Seminář o vymezení kulturních a kreativních průmyslů v České republice

Seminář o vymezení kulturních a kreativních průmyslů v České republice

Dne 18.9.2013 se uskutečnil v IDU plánovaný seminář o vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Stěžejním tématem semináře byla pracovní diskuse nad vymezením kulturních a kreativních průmyslů v ČR podle CZ-NACE (registru ekonomických činností), v návaznosti na Účet kultury. Tento seminář navazuje na probíhající mapování např. ve Zlíně, Brně, Plzni, Praze), kdy v průběhu mapování vyvstala potřeba pro potřeby mapování vymezit i tzv. navazujcící sektor – tedy činnosti, které nejsou obsaženy v Účtu kultury, ale které jsou pro kreativní ekonomiku v širším pojetí důležité. Předmětem semináře byly i diskuse o dalších problémech spojených s mapováním podle registru ekonomických subjektů.

Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu, organizace NIPOS, Jihomoravského inovačního centra, Masarykovy univerzity v Brně.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru