RE:PUBLIKUM 2013

RE: Publikum. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století.

Publikace představuje téma rozvoje publika, upozorňuje na jeho důležitost a uvádí příklady dobré praxe. Texty ocení pracovníci kulturních organizací, pracovníci veřejné správy z oblasti kultury, studenti oborů arts management a produkce a další zájemce o kulturu.

Ve druhém elektronickém vydání najdete dvě studie. První text Magdalény Liškové přináší teoretický základ pro strategické marketingové plánování organizace, koncepty rozvoje publika s praktickými příklady z České republiky i ze zahraničí. Dále se text zabývá postojem Evropské unie k tomuto tématu a závěr studie je věnován výsledkům dotazníkového šetření o stavu a rozvoji plánování, marketingu a práce s publikem v České republice.

Druhý text autorů Jakuba Demla a Lukáše Hanuse navrhuje způsob řešení výzkumu pražského publika, respektive zpracování kulturní mapy Prahy. Autoři se inspirují úspěšným mapovacím projektem CultureMap London, jehož podstata a základní metodika jsou ve studii popsány.  Ambicí záměru je vytvořit metodiku, která by umožnila sledování hodnot, postojů a očekávání české společnosti v sektoru umění a kultury.

V druhé části publikace představujeme čtrnáct příkladových projektů z České republiky i zahraničí, které jsou seřazeny do čtyř bloků: Nové modely pro nové publikum, Cesty k novému publiku, Publikum – partner a spolutvůrce a Děti – vklad do budoucnosti.

Příklady uvedené v této publikaci byly prezentovány na konferenci RE:PUBLIKUM. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S PUBLIKEM VE 21. STOLETÍ, která se uskutečnila 24. dubna 2013 v Divadle Archa. Práce s publikem je jednou z priorit programu Evropské unie Kreativní Evropa zaměřeného na kulturní a kreativní odvětví.

Autoři úvodních studií: Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková
Sestavily: Zina Gavrylyuk, Tereza Kopecká, Magdalena Müllerová, Eva Žáková
Vydala Česká kancelář programu Kultura nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu
ISBN 978-80-7008-319-2

Druhé elektronické vydání ve formátu pdf

Tištěnou publikaci bez rádi zašleme na vaši adersu.

Kontakt: Česká kancelář programu Kultura, E info@programculture.cz, T 224 809 118, www.programculture.cz

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru