národní kancelář programu Evropa pro občany a projektová manažerka
16.00 – 16.30 Individuální konzultace s přednášejícími

 

Mezinárodní diskusní fórum "Beer or not beer" (10. května 2010, Plzeň)

Fórum se koná v rámci kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Proběhne diskuze se zahraničními hosty o mezinárodních uměleckých sítích a arts managementu a to prakticky na příkladech revitalizování bývalých pivovarů k novým, kulturním účelům.
9. 5. – Plzeňský Prazdroj, reprezentativní prostory Secese
13:30 – 15:30 - Moderovaná diskuse, prezentace mezinárodních zkušeností z pivovarů revitalizovaných pro kulturní využití: Angie Vandycke, Wiels Centrum pro současné umění, Brusel; Gitte Bjørn-Eriksen, Sønderborg Candidate City for European Capital of Culture 2017 a další.
16:00 – 17:30 - Open air koncert Plzeňské filharmonie na náměstí Republiky v Plzni
17:30 – 18:30 - Veřejná diskuze na náměstí Republiky na téma Arts management, Mezinárodní umělecké sítě, Urban Idea´s Brewery – řešení veřejných prostranství; Co přinese kandidatura na titul EHMK 2015  Plzni; Jak je možné se zapojit do projektu Plzeň 2015; Plzeňský Hyde Park – Kandidát Tůra.
10. 5. – Plzeňský Prazdroj, reprezentativní prostory Secese
09:00 – 12:00 - Pracovní setkání se zahraničními hosty - kulaté stoly zaměřené na výměnu zkušeností, arts management, mezinárodní umělecké sítě.
12:00 – 13:00 - Oběd
13:15 – 14:00 - Prezentace programu EU Culture (Institut umění – Divadelní ústav)
14:00 – 14:30 - Resumé kulatých stolů, shrnutí akce
14:45 – 15:20 - Prohlídka Pivovaru pro účastníky diskuze

Kontakt: Stanislava Brejchová, E brejchova@plzen2015.cz, T 724 663 692
Pozvánka ke stažení zde. Více na www.plzen2015.cz

Vzdělávací seminář €uroprojekty (5. května 2010, Ostrava)

Vzdělávací seminář pod vedením Evy Žákové (Institut umění a Česká kancelář programu Culture) je zaměřen na využití evropských programů a fondů v kultuře. Koná se ve středu 5. května 2010 ve Staré Aréně – klubu pro kulturu a informace 2015. Cílem semináře je seznámit účastníky s typy kulturních projektů, které mohou být podpořeny z evropských programů a fondů. Důraz bude kladen na oblast mezinárodní spolupráce.
Účastníci by měli získat základní představu o tom, jak vypadají mezinárodní projekty podpořené z evropských zdrojů, jaká kritéria musí splňovat, co je důležité při koncipování, realizaci a administraci mezinárodních projektů. Účastníci se také dozvědí o různých možnostech podpory - o jednotlivých programech a fondech a především o tom, kde najít potřebné informace.

Program:
09,15 – 10,15 Evropská kulturní agenda a základní přehled jejích programů, prezentace zde
Eva Žáková, vedoucí České kanceláře programu Culture
10,30 – 11,30 Projekt Divadelní architektura ve střední Evropě, prezentace zde
program Culture, Mezinárodní visegradský fond
Jan Rolník, projektový manažer
11,40 – 12,00 Zkušenosti s projekty financovanými ze strukturálních fondů EU, prezentace zde
Petr Adamec, projektový manažer, Slezské zemské muzeum v Opavě
13,30 – 14,30 Projekty Osobní anamnéza, Příběhy 20. stoletíDcery 50. let, prezentace zde
program Evropa pro občany, Mezinárodní visegrádský fond
Marcela Straková, programu Evropa pro občany a projektová manažerka
14,45 – 15,20 Zkušenosti organizace ATHENA a METER Silesia, spol. s r. o. se vzdělávacími projekty,
prezentace Athena zde a Meter Silesia zde
Hana Danihelková, projektová manažerka

Pozvánka ke stažení zde.

Seminář "Financování projektů z programů EU Culture a Evropa pro občany" (15. dubna 2010, Praha)

Eurocentrum Praha vás zve na seminář Financování projektů z programů EU Evropa pro občany a Culture, který se koná 15. dubna 2010 od 17:00 do 18:30 v Informačním centru Úřadu vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1. V semináři se dozvíte, jaké možnosti nabízí oba programy v oblasti kultury a občanských aktivit, jejich uzávěrky, výši dotaze, podmínky, za jakých lze žádat, ale také praktické informace (např. jaké projekty mají šanci uspět, zda jste oprávnění žadatelé, atp.). Po prezentacích bude prostor pro debatu nad konkrétními projekty.
Program semináře:
17:00 – 17:30 Evropa pro občany 2007- 2013, prezentace zde
17:30 – 18:00 Program Culture 2007- 2013, prezentace zde
18:00 – 18:30 Individuální konzultace projektových záměrů

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita sálu je omezená.
Pozvánka ke stažení zde.
Kontakt na přednášející: strakova.marcela@vlada.czmagdalena.mullerova@programculture.cz

Podpora projektů ve třetích zemích (7. dubna 2010, Praha)

Česká kancelář Culture pořádá seminář na téma Podpora projektů ve třetích zemích z programu EU Culture, který se koná 7. dubna 2010 od 15 hodin v Malém sále Institutu umění - Divadelním ústavu, Celetná 17, Praha 1. Třetí země jsou pro rok 2010 tyto: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Jordánsko, Moldávie, Ukrajina, Tunisko, Palestinská samospráva. Uzávěrka grantového řízení je 5. května 2010. 
Na semináři se dozvíte informace zaměřené právě na tuto výzvu, ale i další možnosti financování kulturních projektů ve třetích zemích, dále budeme informovat o dalších možnostech programu Culture.

Prezentace ze semináře.

Více o výzvě najdete na www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=613
Kontakt: www.programculture.cz, E info@programculture.cz, T 224 809 118

 

Umělci bez hranic - mezinárodní spolupráce A Mobilita v oblasti kultury (9. prosince 2009, Praha)

Česká kancelář programu Culture ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR Vás zve na seminář, který se uskuteční u příležitosti vydání praktického průvodce.
Kdy: 9. prosince 2009 od 14 hodin
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Cílem průvodce je nabídnout umělcům, kulturním pracovníkům i studentům informace o možnostech podpory mobility a mezinárodních kulturních projektů, ať už prostřednictvím konkrétních programů či formou zapojení se do nadnárodních oborových organizací a sítí. Průvodce poskytne i základní přehled o možnostech výjezdů do zahraničí formou stipendií a rezidencí.

Program:

Kontakt: magdalena.mullerova@programculture.cz, T 224 809 118

Finanční podpora a mobilita v oblasti literatury (16. prosince 2009, Praha)

Česká kancelář programu Culture ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze pořádá seminář pro nakladatele, překladatele a literáty

PROGRAM:
Jazykový průmysl v EU 291.5 KB- Martina Pelešková, Zastoupení EK
Podpora literárních projektů a překladů z programu CULTURE 1.2 MB
Evropské ceny za literaturu 136.0 KB
HALMA – možnosti literárních rezidencí 343.5 KB
Czechlit.cz – český literární portál v novém 306.0 KB

Seminář povedou zástupci České kanceláře programu Culture Viktor Debnár a Magdalena Müllerová.

Kdy: 16. prosince 2009 od 14 do 16 hodin
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21 Praha 1 
Kontakt: info@programculture.cz, T 224 809 118

Pozvánka ke stažení zde.

Prosíme o Vaši registraci nejpozději do 15. prosince 2009 zde. Semináře jsou bezplatné.

Financování projektů z  programů EU Evropa pro občany a Culture (9. listopadu 2009)

Eurocentrum Brno pořádá seminář na téma Financování projektů z programů EU Evropa pro občany a Culture 2007- 2013, který se koná 9. listopadu od 10:00 do 12:00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena, Brno.
Program semináře
10:00 – 10:45 Evropa pro občany 2007- 2013
10:45 – 11:30 Program Culture 2007- 2013
11:30 – 12:00 Individuální konzultace projektových záměrů

Info pro účastníky:
V semináři se dozvíte, jaké možnosti nabízí oba programy v oblasti kultury a občanských aktivit, jejich uzávěrky, výši dotaze, podmínky, za jakých lze žádat, ale také praktické informace (např. jaké projekty mají šanci uspět, zda jste oprávnění žadatelé, atp.). Po prezentacích bude prostor pro debatu nad konkrétními projekty.

Program Evropa pro občany je programem EU pro částečné financování především mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství.
Program je určen např. pro místní orgány a organizace, evropské organizace zabývající se výzkumem v oblasti veřejné politiky, občanské skupiny, organizace občanské společnosti, nevládní organizace, odbory, vzdělávací instituce, organizace činné v oblasti dobrovolné práce, amatérského sportu apod.
Přednášející: Marcela Straková, Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany
E strakova.marcela@vlada.cz

Program Culture je programem EU pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury.
Žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými právnickými osobami, jejichž hlavní činnost spočívá v oblasti kultury. Žadateli mohou být veřejné (podporované z veřejných rozpočtů) i soukromé (občanská sdružení, o. p. s. i soukromé firmy) organizace s tím, že projekt nesmí být ziskový.
Přednášející: Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture
E magdalena.mullerova@programculture.cz

ZAREGISTRUJTE se prosím do 6.11. na www.euroskop.cz/eurocentrum.brno

Vstup na seminář je zdarma.
Pozvánka ke stažení zde.

Financování projektů z programů EU Evropa pro občany a Culture (19. října 2009, Pardubice)

Kde: Eurocentrum Pardubice, Prostory regionálního infocentra vedle Zelené brány, nám. Republiky 1
Kdy: 20. 11., 15.00 - 17.00 hodin

REGISTRACE: do 19. 10. 2009, E slezakova@euroskop.cz, T 466 768 393

Seminář je koncipován pro žadatele a zájemce o programy Evropa pro občany a Culture, kteří mají zájem předložit projektovou žádost k uzávěrce v roce 2010. 
Účastníci budou mít příležitost podrobně se seznámit se žádostmi o finanční podporu, po té budou následovat konzultace konkrétních projektových záměrů.

Kontakty:
Evropa pro občany: strakova.marcela@vlada.cz
Program Culture: magdalena.mullerova@programculture.cz

Vstup na seminář je zdarma.
Kapacita sálu je omezená.

Více o semináři zde.

Seminář: vyplňování nových elektronických formulářů pro strand 1.1 a 1.2.1 (10. září 2009, Praha)

Česká kancelář Culture si Vás dovoluje pozvat na Seminář o programu Evropské unie Culture, který bude věnován praktickému vyplňování nových elektronických formulářů a dalších povinných dokumentů žádosti o projekt. Účastníci budou informováni o podmínkách pro předkládání žádostí o podporu mezinárodních projektů spolupráce (krátkodobé a dlouhodobé projekty) na rok 2009 s uzávěrkou 1. října 2009. 
Kdy: 10. září 2009 od 13 do 15 hodin
Kde: Malý sál Institutu umění-Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.
PROGRAM

 • instrukce pro žadatele, jak postupovat při podávání žádosti o projekt, seznam povinných příloh
 • prezentace elektronického formuláře a názorná ukázka jeho vyplnění, technické požadavky
 • individuální konzultace jednotlivých žádostí a dotazy

Instrukce k postupu podávání žádosti: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/how_apply_en.php

Elektronické formuláře ke stažení: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/culture_programme_application_eform_2009_v1_01_en.pdf.

Pokyny k vyplnění elektronického formuláře: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/culture_eform_2009_user_guide_version2_en.pdf.

Prosíme účastníky semináře, aby předem vyplnili elektronický formulář a zaslali jej jako podklad k semináři nejpozději do 6. září 2009 na info@programculture.cz!!! Bližší informace o programu Culture naleznete na www.programculture.cz. Kontakt: info@programculture.cz, T 224 809 118

Prosíme o Vaši registraci na www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=720 nejpozději do 9. září 2009.

Seminář o programu Culture zaměřený na oblast kulturního dědictví (2. července 2009, Praha)

Program semináře
1) Nová výzva Programu Culture na rok 2010 – možnosti podpory pro krátkodobé i víceleté projekty v oblasti kulturního dědictví a příprava projektů
2) Jak hledat partnery pro projekty programu Culture informace o možnostech získání kontaktů v rámci mezinárodní spolupráce a o spolupráci s partnery v průběhu projektu
3) Cena Evropské Unie / Europa Nostra za projekty již realizované v oblasti kulturního dědictví i mimo Program Culture − možnosti předložení dalších nominací
4) Diskuze k nové výzvě programu Culture a Ceně EU / Europa Nostra

Seminář je určen pro zájemce o informace o programu Culture jako jedné z možností realizace projektů v oblasti kulturního dědictví, i pro ty, kteří již konkrétní projekt připravují.
Zájemce o možnost nominace již realizovaných projektů v oblasti kulturního dědictví na prestižní cenu Evropské unie / Europa Nostra upozorňujeme, že uzávěrka nominací všech kategorií je 1. října 2009. V případě zájmu o seminář zaregistrujte svou účast na E culture2000heritage@up.npu.cz. Seminář je bezplatný.

Termín: čtvrtek 2. července 2009 od 11 hod. do 14 hod.
Místo: Zasedací sál Ministerstva kultury ČR (Konírna), Nostický palác, Maltézské nám 1, Praha 1-Malá Strana


Seminář o programu Culture a dalších možnostech podpory kulturních projektů z EU (23. června 2009, Praha)

Česká kancelář Culture si Vás dovoluje pozvat dne 23. června 2009  na seminář o programu Evropské unie Culture a dalších možnostech podpory kulturních projektů z EU.
Termín: úterý 23. června 2009, od 14 hod.
Místo: Malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha

Program

 • program Culture a prezentace úspěšného projektu
 • další možnosti podpory kultury z programů Evropské unie a prezentace úspěšných projektů programů: Evropa pro občany, Mládež v akci, Grundtvig

Seminář je určen především možným žadatelům programu, zástupcům kulturních institucí, příspěvkových organizací, škol, městských a obecních úřadů, neziskových organizací aj.
Program Culture (2007−2013) je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Účastníci budou informováni o podmínkách pro předkládání žádostí a výzvách pro rok 2009.
Materiály ke stažení
Prezentace
Program Culture 2007 - 2013
Úspěšný projekt Programu Culture - Cirkus totality, MVP agency
Program Evropa pro občany
Program Mládež v akci
Program Gruntvig

Letáky
Nový leták Programu Culture Mezinárodní projekty a literární překlady.

Informační dny v Bruselu, Vilniusu a Barceloně

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) uskutečnili ve třech evropských městech informační dny o programu Culture:

 • Barcelona (15. května 2009)
 • Vilnius (29. května 2009)
 • Brusel (11. června 2009)

Tyto Informační dny o programu Culture nabízí odpovědi na následující otázky:
Jaké jsou možnosti financování kultury z evropských fondů v následujících letech?
Jaké jsou žhavé novinky týkající se programu Culture?
Jak zvýšit pravděpodobnost, že Váš projekt uspěje?
Jak hledat evropské partnery?

Prezentace, videa z plenárních schůzí, seznamy účastníků a další informace najdete zde: http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2009_en.php#programme

 

Informační den projektu Evropské hlavní město kultury

Dne 5. května 2009 proběhne v Bruselu informační den o projektu Evropské hlavní město kultury. Setkání je zorganizováno Evropskou komisí pro města, která by v budoucnosti chtěla tento titul získat.

Dne 5. května 2009 proběhne v Bruselu informační den o projektu Evropské hlavní město kultury. Setkání je zorganizováno Evropskou komisí pro města, která by v budoucnosti chtěla tento titul získat. Hlavní program se soustředí na informace o podmínkách o kritériích a procesu výběru měst. V semináři budou rovněž představeny příklady dobré praxe minulých a současných evropských hlavních měst kultury.

Registrace probíhá do 15. dubna 2009.
Více informací najdete na ec.europa.eu/culture/news/news1936_en.htm

Plzeň − seminář k programu Culture a programu Evropa pro občany

Eurocentrum Plzeň připravilo informační seminář s názvem Jak čerpat finanční prostředky na projekty z komunitárních programů Evropa pro občany a Culture.

Kdy: úterý 14. dubna 2009 od 15.00 do 17.00
Kde: Zasedací místnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, Plzeň

Komunitární programy v praxi − seminář

Eurocentrum Praha pořádá dne 16. dubna 2009 seminář Komunitární programy v praxi; přednášející Ivana Haladová, vedoucí oddělení pro kulturu, vzdělávání a sociální politiku, Agentura Cross Czech.

Kdy: čtvrtek 16. dubna 2009 od 17.00 do 18.30
Kde: Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, Praha 1

Vstup volný.

Karlovy Vary − Veletrh komunitárních programů

Ve středu 18. března 2009, od 9:00 do 14:20, se uskuteční Veletrh komunitárních programů Karlovy Vary 2009. Pro účastníky je připravena série prezentací úspěšně realizovaných projektů komunitárních programů. Tyto programy představují významný zdroj finančních prostředků Evropské unie. Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 - 75 procent. Spravuje je Evropská komise nebo specializované agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Kdy: sál Krajské knihovny Karlovy Vary
Kde: Závodní 378/84, K. Vary-Dvory (MHD č. 1, zastávka Krajský úřad)

Registrace probíhá do 16. března na adrese telinova@euroskop.cz

České Budějovice - Veletrh komunitárních programů

Na 5. března 2009 připravuje Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Europe Direct České Budějovice druhý ročník Dne komunitárních programů s podtitulem Bruselské granty - příležitost pro všechny.

Kdy: čtvrtek 5. března 2009

Olomouc − Veletrh komunitárních programů

V úterý 17. února 2009 se uskuteční další Veletrh komunitárních programů, tentokrát v Olomouci; veletrh navazuje na loňský ročník, který proběhl v Ostravě. Veletrh pořádá Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem, se střediskem Europe Direct Olomouc a se Zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu. Na organizaci se podílí také Eurocentrum Zlín a Eurocentrum Ostrava.

Kdy: úterý 17. února 2009 od 9.45
Kde: Konferenční sál Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

Liberec − Veletrh komunitárních programů

Ve středu 7. ledna 2009 se uskuteční další Veletrh komunitárních programů v Liberci, v jehož rámci bude představen i program Culture; veletrh pořádá Eurocentrum Liberec, Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a Liberecký kraj.

Kdy: středa 7. ledna 2009 se od 9.00 do 16.00 (program Culture bude představen od 13.20 do 13.40)
Kde: Multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

Více např. na www.kraj-lbc.cz/index.php?page=&akt=7290&strana=

Registrace posílejte do 6. 1. 2009 na e-mailovou adresu konvalinkova@euroskop.cz.

 

Jihlava − Veletrh komunitárních programů

Ve čtvrtek 18. prosince 2008 se od 9.00 do 15.15 uskuteční Veletrh komunitárních programů v Jihlavě, v jehož rámci bude představen i program Culture; veletrh pořádá Kancelář kraje Vysočina v Bruselu a další partneři.

Kdy: čtvrtek 18. prosince 2008 od 9.00 do 15.15 (program Culture bude představen od 14.45)
Kde: Budova B (3. patro), Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Více na www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4016674

Úspěšně realizované projekty z prostředků Evropské unie − příležitost pro Prahu a Střední Čechy

Ve středu 22. října 2008 bude program Culture stručně prezentován na konferenci Úspěšně realizované projekty z prostředků Evropské unie − příležitost pro Prahu a Střední Čechy, pořádané především Eurocentrem Praha; na akci bude rovněž přítomen za účelem eventuálních konzultací zástupce České kanceláře Culture.

Kdy: středa 22. října 2008
Kde: Velký sál Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Více na www.euroskop.cz/705/850/sekce/akce/uspesne-realizovane-projekty-z-prostredku-eu/

Seminář (4. září 2008, Praha)

Seminář, věnovaný vyplňování formulářů žádosti krátkodobých projektů,je určen pro zájemce rozhodnuté podat žádost v roce 2008.

Termín konání: 4. září 2008, 14.00−16.00
Místo konání: Malý sál Institutu umění-Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1

Registrace byla již ukončena.

Seminář zaměřený na kulturní dědictví

Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture pořádá seminář pro zájemce o podání žádosti na rok 2009.

Program
1) Nová výzva Programu Culture na rok 2009 – možnosti podpory pro krátkodobé i víceleté projekty v oblasti kulturního dědictví a příprava projektů.

2) Informace o tématech projektů v oblasti kulturního dědictví, které již podporu získaly

3) Cena Evropské unie/Cena Europa Nostra za projekty již realizované v oblasti kulturního dědictví i mimo pProgram Culture - možnosti předložení dalších nominací

4) Diskuze k nové výzvě programu Culture a Ceně EU/Ceně Europa Nostra

Seminář je určen jak pro zájemce o informace o programu Culture jako jedné z možností realizace projektů, tak pro ty, kteří již konkrétní projekt připravují.

Zájemce o možnost nominace již realizovaných projektů v oblasti kulturního dědictví na prestižní Cenu Evropské unie/Cenu Europa Nostra upozorňujeme, že uzávěrka nominací všech kategorií je 1. října 2008, návrhy nominací však musí být předloženy de sekretariátu Europy Nostry v Haagu nejpozději 15. září 2008.

Účast zdarma; v případě zájmu o seminář zaregistrujte svou účast na E culture2000heritage@up.npu.cz.

Termín konání: úterý 1. července 2008 od 11 do cca 14 hod.
Místo konáni: Zasedací sál Ministerstva Kultury – konírna, Nosticův palác, Maltézské nám. 1, Praha 1

Informační den v Bruselu a Budapešti

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) pořádá ve dnech 24. a 27. června 2008 informační dny o programu Culture a jeho Programovém průvodci, který v rámci programu představuje novinku.

Setkání v Bruselu, resp. Budapešti, je určeno pro zástupce organizací působících v kultuře. Celý, v obou městěch identický program bude simultánně tlumočen do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny (v Budapešti do maďarštiny).

V rámci budapešťského informačního dne se také uskuteční International Project Market, organizovaný maďarskou národní kanceláří programu Culture (KultúrPont); předpokládaná účast činí 300 osob. V případě, že máte zájem o účast, pošlete do 12. června 2008 e-mail na adresu partner@kulturpont.hu (organizace mající v úmyslu býti vedoucími projektů, nechť zašlou max. půlstránkový popis svého záměru).

Termín konání: 24. června 2008, 9.00−18.00
Místo konání: Palais des Beaux-Arts, 23 rue Ravenstein, Brussels

Termín konání: 27. června 2008, 9.00−18.00
Místo konání: Gólyavár Conference Center, Múzeum krt. 4−6, Budapešť

Brožura International Cultural Projects Market, obsahující cca 30 návrhů projektů od organizací hledajících partnery, je ke stažení zde.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/infoday_2008_en.htm (zde ke stažení i prezentace), registrace na http://infodayculture.teamwork.fr/

Fotodokumentace z obou seminářů je k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/infoday/bxbu0608/index.htm

Kontakt: E eacea-infodays@ec.europa.eu

Seminář v Praze

Na semináři budou vedle Průvodce programem Culture (2008-2013) představeny výzvy na rok 2009. Součástí prezentace bude také nástin "kulturní politiky" Evropské unie.

Na semináři vystoupí pracovníci České kanceláře Culture a Lukáš Matásek, hodnotitel projektů výzvy z roku 2007.

Termín konání: 9. června 2008, 13.00−16.00
Místo konání: Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Materiály ke stažení

Prezentace
Přístup Evropské unie ke kultuře a Program Culture 2007–2013 (Eva Žákova a Viktor Debnár)
Culture 2007 − první kolo hodnocení (Lukáš Matásek)

Letáky
Přístup Evropské unie ke kultuře
Evropská agenda pro kulturu
Leták k programu Culture
Leták − krátko- a dlouhodobé projekty
Leták − literární překlady
Leták − subjekty aktivní na evropské úrovni
Leták − projekty ve třetích zemích
Leták − ceny EU

Ústí nad Labem − Veletrh komunitárních programů

Ve čtvrtek 15. května 2008 se od 9.00 do 16.00 uskuteční Veletrh komunitárních programů v Ústí nad Labem, v jehož rámci bude představen i program Culture; veletrh pořádá Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ve spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem.

Kdy: čtvrtek 15. května 2008 od 8.30 do 16.00 (program Culture bude představen od 11.15)
Kde: Konferenční sál (2. patro), Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Program najdete zde.

Brno − Veletrh komunitárních programů

Jihomoravský kraj, Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii, Kraj Vysočina, Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu a Eurocentrum v Brně a Jihlavě pořádají Veletrh komunitárních programů, jehož cílem je seznámit potenciální žadatele v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina s komunitárními programy. V rámci veletrhu bude prezentován i program Culture.

Kdy: čtvrtek 14. února 2008 od 9.00 (prezentace programu Culture 14.30−15.10)
Kde: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Pozvánkaprogram

Kontakt: Zdena Hertlová, T 542 532 190, E hertlova@euroskop.cz

Pardubice − Veletrh komunitárních programů

Dne 15. ledna 2008 se koná Veletrh komunitárních programů pořádaný eurocentry v Pardubicích a Hradci Králové.

Kdy: 15. ledna 2008 od 9.15 (prezentace program Culture je plánována od 14.30 do 15.00)
Kde: Společenský sál Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Program

Termín uzávěrky registrace je 11. ledna 2008 na e-mailové adrese pochobradska@euroskop.cz.

Liberec − Veletrh komunitárních programů

Dne 9. ledna 2008 se koná Veletrh komunitárních programů organizovaný Eurocentrem Liberec a Zastoupením Libereckého kraje v Bruselu.

Kdy: středa 9. ledna 2008 od 10 hod. (prezentace program Culture je plánována cca od 11.20 do 11.40)
Kde: Multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

Kontakt: Martina Konvalinková, Eurocentrum Liberec, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 3, T 485 340 993 a 485 340 994, E konvalinkova@euroskop.cz

Pozvánka a program jsou k dispozici zde.

Plzeň − Veletrh komunitárních programů

Ve čtvrtek 25. října 2007 se uskuteční společný (pro Plzeňský a Karlovarský kraj) Veletrh komunitárních programů; veletrh pořádá Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje ve spolupráci s Eurocentrem Plzeň a Regionální hospodářská komora Poohří ve spolupráci s Eurocentrem Karlovy Vary.

Pozvánka je k dispozici na adrese www.khkpk.cz/repository/File/pozvanka.pdf; program na www.khkpk.cz/repository/File/program.pdf

Registrace do 23. října 2007 na e-mail janovska@hkplzen.cz nebo na tel. 378 035 338.

České Budějovice − Den komunitárních programů

V úterý 9. října 2007 se uskuteční Den komunitárních programů, který pořádá Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu, Evropské informační centrum Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a Eurocentrum České Budějovice.

Pozvánka je ke stažení zde.

Výzvy programu Culture na rok 2008 − druhý informační den v Bruselu

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) pořádalo dne 5. října 2007 informační den o výzvách programu Culture na rok 2008.

Setkání bylo určeno pro zástupce organizací působících v kultuře. Celý program byl simultánně tlumočen do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a polštiny.

Termín konání: 5. října 2007, 9.00−18.00
Místo konání: rue de l'Aqueduc 118, Brussels-Ixelles

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/infoday_oct_en.htm; registrace na http://infodayculture.teamwork.fr/

Materiály ke stažení najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/infoday/download_en.htm

Kontakt: E eacea-infodays@ec.europa.eu

Praha − vyplňování formulářů žádosti

V úterý 2. října 2007 se uskutečnil seminář k programu Evropské unie Culture určený pouze pro zájemce, kteří jsou rozhodnuti podat žádost v rámci výzev na rok 2008. Seminář byl proto věnován vyplňování formulářů žádosti.

Termín konání: úterý 2. října 2007 od 14.00
Místo konání: Malý sál, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1

Praha − Veletrh komunitárních programů

Ve středu 19. září 2007 se uskutečnil první ročník Veletrhu komunitárních programů, který pořádalo Eurocentrum Praha a Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu. Jedním z programů, které byly prezentovány byl i program Culture.

Jednotlivé prezentace jsou ke stažení zde.

Semináře k programu Culture − výzvy na rok 2008

Program seminářů
1. přístup Evropské unie ke kultuře a umění
2. program Culture – výzvy na rok 2008

Semináře jsou určeny především možným účastníkům programu, zástupcům kulturních institucí, příspěvkových organizací, škol, městských a obecních úřadů ad.

ZLÍN
Kdy: čtvrtek 13. září 2007 od 15.30
Kde: Krajský úřad Zlínského kraje, expozice 2. etáž, tř. Tomáše Bati 21, Zlín

OSTRAVA
Kdy: v pátek 14. září 2007 od 13.00
Kde: Knihovna města Ostravy, 28. října 2, Ostrava

PLZEŇ
Kdy: pondělí 10. září 2007 od 11.00
Kde: Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže TANDEM, Sedláčova 31, Plzeň

PRAHA
Kdy: čtvrtek 6. září 2007, 11.00–13.00
Kde: Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Výzvy programu Culture na rok 2008 − informační den v Bruselu

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) a Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) pořádá dne 14. září 2007 informační den o výzvách programu Culture na rok 2008.

Setkání je určeno pro zástupce organizací působících v kultuře. Celý program bude simultánně tlumočen do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a polštiny.

Termín konání: 14. září 2007, 9.00−18.00
Místo konání: Charlemagne Building, rue de la Loi 170, Brussels

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Kontakt: E eacea-infodays@ec.europa.eu

Prezentace ke stažení (v anglickém jazyce)

Krátko- a dlouhodobé projekty + rozpočet
Literární překlady
Subjekty působící na evropské úrovni
Analýzy a studie

Další materiály (např. video záznamy) jsou ke stažení na http://eacea.ec.europa.eu/culture/infoday/download_en.htm

Seminář − vyplňování žádosti

Ve středu 24. ledna 2007 se v Malém sále Městské knihovny v Praze uskutečníl seminář programu Evropské unie Culture určený žadatelům o podporu projektů v rámci výzvy na rok 2007. Na semináři byli žadatelé podrobně seznámeni s formulářem žádosti na rok 2007.

Návodné prezentace uzavřené výzvy na rok 2007

krátkodobé projekty
Vzorový formulář žádosti
Vzorový rozpočet projektu

literární překlady
Vzorový formulář žádosti

Semináře v Olomouci, Brně, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem

V souvislosti se spuštěním nového programu Culture uspořádala Česká kancelář Culture sérii informačních seminářů. Vedle informací o novém programu byl rovněž věnován prostor i dalším možnostem podpory kultury a umění z Evropské unie.
Souhrnná prezentace ze seminářů v Olomouci, Brně, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem je ke stažení zde, prezentace z Prahy je zde.

Stáhnout si můžete i materiály, které byly k dispozici na všech seminářích:

Nový program Culture (2007−2013) − přehled podmínek pro žadatele
Nový program Culture (2007−2013): literární překlady − přehled podmínek pro žadatele

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru