Sekce pro kulturní dědictví

Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture

Kancelář spolupracuje s Národním památkovým ústavem, kde sídlí Sekce pro kulturní dědictví programu Culture. Projekty z oblasti kulturního dědictví doporučujeme konzultovat v této sekci.

c/o Národní památkový ústav − ústřední pracoviště
Pavla Hlušičková
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1
T 257 010 140
E kreativnievropa@npu.cz

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru