Seminář ke komunitárním programům EU (4. 10. 2017, Olomouc)

Krajský úřad Olomouckého kraje pořádá seminář ke komunitárním programům EU, kde se představí mimo jiné i program EU Kreativní Evropa. Seminář se koná 4. října 2017 od 10:30 na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Kongresový sál (2. podlaží), Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (mapa zde).

Program

10:00 – 10:30 Registrace

10:30 – 10:40 Zahájení semináře, úvodní slovo, zástupce Olomouckého kraje

10:40 – 11:40 HORIZONT 2020 – podpora vědy, výzkumu, inovací

10:40 – 11:10 Ing. Veronika Korittová - Technologické centrum AV ČR (základní informace)

11:10 – 11:40 Mgr. Michaela Vlková – Technologické centrum AV ČR (SME instrument)

11:40 – 12:15 LIFE – životní prostředí, zmírnění klimatických změn, Mgr. Jiří Kožusznik – Ministerstvo životního prostředí ČR

12:15 – 12:45 COSME – konkurenceschopnost malých a středních podniků, Mgr. Anna Macounová – Technologické centrum AV ČR

12:45 – 13:30 Přestávka, občerstvení

13:30 – 14:00 Europe for Citizens – občanství EU, společenské a mezikulturní zapojení v rámci EU, Kateřina Hamplová - Úřad vlády ČR

14:00 – 14:30 Kreativní Evropa – podpory kultury a kreativních odvětví v Evropě, Magdalena Müllerová – Kancelář Kreativní Evropa – Kultura

14:30 Diskuse, závěr

 

Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. 

Registrace na adrese E alice.navratilova@kr-olomoucky.czdo 29. 9. 2017. V přihlášce prosím uveďte jméno, kontakt a organizaci, kterou zastupujete. Vstup na seminář je pro přihlášené účastníky zdarmaPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru