Program INTERREG EUROPE připravuje 4. výzvu

Na zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG EUROPE, který proběhl v prosinci v Tallinu, byly projednány podmínky pro čtvrtou výzvu. Tato výzva proběhne v prvním pololetí roku 2018, otevřena by měla být v květnu a ukončena do poloviny června 2018.

Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF.

Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Tématické oblasti:

  • Výzkum a inovace
  • Konkurenseschopnost malých a středních podniků 
  • Nízkouhlíková ekonomika 
  • Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů 

Více informací najdete na 

www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE nebo na oficiálních stránkách programu.Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru