Projekty evropské spolupráce

Program Evropské unie Kreativní Evropa - projekty evropské spolupráce - výzva

Kalendář - uvedené termíny jsou předběžné:

Vyhlášení výzvy

Uzávěrka Zveřejnění výsledků

Zahájení projektu

červenec 2018

říjen 2018
1. středa

březen 2019

Kategorie 1: květen - prosinec 2019
Kategorie 2: červen - prosinec 2019

červenec 2019

říjen 2019
1. středa

březen 2020

Kategorie 1: květen - prosinec 2020
Kategorie 2: červen - prosinec 2020

Obecné informace

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců.

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 EUR, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony EUR, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.

Obecné cíle

Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a podnikatelských a manažerských modelů);

Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl;

Pět priorit

A. podpora nadnárodní mobility umělců a pracovníků, aby mohli spolupracovat na mezinárodní úrovni a internacionalizovat svou profesní dráhu a činnost v Unii i mimo ni, pokud možno na základě dlouhodobých strategií, a podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl, jejímž cílem je podpora kulturní výměny, mezikulturního dialogu, pochopení kulturní rozmanitosti a sociálního začlenění;

B. podpora práce s publikem jakožto prostředku k podněcování zájmu o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšování přístupu k nim. Účelem práce s publikem je pomoci evropským umělcům / kulturním pracovníkům a jejich dílům oslovit co nejvíce lidí v Evropě a rozšiřovat přístup nedostatečně zastoupených skupin ke kulturním dílům. Dále usiluje o to pomáhat kulturním organizacím přizpůsobit se nutnosti komunikovat s publikem novými a inovativními způsoby jednak pro udržení stávajícího publika a jednak pro získání nového publika, rozmanitého publika a také dosažení osob, které ještě netvoří publikum, a zajistit lepší zážitky stávajícího i budoucího publika a prohloubit vztah s nimi;

C. 1 podpora budování kapacit: digitalizace

C.2 podpora budování kapacit: nové obchodní modely

C.3 podpora budování kapacit: vzdělávání a odborná příprava
prostřednictvím tvořivosti, inovačních přístupů k tvorbě a nových způsobů zajištění vedlejšího dopadu na další odvětví. Vývoj a testování nových a inovativních modelů příjmů, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména pokud jde o přechod k digitalizaci. Zvláštní důraz bude kladen na podporu činností, jejichž prostřednictvím mohou kulturní pracovníci získat nové dovednosti, činností, které mají vzdělávací rozměr, a těch, které usilují o posílení mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých kultur nebo různého původu i o vycházení z kultury s cílem pomoci překonat všechny formy diskriminace.

Hodnotící kritéria

Relevance (30 bodů)

Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k posílení profesionalizace a kapacity odvětví za účelem nadnárodního fungování, k podpoře nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a mobility umělců a ke zlepšení přístupu ke kulturním a kreativním dílům.

Kvalita obsahu a aktivit (30)

Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita aktivit a výstupů, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky), se zvláštním zaměřením na to, jak mohou tyto aktivity pomoci účinně realizovat strategii budování publika.

Komunikace a šíření (20)

Toto kritérium hodnotí přístup projektu k informování o svých aktivitách a výsledcích a ke sdílení znalostí a zkušeností v rámci odvětví i přes hranice. Cílem je maximalizovat dopad výsledků projektu jejich co nejširším zpřístupněním na místní, regionální, národní a evropské úrovni tak, aby oslovily širší okruh než jen osoby, které se projektu přímo účastní, a aby jejich dopad trval i po skončení projektu.

Kvalita partnerství (20)

Toto kritérium hodnotí, do jaké míry všeobecná organizace a koordinace projektu zajistí účinnou realizaci aktivit a přispěje k jejich udržitelnosti.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 202)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Jak změnit proces žádosti o grant?

Máte zkušenosti s přípravou a/nebo podáním žádosti v rámci výzvy Kreativní Evropa – Projekty evropské spolupráce? Napadá Vás, co by se dalo zjednodušit, zlepšit či změnit v procesu vyplňování nebo podávání žádosti? Výkonná agentura EACEA aktuálně sbírá podněty přímo od žadatelů.

5.3.2018 15:22 Více

Live Performers Meeting 2018 (Řím) přijímá přihlášky projektů a umělců - výzva

Půjde už o 19. ročník a proběhne 7. - 10. 6. 2018 v Římě v Ex Mattatoio. Jde o zásadní událost audiovizuálního performativního umění. Uzávěrka do 18. 4. 2018. Vítány jsou AV performance, VJ sety, live mapping, interaktivní instalce, showcasy, workshopy, přednášky, soutěže.

11.2.2018 21:17 Více

Kreativní Evropa představila výsledky podpory českých projektů v roce 2017

Kancelář Kreativní Evropa představila výsledky programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví v roce 2017. Dílčí program MEDIA podpořil v roce 2017 celkem 104 projektů žadatelů z České republiky částkou 2 560 000 eur. Dílčí program Kultura podpořil v roce 2017 projekty, na kterých se podílí 15 českých kulturních a kreativních subjektů, a to částkou přesahující 7 milionů eur.

19.1.2018 14:19 Více

Příprava projektů evropské spolupráce s G. Brownem (13.11., Praha)

Přijďte se seznámit s programem EU Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví. Tentokrát jsme pro vás připravili seminář ve spolupráci se zkušeným britským expertem a konzultantem Geoffrey Brownem, který vás zasvětí do umění přípravy úspěšných inovativních mezinárodních projektů a žádostí zaměřených na mobilitu, práci s publikem, vzdělávání a školení, digitální technologie a nové business modely.

18.10.2017 13:29 Více

Projekty evropské spolupráce – výzva pro rok 2018

Výzva na projekty evropské spolupráce byla vyhlášena se dvěma výzvami a to na: PROJEKTY EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE č. EACEA 32/2017: kategorie 1 (projekty menšího rozsahu) a kategorie 2 (projekty většího rozsahu) s uzávěrkou 18. ledna 2018 ve 12.00 - v poledne bruselského času a druhá výzva je zaměřená na PROJEKTY SPOLUPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S EVROPSKÝM ROKEM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ č. EACEA 35/2017 (kategorie 3) s uzávěrkou 22. listopadu 2017 ve 12.00 v poledne bruselského času.

19.9.2017 8:38 Více

Projekty evropské spolupráce - první informace k výzvě 2018

Vyhlášení výzvy na podporu projektů evropské spolupráce pro rok 2018 při programu Kreativní Evropa - Kultura je plánováno na konec září 2017 a kromě podpory projektů menšího a většího rozsahu bude mimořádně zahrnovat i speciální výzvu na projekty spolupráce zaměřené na kulturní dědictví v souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018.

9.8.2017 10:34 Více

Seminář Projekty evropské spolupráce: Příležitosti pro rok 2018 (27. 6., Praha)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura Vás zve na seminář Projekty evropské spolupráce: Příležitosti pro rok 2018, kde se dozvíte nejnovější informace o připravované výzvě programu Kreativní Evropa na projekty evropské spolupráce. Dále představíme možnosti financování projektů z oblasti kulturního dědictví u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví 2018.

9.6.2017 12:53 Více

Pozvánka na setkání sociálně komunitní kulturně-divadelní sítě Caravan Next

Formats of Caravan Next je jednodenním setkáním v dánské Holstebro Festuge a to 10. - 18. 6. 2017. Poskytuje příležitost pro sdílení, probírání zkušeností účastníků s různými způsoby zapojení publika a s rozvojem nových festivalových formátů.

18.5.2017 12:20 Více

Evropský projekt "eeemerging" pro podporu rané hudby přijímá přihlášky mladých souborů

eeemerging podporuje mladé soubory rané hudby (středověk až romantismus) skrze 3-leté selektivní schéma, jejichž volitelné části jsou níže popsané. Soubory by měly být mladší 3 let, tvořené 2 - 14 dospělými hudebníky, zhruba kolem 32 let a méně. Uzávěrka 5. 6. 2017.

11.5.2017 13:59 Více

Evropský projekt "eeemerging" pro podporu rané hudby přijímá přihlášky mladých souborů

eeemerging podporuje mladé soubory rané hudby (středověk až romantismus) skrze 3-leté selektivní schéma, jejichž volitelné části jsou níže popsané. Soubory by měly být mladší 3 let, tvořené 2 - 14 dospělými hudebníky, zhruba kolem 32 let a méně. Uzávěrka 5. 6. 2017.

11.5.2017 13:59 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 202)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru