RE:PUBLIKUM 2016 (publikace)

RE:PUBLIKUM 2016. Příležitosti a rizika práce s publikem v kultuře

Kancelář Kreativní Evropa po třech letech vydává další publikaci věnovanou práci s publikem. Věříme, že přispějeme k tomu, aby se publikum dostalo ještě více do středu zájmu vašich kulturních organizací, a že s tímto vědomím budete plánovat své aktivity.

Tato kniha je věnována problematice práce s publikem. Její součástí je překlad příručky britské agentury The Audience Agency Jak plánovat práci s publikem. Jedná se o kombinaci teoretického přístupu a praktických zkušeností při plánování jednotlivých fází práce s publikem. Publikace obsahuje rozhovor se Stevenem Hadleym, pedagogem Queen’s University Belfast, Velká Británie, o demokratizaci kultury a kulturních potřebách veřejnosti. V knížce jsou představeny výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování současného stavu práce s publikem českých kulturních organizací. Další část je věnována třinácti příkladovým projektům z České republiky i zahraničí prezentovaných na konferenci RE:PUBLIKUM.

Klíčová slova: kultura, práce s publikem, kulturní plánování, demokratizace kultury, společenská odpovědnost

Příklady uvedené v této publikaci byly prezentovány na konferenci RE:PUBLIKUM 2016, která se uskutečnila 3. a 4. listopadu 2016 v Divadle Archa. Práce s publikem je jednou z priorit programu Evropské unie Kreativní Evropa zaměřeného na podporu kulturních a kreativních odvětví.
 
Editorky: Barbora Kocianová a Magdalena Müllerová
Připravily: Pavlína Kalandrová, Barbora Kocianová, Magdalena Müllerová, Eva Žáková

Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako 711. publikaci.
ISBN 978-80-7008-376-5 (brožováno)
ISBN 978-80-7008-377-2 (on-line; pdf)

Publikace je ke stažení zde.

Tištěnou publikaci bez rádi zašleme na vaši adersu.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz, www.programculture.cz

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 50)
Stránka: 1 2 3 4 5 »

Nestihli jste konferenci RE:PUBLIKUM?

Kancelář Kreativní Evropa uspořádala mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM 2016. Pokud jste nedorazili a nestihli jste sledovat stream v aktuálním čase, můžete se podívat na video z konference nebo si stáhnout publikaci, která ke konferenci byla vydána.

14.11.2016 15:22 Více

Vyšla publikace RE:PUBLIKUM 2016

Kancelář Kreativní Evropa vydala u příležitosti mezinárodní konferenciepublikaci RE:PUBLIKUM 2016. Příležitosti a rizika práce s publikem v kultuře. Její součástí je překlad příručky britské agentury The Audience Agency Jak plánovat práci s publikem.

14.11.2016 15:13 Více

Zveřejňujeme kompletní program konference RE:PUBLIKUM 2016

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM 2016 se blíží. Nezapomeňte se zaregistrovat k účasti na první část, ale také na workshop či exkurzi. Budeme se věnovat tématu práce s publikem ve třech tematických blocích.

19.10.2016 17:10 Více

Audience Development Conference při Lunchmeat festivalu 2016

Lunchmeat festival pořádá v rámci svého hlavního večera konferenci, věnovanou práci s publikem a tématu COPY (+/-) MULTIPLY. Bude se konat 14. října v rámci hlavního dne Lunchmeat festivalu, a to v prostoru Forbidden Spot v přízemí budovy Orco na Bubenské 1, od 16 do 19 hodin.

11.10.2016 10:54 Více

Pomozte nám zjistit současný stav práce s publikem v ČR

Rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku (11 otázek), který se týká současného stavu práce s publikem v kulturních organizacích. Výsledky poslouží jako reflexe práce s publikem v českém prostředí, zároveň budou součástí publikace vydané k mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM 2016.

8.9.2016 15:38 Více

Zaregistrujte se na konferenci RE:PUBLIKUM 2016

Zaregistrujte se k účasti na konferenci RE:PUBLIKUM 2016, která se bude věnovat demokratizaci kultury a úskalí práce s publikem, analýze dat a jejich potřebnosti, či společenské odpověnosti umělců a kulturních organizací. Pozvání přijali renomovaní zahraniční i tuzemští odborníci (3. 11.), druhý den pro vás připravujeme specializované workshopy a exkurze do inspirativních kulturních organizací (4. 11.).

11.8.2016 16:57 Více

Závěry z konference Impulz 2016 k práci s publikem v SR

Jav, ktorý evidujeme v spoločnosti, možno nazvať eróziou empatie. Myslíme si, že umenie má možnosti, ktoré dokážu tento jav eliminovať. Čoraz zreteľnejšie vystupuje do popredia potreba systémového vzdelávania publika.

22.6.2016 9:45 Více

RE:PUBLIKUM 2016 - konference o práci s publikem (3.-4.11., Praha)

Práce s publikem by měla být prioritou kulturních organizací. Zdaleka se nejedná pouze o marketing; práce s publikem ovlivňuje plánování nových aktivit, zasahuje do provozu, tvorby programu, vzdělávání. Kromě zvyšování zájmu ze strany publika či příjmů ze vstupného, může jít také o strategický nástroj veřejné správy, či může hrát důležitou roli prostředníka v roztříštěné společnosti.

25.5.2016 11:15 Více

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Divadlo má kromě svých uměleckých hodnot i významný sociální přesah. Do jaké míry divadelní scéna v České republice přispívá k formování společenských hodnot či rozvoji společnosti? Jaké nástroje a formy používají umělci pro práci s aktuálními společenskými tématy? Jaký mají participativní projekty či dokumentární divadlo dopad na širokou veřejnost?

28.4.2016 14:48 Více

Engage Audiences: Audience Development - výzva partnerům

Projekt chce oslovit kulturní organizace, které se více přiblížily přístupu zaměřenému na publikum a jejichž činnost stojí za to šířit a sdílet na evropské úrovni. Identifikace dobré praxe by pak měla sloužit jako základ pro další, budoucí výzvy týkající se práce s a rozvoje publika. Uzávěrka je 30. dubna 2016.

28.4.2016 11:06 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 50)
Stránka: 1 2 3 4 5 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru