Seminář pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce (5/9/2014)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 1. října 2014.

Podklady ze semináře ke stažení:


Seminář se koná v pátek 5. září 2014 od 13 do 16 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.


Na seminář se laskavě registrujte ZDE.


Kapacita sálu je omezená, další možnost účasti je ve čtvrtek 4. září 2014 
(registrace ZDE); seminář je bezplatný.

Obsah semináře:

Budeme se zabývat koncepcí, hodnotícími kritérii a hodnotícím procesem, projdeme kompletní žádost, povinné přílohy včetně rozpočtu. Seminář je určen pro konkrétní žadatele, kteří hodlají podat žádost a mají tedy projekt již rozpracovaný.

Projekty mohou podávat subjekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, a to ve dvou kategoriích:

Kategorie 1 - Projekty spolupráce menšího rozsahu

  • Projekty této kategorie – zahrnují celkem tři organizace ze tří zemí zapojených do programu a vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura.
  • Žadatel může žádat nejvýše o 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 - Projekty spolupráce většího rozsahu

  • Projekty této kategorie – zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura.
  • Žadatel může žádat o nejvýše 2 miliony eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Veškeré informace a formuláře k výzvě budou zveřejněny na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru