Program EU Culture – Česko-rakouská spolupráce (seminář)

 

Deutsch siehe unten...

Česká a rakouská kancelář programu Culture pořádají seminář ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze, který bude věnován česko-rakouské kulturní výměně, informacím k programu Culture (2007–2013), evropské kulturní agendě a prezentaci projektů, na nichž se obě země podílejí.

EU-Programm Kultur / Culture (2007–2013) česko-rakouská spolupráce na projektech

22. května 2012, 09:30 - 14:15, RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Simultánně tlumočeno, vstup volný.

Program (ke stažení zde)

9:30 Registrace

10:00 Úvodní slovo

10:05 – 10:30 Česko-rakouská spolupráce – Natascha Grilj, Rakouské kulturní fórum v Praze

10:30 – 11:00 Evropský program pro kulturuEva Žáková, Česká kancelář programu Culture

11:00 – 11:30 Program EU Kultura – Elisabeth Pacher, Rakouská kancelář programu Culture, Rakouské Federální ministerstvo pro vzdělávání, umění a kulturu

11:30 – 12:00 přestávka, občerstvení

12:00 – 12:30 prezentace projektu Exchange radical moments!
Gerald Harringer, Die Fabrikanten, AT

12:30 – 12:50 prezentace projektu Cultural Acupuncture Treatment for Suburbs
Yvette Vašourková, Centrum pro středoevropskou architekturu, CZ

12:50 – 13:15 prezentace projektu Monasterium European Network on Archival Cooperation
Alena Pazderová, Jitka Křečková, Národní archiv, CZ

Q & A

-------------------------------------

Program Evropské unie Culture (2007–2013) napomáhá propojení pořadatelů kulturních akcí v  Evropě. Podporuje přeshraniční spolupráci v oblasti umění a  kultury a  díky mezinárodní spolupráci a výměně zkušeností přispívá profesionalizaci pracovníků v kultuře.

 

Kontakt: Česká kancelář programu Culture, T +420 224 809 118, E info@programculture.cz

www.programculture.cz

-------------------------------------

Präsentation des tschechischen und österreichischen Cultural Contact Points in Kooperation mit dem Österreichischen Kulturforum Prag; Im Mittelpunkt stehen Informationen zum EU-Programm Kultur (2007–2013), die Präsentation von Kooperationsprojekten der beiden Länder sowie der Austausch von Best Practice.

EU-Programm Kultur / Culture (2007–2013) Tschechisch-österreichische Kooperationsprojekte

22. Mai 2012, 09:30 - 14:15, Prag 1, ÖKF, Jungmannovo náměstí 18

Simultan gedolmetscht, Eintritt frei, Registrierung zum Seminar hier.

Programm

9:30 Registration

10:00 Begrüßung

10:05 – 10:30 Österreichisch – tschechische Kooperationen – Natascha Grilj, Austrian Cultural Forum

10:30 – 11:00 Die Europäische Kulturagenda (im Kontext des EU-Programms Kultur) Eva Žáková, Czech Cultural Contact Point
Art. 167  Vertrag von Lissabon, Eine Europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung, Möglichkeiten der Förderung von Kulturprojekten in anderen EU-Programmen und Fonds, das zukünftige EU-Programm „Kreatives Europa“

11:00 – 11:30 EU-Programm Kultur – Elisabeth Pacher, Cultural Contact Point Austria, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

11:30 – 12:00 Kleines Buffet

12:00 – 12:30 Exchange radical moments! Projektpräsentation
Gerald Harringer, Die Fabrikanten, AT
TINA B, Prague Contemporary Art Festival, CZ

12:30 – 12:50 Cultural Acupuncture Treatment for Suburbs, Projektpräsentation
Yvetter Vasourkova, Centre for Central European Architecture, CZ

12:50 – 13:15 Monasterium European Network on Archival Cooperation, Projektpräsentation
Alena Pazderová, Jitka Křečková, Národní archive, CZ

Q & A

-------------------------------------

Das EU-Programm Kultur (2007–2013) fördert die Vernetzung von kulturellen Veranstaltern in Europa. Es unterstützt grenzüberschreitende Kooperationen im Kunst- und Kulturbereich sowie die Professionalisierung von Kulturschaffenden durch internationale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch.

Kontakt: Cultural Contact Point Austria, Elisabeth Pacher, T +43 1 531 207 692, E elisabeth.pacher@bmukk.gv.at

www.ccp-austria.atPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru